Alergická rýma u nás postihuje víc než jeden a půl milionu lidí, patří tedy k nejčastějším alergickým onemocněním vůbec.

Rýma se někdy považuje za zdánlivě banální nemoc, na kterou se neumírá. Její zdravotnický i společenský význam je ale velký. Může velmi podstatně člověku ovlivnit kvalitu jeho života.

alergie

Neléčená nebo nedostatečně či špatně léčená rýma se komplikuje až v polovině případů vznikem astmatu, jindy se k ní přidává zánět vedlejších dutin nosních. Včasná a odborně vedená léčba alergické rýmy může vzniku astmatu a jiných komplikací bránit (je to podobné jako u ekzému).

Často slyšíte o horních a dolních dýchacích cestách. Ale dýchací cesty tvoří jeden funkční celek. I když pacient trpí jenom rýmou, jeho průdušky se stávají dráždivější a probíhá v nich zánět podobně jako u astmatu. Tím se vysvětluje, proč tolik nemocných s rýmou později trpí na astma. A naopak až 80 % astmatiků má příznaky rýmy. Znovu si připomeňme - alergická rýma je rizikem pro vznik astmatu!

Příznaky a dělení alergické rýmy

Příznaky alergické rýmy se většinou hlásí svěděním nosu a salvami kýchání, po němž se spouští vodová rýma „jako z vodovodu“. Při opakování nebo déletrvající rýmě se často přidružuje zduření nosní sliznice, které nos zablokuje a dýchání nosem je obtížné nebo až nemožné. Je to velmi nepříjemné ve dne, ale ještě větší obtíže to působí v noci. Typické jsou také ranní příznaky.

Podle četnosti příznaků a délce jejich trvání dělíme dnes alergickou rýmu na rýmu občasnou (intermitentní) a rýmu trvalou (perzistující), která do života pacienta zasahuje podstatně více a je spojena i s větším rizikem trvalých poruch funkce nosu i s větším rizikem astmatu

Spouštěči alergické rýmy

Nejčastější příčinou jsou pyly rostlin - stromů, trav, plevelů, bylin. Proto se jí také říká pylová rýma, jejím lidovým označením bylo „senná rýma“. Je příznaky vázána na jarně-letní období, ale protahuje se až na konec pylové sezóny do konce září, někdy začátku října.

Druhou příčku příčin alergické rýmy zaujímají alergeny domácích roztočů a na třetím místě jsou domovní plísně. Postupně se i u nás objevuje alergie na šváby, která je v některých zemích velmi významná. Příznaky rýmy jsou spouštěny i alergeny zvířat a alergeny potravin. U potravin (zejména ovoce, zeleniny se uplatňuje zkřížená alergická reakce s alergeny pylů; platí to zejména pro alergeny břízy a břízovitých stromů).

U alergika se uplatňuje jeho vrozená dispozice k alergii, do hry vstupují jeho geny, a proto se velmi často stává, že se alergie na jeden alergen (třeba na pyly břízy) rozšiřuje na alergenů více a vzniká mnohočetná alergie, při níž už se sezónní výskyt obtíží neuplatňuje.

Pylová alergie - polinóza

Pylová alergie je nejčastější příčinou alergické rýmy a její počet stále ještě narůstá. Má výsadní postavení, protože je pro ni typické spojení nosních příznaků silného vodnatého výtoku, svědění nosu a kýchání s příznaky očními. Svědění očí, otoky víček, překrvení očí a slzotok jsou příznaky, které někdy svojí silou převažují projevy rýmy, a také pacienta mnohem více obtěžují než rýma. Obraz polinózy dokreslují i příznaky kožní (výsevy zarudnutí, otoků kůže, kopřivkových pupenů po kontaktu s kvetoucí travou, zhoršení ekzému). Polinóza může imitovat i zánět hrtanu (chrapot, pálení v krku) a konečně se může projevit dráždivý, suchý, záchvatový kašel, který bývá i předzvěstí počínajícího astmatu. Dráždivý kašel v pylové sezóně, který se zhoršuje po tělesné námaze, si vyžaduje vyšetření plicní funkce (spirometrii).

Pylová alergie se vyvíjí už u malých dětí a její nástup je na věku nezávislý. Hlavním obdobím vzniku příznaků je rozmezí mezi 6. až 30. rokem života, ale může zasáhnout i seniory.

alergie

Antihistaminika

Alergie jsou nepříjemné a mohou ohrozit i život. Naštěstí ale existují léky, které alergikům usnadňují život. Nejběžnější a nejdostupnější z nich jsou antihistaminika, která jsou volně prodejná v lékárnách. Používají se při léčbě kopřivky, ekzémů, alergické rýmy, zánětu spojivek nebo celkových alergických reakcí.

Při alergii se v těle uvolňuje látka histamin, která způsobí alergickou reakci. A právě díky antihistaminikům se účinek histaminu blokuje, takže k reakci nedojde.

Současná nová generace těchto léků nemá žádné nebo jen minimální vedlejší účinky, jako je ospalost nebo únava. Léky se podávají ve formě tablet nebo injekcí, lze je užívat také přímo na postižené sliznice (oční i nosní kapky nebo nosní spreje). Podávají se většinou jednou denně, u menších dětí dvakrát. Dávkování je lepší konzultovat s lékařem.

Zdroj: www.ulekare.cz

Čtěte také na téma alergie

Reklama