Jak to, že se Jorubům rodí tolik dvojčat? Pomáhají snad jejich ženám korálky kolem boků? Co je to kult dvojčat? Čím to je, že Jorubské ženy jsou tak plodné? Senzamte se se zajímavou africkou kulturou...

yoruba

yorubaKultura Jorubů je dnes považována za jednu z nejlépe známých starých kulturních tradic Západní Afriky.

Tito příslušníci mnohamilionového národa obývajícího západní Nigérii si zachovali po staletí velice zajímavou víru.

V jorubském náboženském systému žijí duchové a duše společně s nejrůznějšími božstvy. Prvotní entitou je Bohyně Matka a Bůh Otec.

Jejich víra a náboženství má vcelku malebný podklad.

Duše jorubských předků žijí mezi lidmi této kultury a přicházejí s nimi přirozeně do styku. Bydlí na nebi, ale současně i se svými potomky. Očekávají občas oběti, aby netrpěly hladem, na druhé straně jim v případě potřeby pomáhají v překonávání každodenních starostí a problémů.

Jorubové věří v reinkarnaci a jejich pohřební obřady jsou propracované a velice krásné.

Někdy se duše vracejí na zem převtěleny do novorozeňat.

Jorubové mají dvě nebe a zvláštní úctu ke dvojčatům

Buď přebývají duše v „nebi svěžího větru“, a to jsou duše dobrých lidí a těch, kteří měli potomky, anebo v „nebi střepů“, kde žijí duše zlých lidí a lidí bezdětných.

V „nebi svěžího větru“ se žije jako na zemi, ale při dodržování naprosté spravedlnosti. Duše zemřelých dvojčat tu žijí ve své dětské podobě.

Ve „světě střepů“ se nežije dobře, duše tu jsou hladové a duše zlých lidí jsou i tělesně trestány. Duše jsou zde víceméně natrvalo. Obyčejnou reinkarnací se vrátit na zem nemohou. Ovšem, existují výjimky.

yoruba

Z 800 porodů je 45 dvojčat!

yorubaKultu dvojčat věnují Jorubové zvláštní péči. Jorubové vůbec velmi hezky uctívají narození a štěstí rodiny je měřeno počtem dětí.

Narození dvojčat je projev boží milosti.

Mezi dvojčaty existuje podle jejich víry silný vztah, který je nutí, aby jedno následovalo druhé a aby o sobě vzájemně věděla.

Mimořádná pozornost a obřadné chování má zajistit, aby dvojčata přežila do vysokého věku. Když jedno dvojče zemře, hrozí rodičům nebezpečí, že druhé ho bude následovat.

Rodina proto nechává okamžitě vyřezat drobnou figurku, která má podobu zemřelého dvojčete a stará se o ni jako o živou bytost. Má své šatečky, je ukládána ke spánku, matka s ní a spolu s žijícím dítětem rozmlouvá, uspává je společně a podobně.

Teprve po smrti druhého dvojčete ztrácí soška smysl.

Jorubské ženy jsou velice plodné. Na 800 porodů připadá 45 porodů dvojčat, což je zajímavé a vědci doposud neobjevili důvod, proč tomu tak u Jorubů je.

Mohou za to korálky?

yorubaŘetězy korálků, které nosí Jorubské ženy kolem pasu, nejsou jen ozdobou a lákadlem na muže. Totiž, u Jorubů platí, že čím má žena širší pánev a jaksi větší zadeček, tím je přitažlivější.

Korálky mají tedy opticky ženu v prostou v těchto partiích rozšířit.

Druhým a hlavním účelem oněch korálků je plodnost. Korálky jsou nabité energií Bohyně matky a jejich nošení pomáhá ženě otěhotnět a rodit.

Zdá se, že korálky fungují.

A nebo je třeba objevit jiný důvod pro výše uvedená čísla statistiky a také pro obecně známou vysokou plodnost žen této zajímavé kultury.