Za červencové svátky policisté řešili dva případy sebevraždy, dva pokusy o ni a jedno úmrtí, které by sebevraždou mohlo být. Přestože se počet případů zdá vysoký, neodporuje dlouhodobým statistikám, které říkají, že ve svátky sebevraždu průměrně spáchají čtyři lidé.

Ze statistik plyne, že nejvíce sebevražd připadá na začátek týdne. Maximální hodnoty se vyskytují v pondělí (průměrně pět sebevražd). V úterý je počet nižší, ale stále nadprůměrný (4,6 sebevraždy). Středa až pátek vykazují hodnoty kolem 4,5 sebevraždy. V sobotu si život vezme v průměru 3,9 lidí, v neděli se pak číslo zase zvyšuje, a to na 4,1 případu sebevražd.

Brněnský psycholog Jiří Brančík soudí, že vyšší sebevražednost v pondělcích souvisí s nástupem větší psychologické zátěže na začátku týdne. „Ta přitom startuje pozvolna již v neděli. Spousta lidí trpí takzvanou nedělní depresí, kdy se špatně srovnávají s tím, že na ně čeká opět stresující prostředí. Naopak v průběhu týdne se lidé se stresem například v práci postupně srovnají, a tak počet sebevražd klesá,“ vysvětlil Brančík.

Dnem, na který připadá průměrně nejvíce sebevražd podle data, je 1. ledna. Podle odborníků to souvisí s bilancováním a rekapitulací minulého roku a vyhlídkami do roku následujícího, vše je často zvýrazněné alkoholem. Nejvíce sebevražd se stalo 16. května 2002, tehdy si sáhlo na život čtrnáct lidí. Jde o sledované období od roku 1996 do roku 2003. Paradoxně se tehdy jednalo o čtvrtek, kdy počet sebevražd spíše klesá.

Zajímavostí je i to, že mezi lety 2001–2005 bylo z 2922 dnů uvedeného období jen 39 bez zaznamenané sebevraždy. To znamená, že den bez sebevraždy se vyskytuje v průměru jen pětkrát do roka.

Pokud jde o měsíce, největší počet sebevražd připadá na duben. Stabilně nejméně jich je v prosinci, byť se často objevují předpoklady o tom, že si lidé častěji sáhnou na život o vánočních svátcích. Celkově lze říci, že od ledna do dubna počet sebevražd stoupá, od května pak klesá.

Podle psychologa Brančíka tento trend kopíruje výskyt sezónních depresí, i ony se nejvíce vyskytují na začátku jara. „Byť se všechno obnovuje a začíná nový cyklus, na některé jedince to působí jako významný stresový a depresivní faktor. Proč se tak děje, ovšem nikdo neví,“ komentoval Brančík.

Ze statistik vyplývá, že na život si mnohem častěji sáhnou muži (80 procent případů). Podle psychiatrů je tento poměr způsoben zejména tím, že muži jsou v této činnosti důslednější. Pokud se k takovému kroku rozhodnou, čin skutečně vykonají. Nejčastěji volí oběšení nebo střelnou zbraň. V obou případech je totiž šance na záchranu velmi malá. Ženy oproti tomu přistupují spíše k předávkování léky a lékařům se daří je zachránit. Mnohdy se jedná o sebevraždy demonstrativní, podle statistik ženy takové pokusy dělají čtyřikrát častěji než muži.

Zvláštní pozornost si zaslouží sebevraždy dětí. V období 2001–2005 bylo zaznamenáno 35 případů (věková skupina do 14 let). U dětí se jedná o impulzivní zkratkovité jednání. K takovému činu pak stačí třeba špatná známka na vysvědčení a strach z reakce rodičů. Častým důvodem je také nešťastná láska.

Reklama