6502d4a804a73obrazek.png
Foto: Shutterstock

Mýtus 1: Na rakovinu jsem ještě moc mladá
 
Spousta mladých žen má pocit, že se jich rakovina ještě nemůže týkat. Nejčastěji se ženy s lidským papilomaviry (HPV), které způsobují nádory děložního čípku, setkávají v mládí. Lékaři uvádí, že vývoj onemocnění od tzv. přetrvávající infekce přes přednádorové stavy až ke zhoubnému nádoru trvá cca 10-15 let, což odpovídá vysokému výskytu zhoubného nádoru okolo 40. roku života. Některé ženy ale onemocní v ještě nižším věku. „Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění děložního čípku je včasná diagnóza. Raná stadia onemocnění jsou zpravidla bez příznaků, proto je zásadní, aby se ženy hned od 15 let věku pravidelně účastnily každoročních preventivních prohlídek u gynekologa, kde lze onemocnění odhalit a zahájit včas léčbu,” upozorňuje prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD., vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář).
 
Mýtus 2: Měla jsem jen jednoho sexuálního partnera, takže se mne tato nemoc netýká
 
Za toto onemocnění způsobené sexuálně přenosnou infekcí HPV se mnoho žen stydí a raději o něm nemluví. „Vyšší počet sexuálních partnerů u ženy nebo u jejího partnera je skutečně rizikový faktor. To ale neznamená, že nemůže onemocnět žena, která měla jen jednoho partnera,“ vysvětluje prof. Sláma. Nemůžete si být totiž jistá, že váš sexuální partner není právě přenašečem HPV a zejména pak nebezpečných typů HPV 16 a 18, které rakovinu způsobují nejčastěji. Navíc HPV je velmi rozšířený virus, se kterým se v průběhu života setká až 80 % z nás.
 
Mýtus 3: Už mám děti a stálého partnera, nemůžu se nakazit
 
Karcinom děložního čípku se rozvíjí velmi nenápadně a po mnoho let. Fakt, že máte stálého partnera (nebo ho dlouhodobě nemáte vůbec) vás před tímto zhoubným onemocněním neochrání. „Pravidelných kontrol u gynekologa s rostoucím věkem ubývá. U žen ve zralém věku se zvyšuje výskyt onemocnění, která se zachytí až v pokročilém, nevyléčitelném stádiu. Jsou to ženy, které si myslí, že už se jich gynekologická péče netýká, že už porodily, jsou po menopauze, anebo už nestřídají partnery,“ varuje prof. Sláma.
 
Mýtus 4: Můj gynekolog mi pravidelně provádí cytologický stěr, takže jsem 100% v pořádku
 
Cytologie je již 50 let stará diagnostická metoda, která dokáže odhalit až změny buněk vzniklé jako důsledky infekce rizikovými typy HPV. A to už může být pozdě. Zhruba čtvrtina žen, u kterých je zjištěna rakovina děložního čípku, bohužel chodí na pravidelné kontroly, a přesto nádor není rozpoznaný. Důvodem je nejčastěji uložení nádoru uvnitř kanálku děložního čípku, na vině ale může být i selhání cytologie. Modernější HPV DNA test je výrazně citlivější a odhalí už přítomnost infekce lidským papilomavirem. Díky tomu je mnohem vyšší šance odhalit změny dlouho před rozvojem rakoviny. U svého gynekologa by jej měly žádat všechny ženy, které na něj mají zdarma nárok – tedy ženy ve věku 35 a ve věku 45 let. Velmi vhodné je, aby si test uhradila každá žena od 30 let.
 
