Touto sexuální dysfunkcí trpí přibližně každý pátý muž. Přesto se jedná o nejčastěji neléčenou a nediagnostikovanou sexuální poruchu. O čem je řeč? O předčasné ejakulaci.

Předčasná ejakulace byla jako porucha poprvé popsána v roce 1943. Postaral se o to Bernard Shapiro, jeden z průkopníků andrologie ve 20. století. Přesto byla předčasná ejakulace až dosud buď úplně tabuizována, nebo mylně zaměňována s poruchami erekce. To je přitom zásadní chyba, protože obě poruchy mají odlišné příčiny i metody léčby. Navíc výzkumy ukazují, že výskyt předčasné ejakulace je v populaci běžnější, než tolik skloňované poruchy erekce. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-IV) v této souvislosti uvádí, že předčasnou ejakulací trpí v průměru každý pátý muž.

Co je předčasná ejakulace?

sirkaPředčasná ejakulace je komplexní medicínský problém, který může souviset s řadou různých faktorů a projevuje se převážně dvojím způsobem. Jednak velmi malou až nulovou schopností kontroly muže nad vlastní ejakulací, za druhé pak velmi krátkým časem, který uplyne od začátku pohlavního styku do mužova vyvrcholení. Většinou tento interval trvá od jedné do maximálně dvou minut. „V obecném slova smyslu však můžeme říci, že předčasná ejakulace je každá, která nevede k uspokojení obou partnerů. Pokud tento stav přetrvává delší dobu, vede k nesouladu, ke stresu jak ženy, tak muže, k frustraci, k odmítání pohlavního styku ženou, k narušení vztahu obou partnerů, popřípadě až k rozpadu vztahu,“ dodává androlog, MUDr. Karel Kočí.

Co je příčinou?

Odpovědí na tuto otázku může být několik. Předčasná ejakulace totiž může mít celou řadu příčin, od těch psychologických až po organické. V případě emocionálních a psychologických faktorů nejčastěji hovoříme o traumatizujících sexuálních zážitcích. V případě fyziologických faktorů se pak jedná především o urologické choroby nebo anatomický stav (krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza apod.). Někdy se předčasná ejakulace může objevit také jako vedlejší účinek farmakologické léčby nebo dokonce užívání drog. Je však důležité zmínit, že u stejného pacienta se mohou zároveň vyskytovat jak faktory psychologické, tak i organické.

Proč je předčasná ejakulace problém?

Zatímco u poruchy erekce si muži svůj problém uvědomují, obtíže s předčasnou ejakulací si většinou připustí až v okamžiku, kdy nemožnost partnerku sexuálně uspokojit začne ohrožovat jejich vzájemný partnerský vztah. Muž, který předčasnou ejakulací trpí, totiž sexuálně nijak nestrádá, protože dosahuje normálního vyvrcholení, i když ve velmi krátkém čase. Zato jeho partnerce se žádného uspokojení nedostává, což má po čase velmi negativní vliv nejen na společný sexuální život, ale také na celý partnerský vztah. „Česká žena potřebuje v průměru sedm minut k dosažení orgasmu. Většina českých mužů však má tendenci ejakulovat podstatně dříve. Cílem by proto mělo být sladit tento nepoměr ke spokojenosti obou partnerů,” říká sexuolog Petr Weiss.

Reklama