Na stránkách ženy-in se pravidelně setkáváme s klasickým horoskopem. Od určité doby se zde můžete seznámit i s horoskopem indiánským, ale možná málokdo zná horoskop cikánský. Pro mě samotnou již jeho existence byla důvodem k údivu. :-)

Popravdě řečeno, když jsem jej objevila, říkala jsem si, že je to vlastně logické. Vždyť z tohoto etnika pochází mnoho uznávaných věštců, kartářek a vědem. Ano, jistě lze namítnout i odvrácenou stranu této mince - jedince, gypsykteří nevěští, nerozumí kartám a nejsou ani trochu vidoucí. Ba právě naopak... ale tak je to u všeho na tomto světě. Každá věc má svůj rub i líc. Cikáni/Romové jsou zvláštní skupinkou, mě například naprosto fascinuje jejich muzika, jejich tance a určité nastavení na volnost, svobodomyslnost a nespoutanost. Mám pocit, že jsem v nějakém minulém životě k nim patřila, jejich výjimečnost v tom dobrém slova smyslu je mi blízká... Když jsem se probírala minulostí a původem této části obyvatel naší planety, bylo mi až úzko z toho, co jsem se dočetla. Podle článku z Britských listů – o analýze cikánských dějin se dočtete, že celou historií se táhne krvavá stopa, kterou způsobili ti správní – ti necikánští/neromští. Např. totalitní křesťanská Evropa přelomu středověku a novověku pro odlišné nebyla právě zemí zaslíbenou. Cikánské dějiny se zde hodně připodobňují dějinám židovským, jako by nad těmito lidmi visela nějaká kletba či stigma. Roku 1492 vyhnala Isabela kastilská Židy ze Španělska a zároveň vydává první zákon proti cikánům/Romům. V roce 1500 je augsburský Reichstag označuje za zrádce křesťanství a obvinuje je z čarodějnictví, kradení dětí a banditismu. 1504 je jim zakázáno usazovat se ve Francii, 1525 byli vypovězení z Anglie, 1596 je v Anglii popraveno 106 mužů a žen jen za to, že jsou cikáni...

1545 je v Čechách Ferdinand I. poprvé a pak ještě mnohokrát vypovídá ze země. V této době mohou být beztrestně zabíjeni, ženy mrzačeny a děti mrskány... taková historie se táhne dál všemi staletími a hromadné vraždění končí německými koncentračními tábory za druhé světové války. Pokud chceme někoho soudit, měli bychom znát všechna fakta... i když tato se mi četla opravdu hodně trpce.

Vraťme se zpět k cikánskému horoskopu. Jeho vznik stejně jako u toho indiánského není nikde zachycen. Dlouho se předával pouze ústně a jeho znamení mají svůj původ podle předmětů, jež obklopovaly pradávné kočovníky na jejich cestách. Podle již zmíněných Britských listů samotné kočování vzniklo z touhy žít lepší život, putování za lidštějšími podmínkami a vymanění se z okovů nepříznivé situace.

Znamení podkovy 22. 12. – 20. 1.

Ambice a touha po kariéře jsou vaší nejvýraznější vlastností. Hledáte nezávislost a materiální jistoty, protože věříte, že jsou to důležité elementy pro zajištění spokojeného života. Jste velmi opatrní a obezřetní, zvažujete vaše city, máte totiž strach, že se příliš zapletete, na okolí tak můžete působit tvrdě a chladně.

Kalich 21. 1. – 19. 2.

Jste inteligentní a plní skvělých nápadů, jste zvyklí zachovat věrnost ve vašich vztazích. Ne každému, koho potkáte, otevřete své srdce, proto budete milovat jen toho, koho budete ve svém životě opravdu považovat za důležitého. 

Kaple 20. 2. – 20. 3.

Máte velmi rozvinutý šestý smysl a snadno vycítíte nálady a vibrace ostatních lidí, kteří vás obklopují. Díky mimořádné sensibilitě nacházíte sami v sobě to, co neustále pohání vaší duši k hledání a objevování sama sebe.

Dýka 21. 3. – 20. 4.

Odvaha a neohroženost jsou hlavní charakteristikou, které odlišují vaši osobnost. Nemáte rádi rutinu v milostném životě a dokážete být ohniví milenci.

Koruna 21. 4. – 20. 5.

Po celý život umíte dělat správná rozhodnutí. Jste trochu konzervativní a opovrhujete velkými změnami, které by mohly narušit vaše zvyky. Stejně tak jste i opatrní a vždy si dobře rozmyslíte, než přijmete jakékoliv nové rozhodnutí.

Svíčka 21. 5. – 20. 6.

S vaší rozvinutou schopností komunikovat jste osoba, která dokáže okouzlit všechny kolem vás. Jste pořád veselí a otevření, svůj život žijete spontánně. Ačkoliv milujte být ve společnosti, jsou ve vašem životě chvíle, kdy oceníte samotu a čas na sebereflexi.

Kolo od vozu 21. 6. – 21. 7.

Prožíváte své city naplno a jste obdařeni intuicí. Stále se snažíte přemýšlet dříve, než učiníte důležitá rozhodnutí, a jste i velmi romanticky založenou osobností.

Hvězda 22. 7. – 22. 8.

Líbí se vám zazářit a být stále středem pozornosti. Jste schopni změny a nikdy neztrácíte kontrolu nad situací. Jste laskavý a ohleduplný člověk, který je plný lásky, citu a věrnosti 

Zvon 23. 8. – 22. 9. 

Jste extrémně opatrná osoba a neradi jednáte ukvapeně. Vaše rozhodnutí jsou většinou konečná a neměnná. Jste velmi nároční zejména sami k sobě. Sníte o velké lásce, ale vaše nedůvěřivost vás může držet vzdálené od lidí, kteří vás obklopují

Mince 23. 9. – 22. 10. 

Jste typ osoby, která se vypořádá s jakoukoliv překážkou. Věříte téměř slepě ostatním lidem a může se vám stát, že budete důvěřovat falešným přátelům.

Meč 23. 10. – 21. 11.

Jste lidmi s velkým odhodláním, kterým se podaří všechny cíle, které si ustanovili. Nemějte obavy z úsilí, které musíte vynaložit pro dosažení těchto cílů. Pozor si ale dejte, abyste neskončili zaslepeni vlastní chamtivostí.

Sekyra 22. 11. – 21. 12.

Jste předvídaví, přímí a objektivní. Máte rádi nezávislost a svobodu  nade vše. Možná právě proto dříve mluvíte, než přemýšlíte. Snažte se být více diskrétní a diplomatičtí, abyste nezranili ostatní.

Reklama