pas-cudnosti-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Napoleon Bonaparte byl prcek
Z dnešního pohledu tento slavný vojevůdce rozhodně malý byl. Měřil totiž (na dnešní dobu) pouhých 168 cm. Ovšem je třeba vzít v úvahu, že Napoleon žil na přelomu 18. a 19. století a v té době byl necelý metr sedmdesát ve Francii dokonce nadprůměrnou výškou. Za tento ve společnosti vžitý mýtus může pravděpodobně fakt, že byl často ve společnosti své tělesné stráže. A vzhledem k tomu, že k přijetí do elitní gardy bylo třeba měřit v přepočtu alespoň 183 cm, působil normálně vysoký Napoleon mezi svou stráží jako vzrůstem malý člověk. Termín Napoleonský komplex by se tedy neměl týkat malých mužů.

Podle rohů poznáš Vikinga
Zavřete oči a představte si co nejpřesněji Vikingského bojovníka. Pravděpodobně bude mít ve vaší představě na hlavě přilbu s rohy. Ve skutečnosti byl tento mýtus archeologickými výzkumy dávno vyvrácen. Jedná se jen o představu takového válečníka z doby romantismu. Ve skutečnosti by taková pokrývka hlavy byla v boji velmi nepraktická, a proto nejspíše Vikingové nosili oblé či polokruhové helmy s lícnicemi, nánosníkem a ochranou očí.

Býka dráždí červená
„Je to jako rudý hadr pro býka.“ Tuto větu říkáme v případě, že nás něco dokáže ale opravdu rozčílit a dostat do varu. Je ale pravda, že býci nemohou tuto barvu vystát. Rozhodně ne, jsou totiž kompletně barvoslepí. Jsou to pohyby zkušeného toreadora, které dokáží zvíře tak vyprovokovat. Konkrétně se červená barva volí již od 18. století proto, aby zakryla zvířecí krev.

Pás cudnosti – záruka manželské věrnosti
Možná i v dnešní době by se našli jedinci, kteří by své drahé polovičce nejraději toto pověstné zařízení nasadili. Podle mýtu měl pás cudnosti sloužit k tomu, aby v případě daleké a dlouhé cesty zůstala žena svému manželovi věrná a neměla tak možnost cizoložit. Ve skutečnosti byl ale pás cudnosti sestrojen nikoliv ve středověku, ale až v mnohem pozdějším 19. století. Měl zabránit masturbaci, na kterou se společnost dívala jako na velmi škodlivý a zdraví závadný jev.

My tři králové jdeme k vám…
Kašpara, Melichara a Baltazara zná každé dítě v mateřské škole. Ve skutečnosti ale Bible nikde neuvádí, zda příchozí mudrci z východu (se kterými jsou ztotožňováni) byli právě tři. Dokonce i jejich jména K+M+B jim byla přidělena později. Číslovka tři jim byla přisouzena nejspíše podle tří vzácných darů, které měl Ježíš dostat. V některých zemích se ovšem tradovalo, že „králů“ bylo dokonce dvanáct.

Zdroj: Magazín Aktuálně: 25 největších mýtů, které nejsou pravdaDotyk: Byl Napoleon skutečně malý? Nebyl, jeho problémy pocházely odjinudEpocha plusRadiožurnál rozhlas Outift4events: Pás cudnosti vznikl jako ochrana, stal se však mučícím nástrojemFresh iprima: Tři králové nebyli tři králové