„Test prokazující původce rakoviny – infekci lidským papilomavirem (HPV), má oproti cytologii několik výhod: je výrazně citlivější a dokáže u pacientky určit, zda nemá aktuálně přítomné riziko doposud nepoznaného onkologického nálezu – přednádorové změny nebo dokonce rakoviny děložního čípku. V případě, že je žena naopak testována negativně, nabízí velkou výhodu v tzv. negativní predikci, která je navíc mimořádně dlouhodobá. Má-li tedy žena, které je více než 35 let, negativní test na HPV, šance, že se u ní rozvine rakovina děložního čípku je téměř nulová minimálně v následujících třech až pěti, ale pravděpodobně dokonce až deseti letech,“ doplňuje prof. Sláma.  
 
Mýtus 5: Očkování proti HPV je nebezpečné a mohu po něm onemocnět
 
Tento mýtus podporují aktivity různých antivakcinačních skupin, které působí velmi sugestivně, aniž by vycházeli z jakýchkoli vědeckých důkazů. S HPV se setká téměř 80 % populace, ale většinu infekcí eliminuje imunitní systém sám. „Na rozdíl od většiny jiných nádorových onemocnění máme u karcinomu děložního čípku výjimečnou možnost předejít jeho vzniku. Původcem většiny nádorů je infekce lidským papilomavirem, proti kterému je možné očkovat jak ženy, tak muže,“ říká prof. Sláma. Očkování je nepovinné, v současnosti hrazené pojišťovnou dívkám a chlapcům mezi 13. a 14. rokem. V následujícím roce, díky rozšíření hrazení očkování zdravotními pojišťovnami, bude očkování zdarma k dispozici populaci dívek i chlapců ve věku 11 až 14 let. „Problémem ale je, že v ČR nedosahujeme dostatečného pokrytí zejména v populaci dívek. Aby byla vakcinace efektivní pro celou populaci a měla jasný dopad na snížení výskytu rakoviny děložního čípku, bylo by třeba, aby pokrytí bylo více než 80 %. Aktuálně dosahujeme přibližně 70% pokrytí u dívek a zhruba 40% pokrytí u chlapců. Úroveň pokrytí je proto potřeba výrazným způsobem zlepšit,“ upozorňuje lékař.
 
Očkování proti HPV patří mezi jedno z nejbezpečnějších, což dokládají i dlouhodobá klinická data. „Vakcína proti HPV neobsahuje lidský papilomavirus, ale laboratorně vytvořené antigeny, které imunitní systém považuje za virus, a proto si proti němu vytvoří protilátky. Antigeny však nejsou schopny vyvolat žádné onemocnění,“ vysvětluje Jiří Sláma. Po očkování mohou nastávat mírné reakce, které jsou přirozenou odpovědí organismu na látky obsažené ve vakcíně. Nejčastějším projevem je zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, které zpravidla odezní během několika hodin až dní. „Klinické studie na velkém vzorku mnoha tisíc žen jasně ukázaly, že vakcína nezvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění, jako je například roztroušená skleróza, oproti běžné populaci,“ doplňuje Sláma.   
 
Mýtus 6: Je mi 40, už nemá smysl se nechat očkovat
 
Očkování proti HPV poskytuje největší ochranu u mladých dívek, které ještě nezačaly s pohlavním životem. Po vakcinaci nejmodernější vakcínou je možno dosáhnout ochrany zabraňující vzniku více než 90 % případů rakoviny děložního čípku. Ale i u sexuálně aktivních žen je ochrana stále vysoká a očkování je možné realizovat prakticky v jakémkoliv věku. Snížit riziko toho, že nastane závažný problém, který může ohrozit váš život, stále stojí za to, nemyslíte?

Zúčaszněte se Fialové jízdy Prahou, která upozorňuje na důležitost prevence a vyjadřuje podporu pacientkám. Akce pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR se uskuteční 20. září 2023 a start jízdy je v 18:00 z adresy Botičská 8, Praha 2. Fialová jízda Prahou je pořádána pacientskou organizací VERONICA spolu s ONKO Unií.

64faeb68e8168obrazek.png

Detaily najdete na www.GODAY.cz 

Zdroj informací: organizace VERONICA, www.GODAY.cz. akce Fialová jízda, www.pacientska-organizace.cz, prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D, prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA

Reklama