V Rusku propouštějí do civilu staré vojáky. Výšku odstupného jim vypočítají tak, že si každý zvolí dvě části na těle, komise změří vzdálenost mezi nimi a podle toho vyplatí odstupné.

Přijdou k prvnímu, a ten řekne: „Od dlaně, po druhou dlaň.“ Voják rozpaží ruce, komise mu přeměří vzdálenost mezi dlaněmi a vyplatí pěkné odstupné.

Druhý voják řekne: „Od hlavy k patám.“ Voják se vyšponuje, přeměří mu rozdíl a odstupné je neuvěřitelně vysoké.

Přijdou k poslednímu veteránovi, a ten řekne: „Od hlavy po koule.“
„Ale no tak dědo, vyberte si taky po paty, budete mít víc peněz.“
„Ne, od hlavy po koule!“ opakuje děda. Stáhnou teda dědovi trenky, koukají a koule nikde.
„Dědo, a kde jste je nechal?“
„V Afghanistánu... a teď měř, synku!“

Zaslala Martina C

Reklama