• 44 % mladých lidí při přípravě na schůzku dává přednost sprchování, aplikaci vosku nebo parfému před přípravou antikoncepce
  • 45 % sexuálně aktivních lidí od 15 -24 let nepoužilo při sexu s novým partnerem antikoncepci
  • Světový den antikoncepce je 26. září 2010

Téměř polovina mladých lidí mezi 15 a 24 lety na celém světě nepoužívá při sexuálním styku s novým partnerem žádnou spolehlivou metodu antikoncepce. To je v rozporu s jejich postoji: 82 % mladých přitom přijímá zodpovědnost za použití účinné antikoncepční metody. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého mezinárodního průzkumu „Antikoncepce: Čí je to zodpovědnost?" provedeného letos v 25 zemích světa ke Světovému dni antikoncepce1.

Oproti výsledkům podobného výzkumu vloni2 tak došlo k prudkému zvýšení v počtu sexuálně aktivních mladých lidí, kteří při sexu s novým partnerem nepoužívají žádnou účinnou antikoncepci, a to o 25 %. Pouze 51 % lidí uvedlo, že jsou dobře informováni o účinné antikoncepci.

Poznámky...

1: Bayer Schering Pharma. Data z výzkumu. Antikoncepce: Čí je to zodpovědnost? Provedla společnost GFKHealthcare, květen 2010.

2: Bayer Schering Pharma. Data z výzkumu. Hovoříme o sexu a antikoncepci. Provedla společnost TNS Healthcare, červenec 2009.

Světový den antikoncepce je každoročně organizován právě proto, aby pomohl šířit osvětu mezi mladými lidmi a motivoval je k zodpovědnému chování a používání spolehlivých antikoncepčních metod a zabránění nechtěných těhotenství i přenosu chorob. „Pokud chceme snížit počet nechtěných těhotenství, musíme zintenzivnit práci v terénu, mezi mladými lidmi," uvedla Mgr. Zuzana Prouzová, ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV). Tato společnost proto letos ke Světovému dni antikoncepce organizuje na desítkách škol v celé České republice osvětovou akci, při níž budou školení spolupracovníci rozdávat materiály o antikoncepci a hovořit na toto téma se svými vrstevníky.

Zcela překvapivé bylo zjištění, že 44 % mladých lidí, pokud se chystá na schůzku, jež by mohla vést sexuálnímu styku, dává přednost osobní hygieně jako je sprchování, použití vosku, aplikace parfému, před přípravou účinné antikoncepce. Výsledky výzkumu tak potvrzují, že zmatek a nedostatek informací týkající se účinné antikoncepce je stále značně rozšířený. Třetina z respondentů například stále považuje metodu přerušované soulože za účinný způsob, jak předejít početí.

Výsledky výzkumu jsou varovné především proto, že na celém světě je až jedna třetina z 205 milionů těhotenství ročně neplánovaných3,4. Statistické údaje také ukazují, že největší procento pohlavně přenostných chorob je právě ve skupině lidí mezi 15 a 24 lety5. Přitom jen zlomek adolescentů (15-19 let) má přístup ke kvalitní lékařské péči a léčbě těchto chorob6.

Jedním z hlavních důvodů pro zanedbání antikoncepce je, že ji mladí neměli k dispozici, když „šli na věc". V Thajsku třetina účastníků výzkumu odůvodnila opomenutí nebo zanedbání antikoncepce tak, že „není v kurzu". Ve Velké Británii a Norsku pětina z „hříšníků" odůvodnila absenci antikoncepce tak, že „ na ní zapomněli, protože se opili". V Latinské Americe považuje 60 % žen a 55 % mužů hovor s partnerem o antikoncepci za „obtížný".

Povědomí o metodách antikoncepce v některých zemích oproti loňsku pokleslo, především v oblasti Asie a Tichého oceánu, kde se pouze 28 % mladých považuje za dobře informované (36 % v roce 2009). Mladí také stále věří celé řadě mýtů: například v Rusku více než polovina respondentů považuje za spolehlivou metodu přerušované soulože. V Peru pětina mladých věří, že menstruující žena nemůže otěhotnět. V Turecku třetina lidí věří, že sprcha nebo koupel po sexu je spolehlivou metodou, jak početí zabránit.

Výzkum se uskutečnil mezi 5253 lidmi ve věku od 15 do 24 let ve 25 zemích v Asii, Evropě, Severní Americe, Latinské Americe a oblasti Tichého oceánu. Spolupracovala na něm desítka organizací a skupina s názvem Youth Task Force (Operační skupina mládeže), která byla založena loni.

OSTATNÍ INFORMACE

Světový den antikoncepce (SDA) je mezinárodní iniciativa, která probíhá od r. 2007. Jejím cílem je svět, kde každétěhotenství je plánované. Chce zvýšit povědomí o antikoncepci, aby mladí lidé mohli činit informovaná rozhodnutí osexuálním chování a reprodukci. Každoročně se koná 26. září a v jeho rámci se v jednotlivých zemích a regionechorganizují různé akce právě s cílem zvýšit povědomí o antikoncepci a zlepšit informovanost o sexuálním zdraví aplánování rodiny.

V čele osvětové kampaně stojí celosvětová agentura pro sexuální a reprodukční zdraví Marie Stopes International (MSI), Evropská společnost pro antikoncepci (European Society of Contraception, ESC), Centro Latinamerico para la Salud de la Mujer (CELSAM) a Rada tichomořské Asie o antikoncepci (Asia Pacific Council on Contraception, APCOC), kampaň dále podporuje Bayer Schering Pharma. Z českých společností program podpořila Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Reklama