I přes velké komunikační kampaně typu Movember je povědomí české veřejnosti o rakovině prostaty stále velmi nízké. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK a průzkumu provedeného na portálu Žena-in.cz. Rakovina prostaty je přitom nejčastější onkologické onemocnění u mužů. Výskyt zhoubného nádoru prostaty se navíc trvale zvyšuje – od roku 2012 zaznamenal nárůst o 35 %, trend zvyšování počtu pacientů trpících tímto onemocněním předpokládají odborníci i do budoucna.

Rakovina prostaty je onemocnění, které v posledních letech v mužské populaci rapidně stoupá. Tento trend bude navíc podle odhadů pokračovat i v budoucnu. „Z nově dostupných dat Národního onkologického registru (NOR) a mezinárodní studie EUROCARE 5 vyplývá, že výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje, nicméně osud pacientů a jejich dosahované přežití se zlepšují. Počet nově vzniklých případů rakoviny prostaty průměrně meziročně vzrostl od roku 2008 do roku 2013 o 6 %. A tento trend i nadále pokračuje,“ uvádí doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. „Zatímco v roce 2013 v České republice žilo přibližně 44 000 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládá výskyt překračující číslo 59 000 – to představuje nárůst o 35 %,“ doplňuje doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

prostate

Poskytovatelé zdravotní péče v ČR musí být na tento nárůst připraveni. „Urologové hrají klíčovou roli v diagnostice i léčbě rakoviny prostaty. Náš obor tak musí být po stránce personální schopen zajistit všem pacientům adekvátní péči. S nárůstem počtu pacientů přitom musí v budoucnu počítat i úhradové vyhlášky,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Průzkum agentury STEM/MARK potvrdil, že českým mužům stále chybí informace o rakovině prostaty. Podle šetření považují 2/3 Čechů svou informovanost o onemocnění za nedostatečnou. Celkem 88 % respondentů pak uvedlo, že mají pouze povrchní znalosti o nemoci nebo znají jen název onemocnění. Komunikační kampaně typu Movember pak sice u veřejnosti míně zvýší zájem o informace o nemoci, nicméně nemotivují již muže k samotné návštěvě lékaře a podstoupení preventivní prohlídky.

Podle průzkumu na portálu Žena-in.cz kampaň Movember motivovala 52,5 % respondentů k tomu, aby si o onemocnění zjistili více informací. Většinu dotazovaných (69 %) ale kampaň nepodnítila k tomu, aby si zašli na preventivní prohlídku. „Zvýšení informovanosti české veřejnosti o rakovině prostaty je proto naším velkým cílem do budoucna,“ doplnil doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., sekretář České urologické společnosti a přednosta Urologického oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice.

Zajímavé informace najdete na http://www.rakovinaprostaty.org/