Přichází období, kdy se venkovním kočkám začínají rodit první koťátka. A s ním i rozhodování, co s nadílkou mňoukajících klubíček. Rozhodně ne všechna jsou totiž chtěná, a tak to majitelé řeší po svém. I v dnešní době se najdou tací, kteří koťata utopí. Tím se ale dopouštějí trestného činu, za který jim hrozí i vězení.    

kotě

Utopení koťat je pro lidi snadné. Tonoucí mláďata schovají pod poklop, a tím jsou z obliga. Co oči nevidí… „Je to odporné! Jako šestiletá jsem toho byla svědkem. Na návštěvě u známých jsem objevila kbelík zakrytý víkem. I když říkali, ať se tam nedívám, udělala jsem to. A ta koťata pořád žila! Od té doby mám chuť přetrhnout každého, kdo tohle dělá. Jestli někomu připadá smrt utopením humánní, tak není!“ rozhořčuje se veterinární lékařka Olga Dvořáková nad způsobem usmrcení koťat, při kterém umírají hodiny v bolestech.

Hrozí pokuta, ale i vězení

Kromě toho, že je takové počínání nehumánní, je i trestné! „Za porušení zákona, tedy usmrcení zvířete, aniž by k tomu byl důvod, nebo by bylo usmrceno nesprávným postupem, hrozí pokuta až do výše pěti půl milionu korun. Ale v případě, že by došlo k usmrcení zvířete zvlášť trýznivým způsobem, nebo k tomu došlo na veřejnosti, pak by se jednalo o trestný čin,“ upozorňuje Simona Ninčáková, veterinární lékařka z Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy ČR.

Dokud se nenarodí...

Pokud už je vaše kočka březí, máte dvě možnosti. Pokud uvažujete o její kastraci, můžete ji provést zároveň s přerušením březosti. Veterinář při tom odebere zárodky i s dělohou. „Tento zákrok je hypoteticky možný kdykoli v průběhu březosti, ale čím později by k němu mělo dojít, tím méně je to, vzhledem ke stupni vývoje plodů, etické,“ říká veterinářka s tím, že operace pro kočku navíc znamená ztrátu velkého množství krve. „Děloha obsahuje velké množství krve. Když je odstraněná, je vyjmut orgán, který má oběhově velké množství krve. Jsou pak nutné infuze, nebo transfuze. To už je lepší, když kočka koťata porodí,“ dodává.

Co s nechtěnými koťaty

Pokud už kočka porodí, a vy o koťata nestojíte, existuje možnost nechat koťata humánně uspat veterinářem. „Kotě je předávkováno narkózou. Usne a už se nevzbudí,“ popisuje postup Dvořáková. Někteří lidé zvolí jiný způsob, jak se koťat legálně zbavit. Prodejem chovatelům hadů coby potravy. „V současné době legislativa takový prodej vysloveně nezakazuje. Nicméně se tak běžně neděje, neboť by to mohlo být považováno, vzhledem k velikosti a čilosti kotěte, za týrání ve smyslu § 4, písm. j), a to vyvolávání bezdůvodně nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,“ uvádí Ninčáková.

Útulky bývají přeplněné

Koťata často končí i v útulcích. Ty bývají na jaře přeplněné, což potvrzuje i předsedkyně občanského sdružení Kočíčí naděje Hana Smejkalová: „Případů, kdy nám lidé volají, že našli vyhozená koťata, je rok od roku víc. Jenže útulek nemůže přijmout všechna koťata, máme určitou kapacitu.“

Řešením je včasná kastrace

Jediný způsob, jak řešit nechtěné množení koček, je jejich včasná kastrace. Částka za zákrok se pohybuje v řádu stokorun (cca 800–1000 Kč). Zamezíte tím jejich nechtěnému přemnožení. „Dvě kočky, které odchovají ročně osm až 18 (třikrát po šesti) koťat, jsou schopny během sedmi let založit základ pro další rozmnožení „kočičích rodin“ o počtu 174 760 koček!“ uvádí na svém webu veterinární lékařka Ivana Lupečková.

Jaké zvíře může být utraceno?

Obecně platí, že zdravé zvíře nelze utratit. Pokud už k utracení zvířete dojde, může tak učinit pouze veterinární lékař, a to způsobem daným legislativou.

Mezi důvody k utracení dle zákona na ochranu zvířat proti týrání patří:

  • využití produktů pro produkci potravin, kožešin, apod.
  • slabost, nemoc, poranění, genetická či vrozená vada, vyčerpání, stáří, atd.
  • bezprostřední ohrožení člověka zvířetem;
  • výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů;
  • nařízené mimořádné opatření;
  • ukončení pokusu na pokusném zvířeti;
  • regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat;
  • deratizace;
  • depopulace.

Čtěte také:

Reklama