Podobné myšlenky by mohlo mít docela hodně českých mužů. Podle nejrůznějších údajů totiž 5 až 10 procent dětí nevyrůstá se svým biologickým otcem. A jak se dá zjistit pravda? Jedině genetickými testy otcovství.

Otázkou je, jestli je dobré tuto informaci zjišťovat, pokud už máte třeba čtyřleté dítě, kterému by mohla pravda hodně ublížit. Na druhou stranu je pochopitelné, že když má muž pochybnosti, pravdu by se rád dozvěděl.

Přečtěte si také:

Příběh Aleše

muž„Je to těžké. Jakmile mi v hlavě začalo vrtat, že by syn nemusel být můj, pořád jsem o tom přemýšlel, nedalo mi to,“ říká pětatřicetiletý Aleš, který má dvouletého syna Péťu.

A donedávna ho vůbec nenapadlo, že by syn nemusel být jeho. „S přítelkyní spolu žijeme pět let, dítě jsme oba někdy v budoucnu chtěli. A i když Péťa přišel náhodou dřív, než jsme plánovali, byl jsem moc rád. Těšil jsem se na něj a rád jsem se o něj staral (a doteď starám), když se narodil.

Jenže asi před měsícem jsem se náhodou dostal k informaci, kterou bych radši nevěděl. Hlídal jsem malého, přítelkyně Petra jela k doktorovi a nechala na stole otevřený notebook. Chtěl jsem se podívat na zprávy a všiml jsem si, že má otevřenou mailovou schránku. A samozřejmě mi padl do očí mail s předmětem zprávy: Je mi smutno, miláčku... A já si ho přečetl.

Nějaký neznámý muž Petře psal, že je mu po ní smutno, že už se přes dva roky trápí, že se museli rozloučit. A vyptával se na malého Péťu, jak se má, chtěl poslat jeho fotku... Nebylo tam vysloveně napsáno, že je Péťa jeho, ale vyznělo to tak.

A já teď nevím, co mám dělat. Mám si o tom promluvit s Petrou a dozvědět se pravdu? Co když mi ji ale stejně neřekne? Půjdu na testy otcovství? A co když zjistím, že Péťa není můj? Co pak budu dělat? Mám ho moc rád, ale nevím, budu se umět smířit s tím, že mi Petra byla nevěrná?“

Popření otcovství

Aleš z našeho příběhu se bude muset nakonec rozhodnout sám, co udělá. A je to také morální problém. My se na otcovství podíváme z jiné strany - jak to je nyní s popřením otcovství, když má muž pochybnosti?

Od 1. 1. 2014 platí nový Občanský zákoník (NOZ), v němž došlo v této problematice ke změně, byla prodloužena lhůta k popření otcovství. Podle dřívějšího Zákona o rodině mohl otec popřít u soudu otcovství do tří let od narození dítěte. Nově je tato lhůta šest let (§ 785 NOZ), otec tedy může u soudu popřít své otcovství až do šesti let věku dítěte, které se narodilo jeho manželce či přítelkyni. Přitom platí, že otcovství se musí popřít do šesti měsíců ode dne, kdy začal mít otec pochybnosti, zda je dítě jeho.

V některých případech lze popřít otcovství i po šestileté lhůtě. To je řešeno v § 792 NOZ: „Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.“ O této věci tedy rozhodne soud.

Milé čtenářky, zažila jste podobnou situaci? Máte zkušenosti s dokazováním otcovství? Napište nám o tom! Můžete psát na adresu lucie.palickova@zena-in.cz.

Zdroj: NOZ - http://obcanskyzakonik.justice.cz

Další články v našem magazínu:

Reklama