Na předních místech zůstávají popáleniny, opaření a poleptání, v těsném závěsu se drží maléry při sportu a dopravní nehody. Z dlouhodobějšího hlediska se přesto situace zlepšuje - v loňském roce na následky úrazů zemřelo zhruba 250 dětí a mladých lidí do devatenácti let, ještě před deseti lety, v roce 1997, to ale byl skoro dvojnásobek, celkem 421 dětí. Zásluhu na tomto výrazném posunu k lepšímu má i neziskový projekt Dětství bez úrazů, který v letošním roce již po desáté jako jeho generální partner podpoří Všeobecná zdravotní pojišťovna.

„Přestože se daří snižovat tragické následky úrazů, jejich počet je stále vysoký. Téměř 450 tisíc úrazů dětí ročně si vyžádá chirurgické ošetření. Proto ve spolupráci s Dětstvím bez úrazů pokračujeme i v tomto roce a podpoříme tyto aktivity bezmála 8 miliony korun,“ vysvětluje Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, a dodává: „Aktivity projektu se zaměřují především na primární prevenci, kdy se dětem ukazuje, jak se vyhýbat rizikovým situacím a jak se chránit před úrazy. Jejich rodiče, učitele a vychovatele pak odborníci školí v tom, jak vytvořit pro děti bezpečné prostředí všude tam, kde se pohybují. Za deset let VZP investovala do těchto aktivit téměř 70 milionů korun.“

„Za snížením počtu úmrtí dětí v Čechách na následky úrazů stojí nejen preventivní aktivity všech, kteří se na tomto poli angažují, ale také práce záchranářů, lékařů, pedagogů a rodičů. V tomto trendu poklesu smrtelných úrazů u dětí bychom rádi pokračovali i v budoucnu propojením aktivní a pasivní prevence dětských úrazů,“ vysvětluje Jiří Kostner, zakladatel obecně prospěšné společnosti Dětství bez úrazů. Na rok 2007 tato společnost připravila, tak jako v uplynulých letech, tři dílčí projekty. Pro tento rok to jsou: Mise Dětství bez úrazů, Rodina a škola bez úrazů a Nepřítel dětí IV.
 
V rámci Mise Dětství bez úrazů navštíví vybraná města ČR „protiúrazová sanitka“. Ta přiveze základním a mateřským školám a domovům dětí a mládeže balíčky s výukovými a metodickými materiály zaměřenými na prevenci úrazů, které jsou bez náročné přípravy přímo využitelné ve vyučování. Ten samý den se ve městě uskuteční soutěže pro děti ze základních škol, kde jim dobrovolníci formou hry budou ukazovat jednotlivé způsoby, jak se chránit před úrazy. Ve městě bude také zřízeno informační centrum, jehož personál všem zájemcům poskytne podrobné informace o zdravotních a ekonomických dopadech a způsobech prevence úrazů.

Program Rodina a škola bez úrazů v sobě zahrnuje až 10-15 seminářů pro všechny, kdo mají zájem sami dál aktivně provádět prevenci dětských úrazů (učitelé MŠ a ZŠ, pracovníci mateřských center a zdravotních ústavů, dětských domovů, domů dětí a mládeže, vedoucí zájmových kroužků a dětských oddílů, studenti pedagogiky, příslušníci Policie ČR a městských policií, hasičských záchranných sborů a další). Z těch se po absolvování semináře, na kterém získají pomůcky, metodiky, videokazety a další pracovní materiály, stanou spolupracovníci projektu. Celkem odborníci proškolí od září do prosince 2007 až 300 osob.

Nepřítel dětí IV. je závěrečný díl dokumentu, sledujícího příběhy dětí, kterým se stal těžký úraz. Dokument má ukázat především zbytečnost utrpení dítěte, ale také obrovské náklady, jak finanční, tak časové, spojené s léčením a řešením zdravotních a dalších následků. Natáčení dokumentu bude probíhat na podzim roku 2007, Česká televize ho plánuje odvysílat v příštím roce.

Do preventivních aktivit Dětství bez úrazů se zapojilo na 800 základních a mateřských škol a přes 250 domů dětí a mládeže z celé republiky. Každý rok projekt zasáhne přímo asi 150 tisíc dětí a přibližně půl milionu jich je osloveno prostřednictvím televizních pořadů.

Už jste projekt Dětství bez úrazů v posledních letech zaregistrovala?
A jakým způsobem – prostřednictvím dobrovolníků prodávajících magnety, nebo i jinak?
A máte takový magnet na lednici? :-)
Myslíte si, že taková kampaň skutečně může zabránit neštěstí?
Stal se vašemu dítěti úraz, kterému šlo s trochou opatrnosti nebo informovanosti zabránit?