Základy stravovacích návyků se vytvářejí v dětství. Dítě neovlivňuje skladbu stravy ani velikost porcí na talíři, vše je v rukou rodičů. Obojí v něm zanechává stopy, ať už se pak v dospělém životě stravuje jakkoli. Pokud je obezita v rodině, často bývá jídlu věnována přehnaná pozornost – jídlo se stává středobodem zájmu rodiny.

Tam, kde jsou obézní rodiče a prarodiče, se dítě učí jíst nikoli z hladu, ale proto, že je jídlo dostupné. Navíc dítě často konzumuje porce větší, než by odpovídaly jeho věku. Obézní dítě nemusí vždy jíst více než dítě štíhlé. Problém pramení ze špatných stravovacích návyků, kdy obézní děti často vynechávají snídaně a více jedí v odpoledních a večerních hodinách.

diet

Čím více pestrosti, tím nižší BMI

Body Mass Index (index tělesné hmoty či hmotnosti) je hodnota vypočtená podle následujícího vzorce: tělesná hmotnost v kilogramech vydělená výškou v metrech na druhou. Normální hmotnost by se měla pohybovat na škále hodnot BMI indexu mezi 18,5 a 25. Lidé, kteří mají index BMI nižší než 18,5, trpí podvýživou nebo k ní mají velké sklony, hodnoty přesahující 25 signalizují nadváhu a hodnoty nad 30 ukazují na stav obezity.

tabulka

Závěry nedávné studie ukazují, že čím širší je spektrum konzumované stravy, tím nižší je index tělesné hmotnosti. Proto je velmi důležité, především u dětí, dbát na pestrou stravu a podporovat u dítěte chuť a zvědavost zkoušet nové potraviny a pokrmy.

Studie sledovala 501 žen (ne-vegetariánek) s průměrným věkem 27 let a průměrným BMI 25,96. Účastnice odpovídaly na dotaz, kolik potravin ne zcela běžných v americké stravě (například seitan – rostlinná bílkovina získaná ze pšenice, polenta, sójové klíčky, hovězí jazyk) už vyzkoušely. Byly tázány na spokojenost s váhou, byly zkoumány jejich psychologické charakteristiky a životní styl.

Ukázalo se, že ty, které se nebojí novinek nebo je vyhledávají, měly nižší BMI. Mnohem pravděpodobněji vaří doma, jsou fyzicky aktivnější a více dbají na zdravotní aspekty jídla, které jedí. Tato studie je jedna z prvních, která zkoumá vlastnost zvanou neofilie, tendenci zkoušet nové a netradiční potraviny (opakem je neofobie - strach zkusit sníst cokoli nového, neznámého).

„Je ale možné, že pro praxi bude podpora dobrodružnosti v jídle představovat nástroj jdoucí úplně jiným směrem než klasické programy snižování nadváhy založené na restrikci,“ komentuje Václava Kunová.

Spoléhat na to, že dítě z obezity vyroste, je naivní. U dítěte, stejně jako u dospělého, je dobré odhalit příčinu nadváhy a na problematickou část životosprávy se pak zaměřit. A samozřejmě podporovat v dítěti vztah k jakékoliv formě zdravého pohybu.

První kroky k odhalení příčin dětské obezity:

  • Jí dítě sladkosti po každém jídle?
  • Je zvyklé na sladkosti za odměnu?
  • Pije slazené nápoje?
  • Nechce jíst zeleninu?
  • Jí jen přílohy a odmítá maso a ryby, které jsou důležitým zdrojem bílkovin?
  • Vynechává snídaně a hlad dohání během odpoledne a večera?
  • Jaké stravovací návyky dítě přebírá a napodobuje po svých rodičích?

Odborník:  MUDr. Václava Kunová
Projekt Akademie zdravého životního stylu

Reklama