Máte někdy pocit, že už nemáte sílu znovu zažívat nekonečné debaty s partnerem, zklamání ve vztahu, ztrátu důvěry nebo jiné nepříjemné pocity? Zkusme se na opakující se témata a pocity ve vztahu muže a ženy podívat trochu podrobněji. Možná vám tato perspektiva pomůže pochopit vztahy minulé nebo lépe porozumět tomu, co se odehrává ve vašem vztahu současném.

couple

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čím to, že se nám některé motivy ve vztahu neustále opakují? Já věřím tomu, že to, co se nám v životě opakuje, nelze většinou považovat za náhodu, a příběhy většiny lidí to potvrzují.

Kde hledat příčinu?

Často lze příčinu opakovaných vztahových témat a pocitů hledat ve vztazích, které nás utvářely již v našem útlém věku. Které to jsou? Zejména vztahy v rodině, do které jsme se narodili.

Právě tam se utvářela naše důvěra v lidi opačného pohlaví, tam jsme si osvojovali a učili se, jak mají vztahy muže a ženy vypadat, a také tam jsme dostali první odpovědi na to, co vztahy obnáší, a co od nich můžeme čekat.

Přestože často nechceme, podvědomě máme tendenci opakovat naučené vzorce z dětství.  Lidé, kteří ve svých původních rodinách nezažili fungující a spokojené rodiče, mívají problém si představit, jak by takový vztah vlastně měl vypadat. Často to vidí nereálně, idealisticky – případně mají pouze mlhavé vize o tom, jakou roli ve vztahu chtějí zastávat. 

Tereza nase psychologieTereza Baltag je psycholožka a psychoterapeutka, která se věnuje své práci více než 5 let a má za sebou přes 1000 hodin praxe. Tereza vede online terapie a koučování pro lidi, kteří jsou v pohybu, váží si svého času a chtějí na sobě pracovat. Kontaktovat ji můžete pomocí webových stránek  www.nase-terapie.cz či Facebooku naseterapie.

 

Všechny předchozí vztahy a události nás tedy mohou ovlivnit ve vztazích budoucích. Je fajn poučit se ze zkušeností, není ale dobře, pokud naše minulé zkušenosti zcela determinují vztahy nově vznikající. Nereagujeme pak na vztah nebo partnera současného, ale žijeme ve stále se opakujících minulých pocitech, které často patří někomu jinému. Do vztahu tak už primárně vstupujeme s nedůvěrou, opatrností a podvědomě čekáme, z jakého koutu přiletí další rána. Princip může fungovat i opačně, kdy si někteří lidé mají naopak tendenci donekonečna idealizovat své partnery, a po „vystřízlivění“, které jim trvá neúměrně dlouho (vždyť všichni okolo to věděli už dávno…), je čeká často bolestivá srážka s realitou.

Největším problémem je to, že často nerozumíme tomu, proč ve vztazích zažíváme dokola podobné pocity a situace. Proč zažíváme právě to, a ne něco jiného. Jakmile tomu porozumíme, pak teprve je možné vidět reálně současného partnera (nebo to, proč jsme sami a vztahů se např. již bojíme). Můžeme mu dát šanci, aniž bychom ho předem zanášeli očekáváním, která si vytváříme na základě zkušeností z předchozích vztahů s opačným pohlavím. Prohrabávat se spletí vztahů je věcí náročnou, na kterou je často potřeba pomoc psychoterapeuta.

Jak řetězec negativních pocitů ve vztahu přetnout? O tom si můžete přečíst v další z článků psycholožky a psychoterapeutky Terezy Baltag.

Čtěte také:

Reklama