Čtenářkám ráda představím Richarda Langa, zajímavého člověka, který má široký záběr v alternativních metodách. Jestliže jsou vhodně zvolené, dokáží v našem těle harmonizovat energii, posilovat imunitu, odbourávat stresy a další.

Na první pohled mi padla do oka sada zlatavých misek, a že jsou tibetské, neměla jsem ani tušení. Cítila jsem z nich vyzařující, uvolňující a pozitivní energii...

misky

Odkud se vzaly, jak byste je charakterizoval?
Vznikly již ve starém Tibetu a používají se dodnes. Rozšířily se do celého světa, pro dobré účinky jsou právem oblíbené. Jedinečnost je daná i originální výrobou ze sedmi kovů, kdy každý symbolizuje jednu ze slunečních planet. Domorodci je většinou vyrábí v himalájských vesnicích a od misek z Tibetu se liší nepatrně barvou. Účinky jsou však stejné - pomáhají k maximálnímu uvolnění.

Regenerují lymfatický systém a navodí samoléčebný proces v orgánech. Dobře působí u emočních problémů, osvědčily se též při zadrhávání řeči nebo koktavosti. Tóny z nich dodávají zvláštní, jakoby vesmírný klid, který nás prostoupí. A zároveň rozšíří i naše vnímání. Jejich zvukomalebnou harmonii získáme jemným úderem paličkou. Vibrace zvuku probíhá dle toho, jak správně či nesprávně pracuje energie v našich čakrách. Tibetské misky se přikládají na tělo - do nohou, oblasti břicha a na hrudník.

robertZmínil jste čakry, co by o nich měly čtenářky vědět?
Než vysvětlím princip, nejprve je nutné se zabývat příčinou této disharmonie. Silnými blokátory v čakrách mohou být naše strachy, často si jimi uzavíráme správný energetický přívod. S čakrami souvisí řada věcí, můžeme si jimi klidně blokovat i přísun peněz, jestliže nám někde v energii vznikne nerovnováha.

To je zajímavé. Lze to vysvětlit?
Jistě. Povíme si o všech sedmi základních čakrách.

  • První je čakra kořene, umístěná na nejnižším bodu páteře – kostrči. Patří k ní červená barva a slovo „Musím.“ Má vztah k hmotě, včetně všech elementárních životních potřeb, tedy peněz, bydlení a potravy. Souvisí s rozmnožováním, přežitím, vitalitou a uzemněním.
  • Druhou čakru v oranžové barvě najdeme na šířku dlaně pod pupíkem. Je úzce spojená s naší sílou, radostí, city, sexualitou, touhami i závislostmi. Vyzařuje z ní věta: „Mám rád.“
  • Třetí čakra je centrem solární pleteně, má žlutou barvu. Sídli zde naše osobnost, zkušenosti a pocity. Zahrnuje naši moc, postoje, ovládání a vztah k sobě samému. Nejlépe ji vystihuje věta: „Jsem hodnotný.“
  • Čtvrtou, srdeční čakru ve smaragdově zelené barvě máme uvnitř hrudníku. Znamená soucítění, dávání, lásku k sobě samému a všeobjímající jednotu vedenou pocitem miluji. Reprezentuje ji slovo „Cítím.“
  • Pátá čakra světle modré barvy je krční, najdeme ji v místě ohryzku. Souvisí s ní celková komunikace, vyjadřování a pravdomluvnost. Jako ouško jehly funguje mezi osobností a inspirací. Je výrazem vyššího, nevšedního díla - v jakémkoli směru. Nejvýstižněji ji zobrazuje slovo „Smím.“
  • Takzvané třetí oko je název pro šestou čakru, sytě zbarvenou královskou modří, jež se vztahuje k hypofýze. Představme si střed mezi obočím, tam je její místo. K rozvinutosti této čakry patří vnímání myšlenek, intuice a jasnozřivost, což znamená schopnost rozeznávat vše, co je oku neviditelné. Nejlépe s ní proto souzní „Vidím.“
  • Sedmou čakru vystihuje termín „Jsem.“ Symbolizuje naše spojení se světlem, moudrostí, nesobeckých snah a nezávislostí hodnotit pouze zevnějšek. Jakékoli chování každého jedince zde ovlivňuje duchovní rovina s oním vyšším „Já“, tedy žitím v souladu se sebou samým. Nalézá se ve středu lebeční klenby, má fialovou nebo zářivě bílou barvu.

Všechny čakry musí být otevřené a ničím neblokované. Jen tak v nich může správně jako trychtýřem proudit potřebná energie.

Jak regenerujete tělo vy? Používáte nějakou alternativní metodu? Příště si například povíme něco o relaxační masáži za pomoci lávových kamenů.