Pokud ještě nemáte žádné plány na nadcházející víkend, máme pro Vás i Vaše děti prima tip. Zajděte na Vyšehrad!

VYŠEHRAD - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem „Staré pověsti české". Vyprávějí o kněžně Libuši, jak ze svého sídla na Vyšehradě věštila budoucí slávu Prahy, kterak vyslala poselstvo za zakladatelem panovnické dynastie Přemyslem Oráčem, o udatném Bivojovi, o bájném koni Šemíkovi a jeho skoku z vyšehradské skály či o dívčí válce.
Návštěvníkům poskytuje jedno z nejkrásnějších panoramat staré Evropy, klidné zastavení a odpočinek v parcích, podněcuje pozitivní naladění pro kulturní a duchovní záležitosti.

Naše tipy na víkend:

  1. Stálá expozice: Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění-  bezbariérový vchod z Cihelné brány. Kasematy (podzemní chodby s průvodcem) - bezbariérový vstup, ale doporučujeme doprovod, povrch je mlatový a nerovný, mírně stoupající. Vstup do podzemního sálu Gorlice s originály barokních soch vede přes dva mírné schůdky.
  2. Informační centrum Špička (ul. V Pevnosti) v torzu gotické brány Špičky z doby Karla IV. Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení
  3. Gotický sklep - historická expozice, boční bezbariérový vstup z parku (od Starého purkrabství)

N E D Ě L N Í   P O H Á D K A    V E    S T A R É M  P U R K R A B S T V Í

Arnošt Goldflam
O klukovi, který neuměl zlobit

V neděli 18. 2. 2007 v 15.00 hodin

Vstupenky:
pokladna Starého purkrabství otevřena denně od 9.30 do 17.00 hod., tel: 222 513 842, www.praha-vysehrad.cz

Reklama