Respirační syncytiální virus je virus, který se vyskytuje na celém světě. Podle světové zdravotnické organizace usmrcuje 160 000 osob za rok. Nejohroženější skupinou jsou nedonošené děti, které nemají plně vyvinuté plíce. Ve střední Evropě, to znamená i v České republice, má sezonu od října do března.

 

RSV se šíří kapénkovou nákazou a fyzickým kontaktem. Může způsobit závažné onemocnění dýchacích orgánů. Nejčastější příčinou infekcí dolních cest dýchacích u dětí do 2 let věku je respirační syncytiální virus. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění způsobený tímto virem, ale i pozdní nemocnost v jeho důsledku.

 

Nedonošené děti nemají  vyvinutý vlastní imunitní systém a na rozdíl od dětí donošených nezískaly ani obranu ve formě protilátek proti RSV od své matky. To jsou důvody, proč viróza může znamenat u nedonošených dětí vážné komplikace. Další rizikovou skupinou jsou děti s vrozenou srdeční vadou. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění, ale i jeho pozdní následky. Pokud dítě prodělá RSV onemocnění, zvyšuje se u něj riziko vzniku astmatu v pozdějším věku.

 

Počáteční příznaky onemocnění připomínají běžnou infekci horních cest dýchacích s horečkou, rýmou a kašlem. Zhoršují se však, když se infekce začne šířit do plic. Mezi vážnější příznaky patří obtížné dýchání, pískoty až přestávky v dechu, může se objevit i bronchitida a pneumonie. Děti z rizikových skupin proto dostávají v období sezony RSV jednou měsíčně injekci s protilátkou, celkově se jedná o 5 intramuskulárních injekcí. Perinatologická centra indikují každoročně své pacienty v průběhu září. Referenčním pracovištěm je Koordinační centrum pro imunoprofylaxi RSV infekce, neonatologické oddělení nemocnice Na Bulovce.

 

Šance předčasně narozených dětí na zdravý vývoj do značné míry určuje kvalita spolupráce porodníka a neonatologa či pediatra a informovanost rodičů.

 

 

 

Reklama