Pokud se dítě narodí do manželství, zákon automaticky považuje za jeho otce muže, který je manželem novopečené maminky. Jinak tomu ale je, pokud spolu rodiče miminka žijí takzvaně na hromádce. Pak je nezbytná návštěva matriky a sepsání souhlasného prohlášení o otcovství. V něm se rodiče dohodnou nejen na příjmení, které bude potomek nosit, ale také na tom, kdo bude v jeho rodném listě figurovat jako otec.
5c7d188460179obrazek.png

Kdy jít na matriku?

V ideálním případě kdykoli v průběhu těhotenství. Souhlasné prohlášení o otcovství můžete dojít sepsat od té chvíle, jakmile jako nastávající maminka obdržíte těhotenskou průkazku. Ta je totiž jedním z dokladů, které k tomu budete potřebovat. Těmi dalšími jsou doklady totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní doklad) a rodné listy obou rodičů. Pokud je těhotná žena rozvedená, je zapotřebí také pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Úmrtní list manžela je nezbytný zase v případě, je-li žadatelka vdovou.

Pokud je otcem dítěte cizinec, který neovládá český jazyk, je při sepsání a podpisu souhlasného prohlášení o otcovství povinná přítomnost registrovaného tlumočníka, jehož služby hradí nastávající rodiče.

Na jakou rodnou matriku se vypravíte, to je čistě na vás. Nemusí to být ta patřící k vašemu bydlišti, nebo místu plánovaného narození miminka. Podstatné ale je, abyste jako rodiče přišli společně a společně před matrikářkou dohodu také podepsali. Dokument si od vás pak vezmou v porodnici, až nastane den D. Co by se stalo, kdybyste prohlášení neměli? Celkem nic, z porodního sálu by vás samozřejmě nevyhnali. Jen by váš potomek získal příjmení po vás, tedy po matce, a v jeho rodném listě by stálo „otec neuveden“. Tak jako tomu bylo například u malého Daniela.

Tatínek bez práva na dítě

„Návštěvu matriky jsme pořád odkládali, až mě s krvácením v osmém měsíci odvezla sanitka do porodnice. A tam si mě už nechali až do porodu, který přišel o půl měsíce později. Souhlasné prohlášení o otcovství však můj přítel nemohl podepsat beze mne, a tak ho do Danečkova rodného listu vůbec nezapsali. Byli jsme z toho dost vykulení, ale naštěstí to šlo vyřešit dodatečně. Jen jsem se musela v šestinedělí vléct na úřad,“ vzpomíná osmadvacetiletá maminka Šárka.

Nejde ale jen o formalitu. V praxi to znamená, že novopečený tatínek nemá vůči dítěti žádná práva ani povinnosti. Pokud se vám přihodí něco podobného, nebo návštěvu matriky před porodem prostě jen vypustíte z hlavy, máte samozřejmě šanci uvést otce do rodného listu dítěte i po porodu. Jen už to nebude zdarma.

Na matriku po porodu

Změnit dítěti příjmení, nebo třeba jen zapsat otce dítěte do jeho rodného listu je samozřejmě možné i dodatečně, po jeho narození. V takovém případě už se ale musíte k souhlasnému prohlášení o otcovství dostavit společně na matriku v místě narození dítěte. Tento zápis a vystavení nového rodného listu je navíc zpoplatněno.

Vdané a rozvedené maminky, pozor!

Že vdaná žena otěhotní s někým úplně jiným, než je její manžel, k tomu dochází zcela jistě nezřídka. Jenže pokud přizná barvu, a chce svého milence uvést jako otce dítěte, narazí. Souhlasné prohlášení o otcovství je žádná matrika sepsat nenechá. V očích zákona je otcem automaticky manžel nastávající maminky. A ten je po porodu také zapsán do rodného listu dítěte. To navíc dostane příjmení, na němž se manželé při svatbě dohodli. Ke stejnému problému dojde i v případě, že je žena v den porodu dítěte rozvedená kratší dobu než tři sta dní. I v tomto případě je manžel, i když už bývalý, považován za otce dítěte. Jak z toho ven?

Ke změně otcovství a případně i příjmení musí dojít až po porodu, a to soudní cestou. Stačí podat návrh na popření otcovství, a to kýmkoli z dané trojice. Pokud vše proběhne hladce, můžete následně určit otcovství před matričním úřadem se skutečným otcem. Pokud je ale někdo ze zainteresovaných proti, dostanou se ke slovu testy otcovství.

Čtěte také:

Reklama