Na 8. srpen připadá Mezinárodní den ženského orgasmu. Tento „svátek“ vznikl v Brazílii na popud člena rady města Espertina jako pokus o vyrovnání „sexuálního dluhu“ mužů vůči ženám. Postupem času nabyl významu jako příležitost zvýšit povědomí o ženské sexualitě, jež byla v předešlých stoletích opomíjena či přímo tabuizována.
Pojďte se podívat na 4 nejnovější vědecky podložená fakta o ženském orgasmu, která vás možná překvapí.

62ed04598a0b0obrazek.png
Foto: Shutterstock

1) Nejlepší sexuální pozice k dosažení ženského orgasmu je misionář
Ačkoliv je misionářská poloha často vnímána jako konzervativní a nudná, podle vědců je pro dosažení ženského orgasmu nejlepší – tedy pokud ji trochu vylepšíte polštářem vsunutým pod pánev ženy. Při svém výzkumu to zjistili vědci z newyorkské kliniky. Ti použili ultrazvuk, aby u dvojice dobrovolníků změřili průtok krve do klitorisu před a po sexu v různých pozicích. „Právě průtok krve do klitorisu je totiž u ženy klíčovým pro dosažení orgasmu. Největší stimulaci klitorálního krevního toku přitom zaznamenali při misionářské pozici, při níž měla žena pánev podloženou polštářem. Nejnižší krevní tok do klitorisu poté zaznamenali u pozice ‚na pejska‘,“ komentuje průzkum Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz.

2) Sklony k dobrému orgasmu dědí ženy po rodičích
Po rodičích dědíme celou řadu věcí a skvělý ženský orgasmus je jednou z nich – alespoň z části. Vyplývá to ze studie britských vědců, kteří provedli dotazníkové šetření zaměřené na ženský orgasmus u 683 párů jednovaječných dvojčat a 714 párů dvojčat dvojvaječných. Odpovědi sourozenců pak vzájemně porovnávali. Vzhledem k tomu, že jednovaječná dvojčata sdílejí stejnou DNA, za odlišnostmi v jejich odpovědích s velkou pravděpodobností stojí různé vnější okolnosti, na totožných se výrazně podepisují faktory genetické. Konkrétně tak výzkumníci spočítali, že podíl dědičnosti na kvalitě orgasmu činí u ženy celých 60 %.

3) Ženy, které vydělávají více než muži, častěji orgasmus předstírají
Podle studií alespoň občas předstírá dosažení orgasmu kolem 80 % žen. Důvody jsou různé: od pohlazení partnerova ega až po snahu rychleji celou „akci“ ukončit a moci jít konečně spát. Tým psychologů z University of South Florida přitom nedávno zjistil, že až dvakrát častěji předstírají orgasmus ženy, které mají lepší plat než jejich partneři. Proč? „Chtějí tak jednoduše zlepšit jejich sebevědomí, neboť si uvědomují, že většina mužů se svým nižším příjmem cítí zahanbena,“ vysvětluje Adam Durčák.
 
4) Sténání není měřítkem
Jasným měřítkem toho, zda muž dosáhl orgasmu, je ejakulace. U žen to takto jednoduché rozhodně není. Vědci z University of Ottawa se tudíž rozhodli faktorům, které mohou indikovat ženský orgasmus, detailně věnovat. Na vzorku 637 žen provedli dotazníkové šetření, v němž ženy vyplňovaly otázky zaměřené na body takzvané Orgasm Rating Scale (ORS, stupnice hodnocení orgasmu) a Bodily Sensations of Orgasm Scale (BSOS, stupnice orgasmu dle tělesných projevů). Mezi klíčové položky BSOS patří například zrychlené dýchání, husí kůže, pulzace klitorisu, pocení, červenání pokožky, svalové kontrakce, zvýšený srdeční tep, ztvrdnutí bradavek, křeče dolních končetin či pocit sevření hrudi.

„U respondentek vědci z hlediska BSOS nejčastěji zaznamenali pocity týkající se oblasti genitálií, svalové křeče či pocení. Nejméně časté pak byly anální kontrakce a sténání. Právě sténání by přitom výzkumníci doporučovali z měřítek zcela vyškrtnout, protože na rozdíl od ostatních položek není nedobrovolné,“ doplňuje informace Adam Durčák.

Zdroj informací: Tiskové informace, Adam Dučák, Růžový slon.cz,  studie: Orgasm Rating Scale and Bodily Sensations of Orgasm Scale

Reklama