Tereza Vajtová je žena činu i změny. Dlouhá léta pracovala jako ředitelka cestovní kanceláře a jednoho dne se rozhodla, že její život půjde jiným směrem a bude se věnovat novým věcem.
Společně s Nadací Jedličkova ústavu uspěla v roce 2009 v programu Nadace Vodafone „Rok jinak“ s projektem na založení sociální firmy. Od té doby se začíná psát historie se jménem Maturus.

Jak se žena se zkušeností z cestovního ruchu rozhodne přejít do neziskového sektoru?
Jednoduše tak, že si uvědomí, že touží po změně. A že by ráda vše, co umí, zužitkovala jinde, jinak. Nejlépe způsobem, který jí umožní kultivovat prostředí, ve kterém žije a podělit se o vše dobré, čeho se jí dostalo.

Co je na neziskovém sektoru nejsložitější?
Poznala jsem sektor soukromý, neziskový, korporace. Mohu zodpovědně říci, že „všude žijí lidé“. A potýkají se s obdobnými složitostmi.

V neziskovém sektoru je zásadní nepodlehnout pocitu, že všem musí být jasné, co děláme, proč to děláme a jak je to bohulibé. Nezastřít si hledí. Umět srozumitelně definovat poslání a vizi a tyto demonstrovat prostřednictvím skutků. Protože myšlenka se nejlépe šíří, když kolem ní někdo něco dělá.

Maturus

Vaše veřejně prospěšná firma podnikající v oblasti grafiky vznikla při Nadaci Jedličkova ústavu. Vaši klienti přichází pouze z tohoto ústavu?
Místa v našem tréninkovém programu jsou v každém běhu nabízena absolventům škol pražského Jedličkova ústavu a jsme moc rádi, když tito vždy alespoň jedno obsadí. Zároveň je ale Maturus firma otevřená a stejné jsou i naše aktivity/projekty – otevřené pro všechny lidi s nejrůznějšími handicapy - i bez.

Co všechno se u vás lidé s handicapem naučí?
Kromě toho, že si osvojí zacházení s několika grafickými programy, odnášejí si posilněné sebevědomí a zážitek reálné praxe ve firmě, která lidi s podobným osudem zaměstnává. Především ale zkušenost, že kreativita nezná handicap.

Čtěte také:

Jsou v lidech stále ještě zakořeněny předsudky, že postižení lidé nemohou odvádět stejně kvalitní práci jako ti zdraví? Jak s tím bojujete?
Jsou. I proto existujeme, aby jich ubývalo. Nedojímáme, pracujeme. To je náš způsob „boje“. Víme s jistotou, že jedině skvělou prací lze předsudky postupně mazat.

Jednou z vašich činností je výroba novoročenek a kalendářů. Z mé zkušenosti vím, že vánoční reklamní kampaně se připravují s velkým předstihem. Už máte pomalu v kanceláři Vánoce?
Odpovím takto: každoročně nejpozději v červenci už všichni z nás obrázky sněhuláků upřímně nesnáší.

Jaké plány má Maturus do budoucnosti? Navýšit počet míst, zaměřit se nejen na absolventy, ale i mladší klienty nebo plánujete třeba nový projekt?
V blízké budoucnosti bychom rádi nabídli širší spektrum školících služeb v oblasti grafiky širšímu spektru potenciálních klientů. Dlouhodobě pak usilujeme o maximální soběstačnost a přinášení inspirace – zákazníkům, podporovatelům, veřejnosti.

Foto: Fotobanka Maturus

Téma neziskových organizací řešíme s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, která iniciovala vznik Značky spolehlivosti. Tu neziskovka získá, pokud:

  • adekvátně hospodaří s darovanými prostředky,
  • pracuje na svém dalším rozvoji,
  • váží si svých dárců,
  • odpovědně naplňuje svoje poslání.

logo Spolehlivá

 

Maturis o.p. s.

Maturus logoMaturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických
a počítačových dovednostech.

Společnost Maturus je rovněž držitelem značky „SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace“.

 

Uložit

Uložit

Reklama