Oběťmi domácího násilí nejsou jen ženy agresivních násilníků, kteří nejdou pro ránu daleko. Stále častěji se setkáváme s těmi, které jsou týrány psychicky. Tato forma násilí není o nic lehčí, právě naopak. Šrámy na duši se mnohdy hojí celý život.

Martina vypráví svůj příběh. Manžel byl na začátku našeho vztahu tak ohleduplný, zajímalo ho vše, co se mě týkalo. Chtěl být pořád se mnou, trávit se mnou veškerý můj volný čas. „Kamarády nepotřebuješ, máš přece mě,“ naléhal.

Hlídal mě na každém kroku, jenže já to pořád brala jako projev lásky. Když jsem mu porodila syna, jeho posedlost se ještě vystupňovala – nesměla jsem ven na krok, a když jsem jednou bez dovolení navštívila kamarádku, ztropil mi doma hysterickou scénu. Druhý den se mi omlouval a přísahal, že se to už nikdy nestane. Jenže hádky se staly téměř každodenní součástí našeho života. Nesměla jsem vůbec vycházet z domu bez jeho dovolení. Až po několika letech jsem sebrala odvahu, vzala syna a odešla od něj. Dnes jsem ráda, že jsem to udělala. Mám nový život, hodného partnera a na ty hrůzy, které jsem prožila, se snažím zapomenout. Snad se mi to někdy podaří...

 „Nefyzické formy domácího násilí jsou sice méně známé, příliš se o nich nehovoří, ale jsou stejně rozšířené. Zůstávají v pozadí a jsou jakoby neviditelné a velmi těžce identifikovatelné,“ tvrdí Michal Borec, ředitel PR a reklamy pro Českou a Slovenskou republiku.

A právě z tohoto důvodu spouští AVON v těchto dnech druhou fázi projektu proti domácímu násilí, která poukazuje právě na jeho nefyzické formy – psychickou, sociální, ekonomickou a sexuální.

 Hlavním identifikačním znakem kampaně je motiv modřiny, který se využívá na představení méně známých forem násilí. Skutečné příběhy týraných žen (či jejich významné fragmenty) získávají díky výtvarné stylizaci podobu modřin, přičemž se ale svým obsahem dotýkají násilí nefyzického. Tyto modřiny jsou umístěny na ramenu, ústech a pod okem a odkazují na omezování volného pohybu, zamezení přístupu k financím a na kontrolu mobilu.

Více se o této problematice dozvíte na www.avonprotidomacimunasili.cz

Reklama