Zatímco se v českých domácnostech 19. století vařilo podle populární Magdaleny Dobromily Rettigové, s pádem c. k. monarchie ji z gastronomického nebe sesadila mnohem modernější Marie Janků-Sandtnerová (1885-1946), žoviálně nazývaná „Sandtnerka“.
603e2b6870486obrazek.png
Foto: Farnost při kostele Nejsvětější Trojice. Matriční záznam o narození a křtu Marie Teresie Sandtnerové

O jejím životě se toho neví zdaleka tolik, co o její předchůdkyni. Narodila v roce 1885 (někde se uvádí i rok 1895) v rodině pražského litografa a majitele kamenického závodu Otty Sandtnera. Vařit se podle všeho naučila od své maminky, jak bývalo v té době zvykem. A protože rodina nouzí rozhodně netrpěla, mohla si dovolit dát své děti i na studie.

603e2af2c324aobrazek.pngPo absolvování městské dívčí školy pokračovala Marie na škole kuchařské a hospodyňské a posléze vystudovala i brněnský učitelský ústav. Zároveň absolvovala i kurz účetnictví. Tyto všechny své znalosti dokonale zúročila coby učitelka Městské dívčí odborné školy v Praze a kromě toho pořádala i lidové kurzy vaření.

O jejích schopnostech svědčí i fakt, že z pověření pražského magistrátu vedla v letech 1916-1918 válečnou vývařovnu pro chudé a invalidy. Jako milovnice francouzské kuchyně odjela ve dvacátých letech 20. století na zkušenou do Francie. Pobývala nejen na Azurovém pobřeží, ale podařilo se jí proniknout do tajů francouzské gastronomie několika pařížských hotelů. Velkým zdrojem inspirace se jí stala jedna z nejpopulárnějších francouzských kuchařských škol Cordon Bleu. Škola pořádající kulinářské kurzy vznikla před více než sto lety v tiché uličce Rue Léon Delhomme na levém břehu Seiny v Paříži, kousek od Eiffelovy věže.
603e25291dc47obrazek.png
Foto: Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz (Wikipedia). Logo: www.cordonbleu

Skutečným bestsellerem Marie Sandtnerové se stala v roce 1924 Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů obsahující 1349 receptů. Vznikla z podnětu jejích žákyň a byla určena nejen jim, ale vlastně všem hospodyním především pro přípravu chutných a levných jídel a stejně tak i učitelkám vaření na odborných dívčích školách. Protože ale měla kniha sloužit nejširším vrstvám obyvatelstva, nezapomněla autorka zařadit i recepty pro bohatší stůl. Všechna jídla vyzkoušela Marie Sandtnerová se svými žákyněmi během své dlouholeté učitelské praxe.603e2611f3630obrazek.png
Foto: Čs. grafická Unie /1939

Kdy se Marie Sandtnerová vdala za o šest let staršího poštovního ředitele Františka Janků, není přesně známo, přece jen tehdejší bulvár nebyl to, co dnes. Jisté však je, že to bylo nejpozději ve druhé polovině dvacátých let. Po svatbě se manželé odstěhovali do vilky v Řevnicích, jejíž součástí byla i zeleninová zahrada, několik ovocných stromů a malé hospodářství.

V domě měla dvě kuchyně, jednu domácí a v patře experimentální, kam neměl nikdo cizí přístup, vlastně ani její děti. Vše tu bylo na míru a podle nejmodernějších trendů. Tady se už Marie věnovala jen gastronomii. Velkým pomocníkem a podporovatelem se stal Mariin manžel, kterému dávala své výtvory posoudit jako prvnímu a který byl u některých pozdějších knih uváděn jako spoluautor.
603e2e68ac196obrazek.png
Foto: Čs. grafická Unie /1939

Vaření pro ni nebyla jen nutná či nepříjemná povinnost, byla známá také jako skvělá hostitelka. Do Řevnic jezdily nejen za vybranými lahůdkami i známé osobnosti první republiky. V době hospodářské krize malinko přizpůsobila své recepty a radila hledat zdroje hlavně v přírodě. Nicméně když byla v době protektorátu oslovena, aby přepracovala knihu na válečné poměry, odmítla s nacisty spolupracovat. Nekompromisně jim „vysvětlila“, že se tradiční staročeská kuchyně prostě šidit nedá!

I když ve svých knihách nabádala ženy k šetrnosti a péči o zdraví celé rodiny, které leželo na jejich bedrech, pasování ženy jen na pouhou hospodyňku či domácí puťku přímo nesnášela! Kdo ví, co by říkala na dnešní kulinářský boom! Ačkoli se nechala slyšet a doporučovala, aby byli o základech vaření poučení i hoši či mladí mužové, kterým by se to mohlo hodit například při skautingu či zastoupit ženu v době její nemoci, moc vážně to asi nemohla myslet! Obracela se výhradně na čtenářky a všechny pokyny a rady totiž udílela v ženském rodě…
 
Na našem webu jste si mohli přečíst i o těchto významných ženách:

Reklama