Na preventivní vyšetření, které může včas odhalit nejagresivnější typ rakoviny kůže, přichází poslední dobou stále více klientů VZP. Značně tím snižují riziko, že by u nich mohl propuknout zhoubný melanom. Pozitivní trend je výsledkem vytrvalé kampaně, v níž VZP nabízí svým pojištěncům příspěvek na vyšetření kožních znamének. Jen v prvním pololetí letos tuto možnost využilo více lidí (5 590) než ještě před dvěma lety za celý rok (5 444). Odborníci upozorňují, že právě v následujících týdnech, tedy po skončení hlavní letní sezóny, by si lidé měli nechat znaménka zkontrolovat.

znaménko

„V létě se většina lidí pohybuje na slunci více než po zbytek roku. Na kůži se proto mohou objevit změny, které je vhodné zkontrolovat,“ vysvětlil profesor Petr Arenberger, který pracuje jako přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a stojí v čele odborné dermatovenerologické společnosti. Stejně tak radí vyšetřit znaménka před létem. To aby lidé věděli, zda se mohou v rozumné míře vystavit slunečnímu záření, aniž by se museli propuknutí melanomu nadměrně obávat.

Po letošním létě doporučuje profesor Arenberger vyšetření znamének ještě o trochu více než jindy. „Bylo hodně sluníčka, lidé to hodně využívali a ještě zdaleka ne všichni jsou zvyklí používat při pobytu venku vhodné ochranné krémy,“ připomněl. Již dříve uvedl, že podle dlouhodobých statistik a prognóz letos lékaři v Česku nově diagnostikují zhoubný melanom u zhruba 2 700 lidí.

VZP vydává ročně na léčbu svých klientů s melanomem více než 330 milionů korun. Denně v Česku zemře na tuto diagnózu v průměru jeden člověk. Včasné odhalení nemoci v jejím počátečním stadiu může být pro pacienty životně důležité. VZP proto svým klientům nabízí už několik let příspěvek až 500 korun na vyšetření znamének. Jak ukazuje následující tabulka, zájem díky opakovaným osvětovým kampaním narůstá.

Zájem klientů VZP o příspěvek na vyšetření kožních znamének

  Počet klientů Vyplaceno v Kč
1. pololetí 2015 2 176 953 160
1. pololetí 2016 4 368 1 963 127
1. pololetí 2017 5 590 2 558 334

Z regionů projevují o příspěvek na vyšetření znamének v posledních letech největší zájem vždy klienti VZP z Pardubického kraje, z jižní Moravy a z Moravskoslezského kraje. Na opačném konci tabulky skončily opakovaně střední Čechy a Liberecký kraj.

Zájem klientů VZP o příspěvek na vyšetření kožních znamének v jednotlivých krajích

  1. pololetí 2015 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017
  Počet Částka v Kč Počet Částka v Kč Počet Částka v Kč
Praha     220   97 550    292     132 830 371 175 980
Středočeský kraj       57   25 900      75       36 570 192 91 074
Jihočeský kraj     211   83 100    413     195 270 572 279 900
Plzeňský kraj       96   47 400    488     228 900 215 98 200
Karlovarský kraj       50   15 400    181       55 100 306 92 400
Ústecký kraj       77   27 520    172       67 700 273 94 370
Liberecký kraj        7     3 100    172       85 350 164 81 350
Královéhradecký kraj      87   40 160    213       98 640 364 175 160
Pardubický kraj    287 138 920    400     192 050 849 415 230
Kraj Vysočina    419 198 900    281     138 800 219 109 050
Jihomoravský kraj    110   54 250    612     289 170 694 332 600
Olomoucký kraj    178   67 250    149       73 300 415 206 850
Moravskoslezský kraj      85   42 200    462     199 250 577 261 670
Zlínský kraj    292 111 510    458     170 197 379 144 500
CELKEM 2 176 953 160 4 368 1 963 127 5 590 2 558 334

Melanom je nejagresivnějším typem rakoviny kůže a nezřídka bývá smrtelný. Jen menší části pacientů může vzhledem k jejich stavu přinést užitek moderní biologická léčba. Přesto náklady na ni představují přes dvě třetiny celkových výdajů na léčbu této zákeřné nemoci. VZP ji uhradí každému nemocnému, který splňuje indikační kritéria.

Počet klientů VZP, jimž byl melanom léčen biologickými přípravky

  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Srovnání 2013/2016
Pacienti 34 94 147 214   +529,41 %
Náklady v Kč 20 798 000 117 770 000 166 391 000 230 168 000 +1006,68 %