Noční pomočování je neuvědomělé močení nejen v noci, ale i přes den (např. při poledním spánku). Noční pomočování se vyskytuje asi u 15 - 20 % pětiletých, 10 % sedmiletých, 5 % desetiletých a 3 % dvanáctiletých dětí. Trvá-li tento problém bez přerušení od nejútlejšího věku, mluvíme o tzv. primární noční enuréze. Pomočování v bdělém stavu přes den je nutno označovat za inkontinenci a ne za enurézu.

nocvsuchu

Mé dítě se počůrává. Co s tím mám dělat?

Existuje několik druhů pomočování, k dispozici jsou proto různá opatření. Pouze lékař stanoví na základě podrobného vyšetření diagnózu a podle toho rozhodne, kterou metodu zvolí. Prvním krokem ke zlepšení stavu je proto návštěva dětského lékaře, dětského nefrologa nebo dětského urologa.

Do kdy mám čekat s návštěvou lékaře?

V současnosti převládá přesvědčení, že noční pomočování přetrvávající po pátém roce života můžeme považovat za patologický jev. Předpokládá se, že reflexy močení jsou u pětiletého dítěte již stabilizované a že tyto problémy tedy již nesouvisí s otázkou dozrávání řídící činnosti mozku. Pokud dítě nemá v bdělém stavu žádný problém s močením (netrpí močovou infekcí, močí zcela volně), začne lékař s medikamentózní léčbou v pěti letech. Lékařské vyšetření je možné provést již dříve, stejně tak je vhodné zavést pitný a mikční režim.

Můžu dítěti nějak pomoci já?

nocvsuchuV žádném případě nesmí být dítě trestáno nebo káráno, důležitý je citlivý přístup! Přečtěte si něco o tomto problému na www.nocvsuchu.cz, promluvte si s dítětem otevřeně o problému, zabráníte tak případnému psychickému traumatu. Kromě pomočujícího se dítěte (enuretika) vysvětlete také jeho sourozenci, že noční pomočování je naprosto soukromá věc, o které se na veřejnosti nemluví. V každém případě je vhodné seznámit se pomocí internetu či literatury s problémem pomočování u dětí.

Jak často se musí počůrávat, aby to bylo považováno za nemoc?

Zpravidla hovoříme o nemoci až tehdy, když se dítě pomočuje ještě v pěti letech nejméně dvě noci za měsíc. Vedle věkových kritérií se zohledňují také další příznaky (např. obtížné močení, umočování se, přerušované močení, současná zácpa a únik stolice, nadměrné pití, záněty močových cest, neurologický a psychomotorický stav dítěte).

Je pomočování podmíněno psychicky?

Ve většině případů není pomočování zapříčiněno psychikou, ale funkční nebo organickou poruchou, jako je například nedostatek vasopresinu (specifické látky koncentrující moč) nebo zánět močových cest. Pravou příčinu pomočování může určit jen lékař.

Kam zajít na vyšetření?

Prvotní vyšetření provádí dětský lékař v místě bydliště, který dítě posílá podle výsledků úvodního vyšetření k dětskému nefrologovi. V případě, že se jedná o komplikovanější formu dysfunkce, potom k dětskému urologovi. Asi u 25 % postižených dětí zjišťujeme cílenými dotazy i nějakou jinou obtíž (denní umočování, časté močení, infekce močových cest, přerušovaný proud).

Jaké jsou šance na vyléčení pomočování?

Velmi dobré. Většina léčených nekomplikovaných forem pomočování se upravuje beze zbytku do dvanácti až třinácti let věku dítěte. Noční pomočování může přetrvávat až do dospělosti - trpí jí 0,5 až 2 % dospělých. Léčba vyžaduje systematický a trpělivý přístup rodiny i zdravotnického personálu. Je náročná na čas a postupuje většinou po malých krocích.

Jak probíhá běžná léčba nočního pomočování?

Základem léčby je úprava příjmu tekutin a močení spolu s podáváním léků snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky s téměř okamžitým účinkem nahrazují nedostatek vazopresinu a jsou úspěšně používány v léčbě enurézy již téměř dvacet let. Podávají se většinou těsně před spaním ve formě rozpustných tablet pod jazyk (tzv. melt).

nocvsuchu

Na www.nocvsuchu.cz najdete podrobné informace k tomuto zdravotnímu problému a jeho řešení.