Bohužel v posledních letech stále rostou počty týraných a zneužívaných dětí. S tímto problémem se denně střetávají řady nevládních organizací z celého světa. Upozorňuje na něj také Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, vyhlášený Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv. Česká republika si jej připomíná od roku 2001, a to vždy 19. listopadu.

 

S týráním a zneužíváním dětí se také čas od času potýkají pracovníci Linky bezpečí, která již 11 let slouží jako první telefonická pomoc dětem ocitajícím se v nouzi. „Na Lince bezpečí se v cca 5 % tematických hovorů, což je okolo dvě stě dvaceti telefonátů měsíčně, setkáváme s týráním dětí (syndrom CAN), což neznamená jen fyzické, ale stejně závažné psychické týrání (např. dlouhodobé nemluvení s dětmi, ponižování), zanedbávání či pohlavní zneužívání,“ vysvětlila vedoucí Linky bezpečí Kateřina Hellebrandová. „V měsíci říjnu jsme zaznamenali celkem 213 hovorů na toto téma, z nichž nejvíce se týkalo tělesného týrání, na druhém místě bylo pohlavní zneužívání a třetím nejčastějším tématem v rámci syndromu CAN byly hovory týkající se znásilnění. Za listopad (do 15. 11.) evidujeme 94 hovorů,“ cituje vedoucí linky ze statistik Linky bezpečí.

 

 

Na Linku bezpečí jsem se ptala ředitele Linky bezpečí pana Tomáše Květáka.

 

Jaké máte zkušenosti s řešením případů sociálními pracovníky?

My je předáváme pouze na požádání, dítě s tím musí souhlasit. Tím, že se případ začne řešit, vyjde z anonymity. Přestože sídlíme v Praze, kontaktujeme sociální pracovníky v celé ČR. Monitorují situaci tak, jak jsou zvyklí. Týrané děti se musí podrobit lékařské prohlídce a navštívit psychologa. My si potom většinou e-mailem vyžádáme zpětnou vazbu – oni se  případu samozřejmě věnují i nadále. Pouze jedno procento dětí si týrání z různých důvodů vymýšlí.

 

Jsou nějaká nejčastější témata, kvůli kterým děti volají – dá-li se to zobecnit?

Ano a můžeme je rozdělit asi do tří oblastí. První jsou problémy s láskou, pak se sexuálním zráním, dezorientací apod. a nakonec velkou část tvoří rozvody.

 

Jak jsou na roli operátora připravováni vaši pracovníci?

Máme vlastní výcvik registrovaný také u ministerstva školství. Jedná se o 100 hodin teorie a 30 hodin praxe na lince, kde odposlouchává hovory a učí se. Vybíráme tak ze 100 až 150 lidí nakonec 15. Zájemci procházejí dvěma koly psychologických testů a pohovory. Za vzdělávání získávají určitý počet kreditů, podle kterých se jejich práce odměňuje. Nesplní-li, máme připravené sankce.

 

Jaká podpora je pro ně připravena přímo v praxi?

Máme různé typy konzultantů. Na den je jeden hlavní supervizor – psycholog profesionál, se kterým je možné se radit, může odposlouchávat hovory apod. Dále tu máme 2 konzultanty dobrovolníky, kteří jsou také supervizory. Jsou to ti nejdéle sloužící, kteří mohou v případě potíží i hovor převzít.

 

Jak dlouho člověk vydrží u takové práce – respektive jak dlouho u vás bývá operátor zaměstnán?

Obvykle 2 až tři roky.

 

Podle odborných odhadů je v České republice ročně týráno minimálně dvacet tisíc dětí mladších 15 let a je velmi smutné, že několik desítek jich bohužel na následky takového jednání každý rok zemře. Proto platí oznamovací povinnost (ukládá ji občanům zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon - § 168 neoznámení trestného činu), tzn. má-li někdo podezření, že se dětem v jeho okolí děje něco špatného, má se snažit toto jednání překazit. Své podezření může oznámit státním zástupcům, policii či orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jež sídlí na městském úřadě. Oznámení lze učinit i anonymně. Pracovníci příslušného úřadu mají povinnost každé oznámení prošetřit.

 

Dětská Linka bezpečí 800 155 555

Rodičovská linka 283 852 222

 

Tato oznámení se pak předají sociálním pracovnicím OSPOD, v jejichž kompetenci je vstoupit do rodiny a provést šetření. K urychlení pomoci dítěti doporučujeme, aby lidé zavolali na OSPOD sami, neboť sociální pracovníci někdy požadují další informace, jež na Lince bezpečí či Rodičovské lince nejsou k dispozici, ale oznamující je poskytnout mohou.

Reklama