6019580bf31a3obrazek.png
Foto: Shutterstock

Minulý týden jsem totiž byla ve styku se slečnou, která byla nemocná, jen o tom v tu chvíli nevěděla. Tak si nesu test domů a přemýšlím, za kolik dní si ho mám udělat. Jdu domů po šíleně rozbahněné cestičce na kopci, kde moc lidí nechodí, když vidím před sebou sestřičku od mé praktické lékařky, která mi vše detailně vysvětlila… Ale o tom jsem vlastně ani psát nechtěla, jen jsem to použila jako příměr k situaci, která mě vedla k dnešnímu psaní.

Ráda si dělám celkový názor na člověka, nebudu kličkovat a napíšu to rovnou - strašně ráda se dívám lidem na ruce, myslím, že o lidech říkají mnohé. A u žen jsou pro mě důležité i nehty. Nedávno jsem totiž nakupovala a paní za kasou měla neskutečné špičaté (evidentně umělé) a přezdobené nehty, až mi z toho zatrnulo… Je s podivem, že podobné nehty vidím kolem sebe velmi často.
6019583094311obrazek.png
Foto: Shutterstock

Já sama mám nehty spíše krátké, je mi to tak pohodlné, nelakuji si je ani nezdobím, jsou přirozené, neznamená to ovšem, že kohokoliv odsuzuji, je to jen konstatování. A teď k tomu fungování neviditelných informačních systémů. Úplně samovolně jsem totiž po tomto zážitku vytáhla knihu Magická zahrada, která mimo jiné pojednává i o čtení z nehtů.
6019584126e07obrazek.png
Foto: Shutterstock

Podle této magické příručky jsou právě nehty v celkovém posudku velice důležitým činitelem. Z jejich tvaru a barvy lze s velkou přesností určit charakter člověka. Při posuzování nehtů nebudeme přihlížet k vlivům, které na nich zanechalo povolání člověka.

Podle magické zahrady značí nehty toto:

 • Dlouhé nehty jsou znamením vznešeného, ctižádostivého a velkorysého člověka.
 • Abnormálně dlouhé nehty (to jsou ty, co tak často vídám) značí pýchu.
 • Normálně dlouhé nehty znamenají pracovitého člověka, pořádkumilovného, který dbá na své povinnosti.
 • Krátké nehty prozrazují člověka svéhlavého a malicherného.
 • Pevné nehty ukazují na dobré zdraví, energii a sílu.
 • Křehké a velice tvrdé nehty jsou znamením nedostatku ideálů a krutosti.
 • Měkké nehty ukazují slabost, nedostatek rozhodnosti a ostýchavost.
 • Špičaté a velice tvrdé nehty značí jedince zlomyslného a zákeřného.
 • Špičaté měkké nehty prozrazují člověka uměleckého cítění, ale také se sklonem ke lži.
 • Špičaté normálně tvrdé nehty jsou znamením odvahy a větší hádavosti.
 • Silně obloukovité a velice tvrdé nehty ukazují na člověka nesvědomitého, mstivého až brutálního.
 • Velice ploché nehty značí nedostatek fantazie a poukazují na střízlivé myšlení, takové osoby mají velice úzký obzor.
 • Rýhované nebo rozbrázděné nehty znamenají porušené zdraví. Přesahuje-li kůže tak daleko přes nehet, že pokrývá měsíček  nehtového lůžka a zabírá jeho největší plochu, je to znamení bezmezné smyslnosti a nízkých pudů.
 • Růžově zbarvené nehty ukazují na člověka zdravého, který má radost ze života.
 • Žlutavě zbarvené nehty značí lakotu a chamtivost.
 • Velice bledé nehty mohou znamenat churavost a slabost, ale také lživost a nepoctivost.
 • Velice červené nehty značí hádavce a nepoctivce.
 • Bílé skvrny na nehtech znamenají štěstí.
 • Temné skvrny na nehtech bývají špatnou předzvěstí.

Každý nehet potřebuje ke svému růstu od kořene ke špičce asi tři měsíce. Dobrá nebo špatná příhoda (podle skvrn na nehtech) se může proto dostavit během této doby.

Pokračujte ve čtění třeba zde: 

Reklama