Je všeobecně známo, že třetinu svého života prospíme. Spánku přikládal člověk odedávna  velký význam. Jen se podívejte, kolik existuje v češtině rčení a pořekadel, týkajících se spánku. Spíme spánkem spravedlivých, jako dudek, pařezjako když nás do vody hodí nebo dokonce jako zabití. A naopak, taky můžeme spát jako na vodě nebo jen tak na půl oka.

Ve spánku odpočíváme, regenerujeme, nabíráme síly, sníme....

 

Ačkoli naše tělo odpočívá, mozek pracuje neustále.
Zpracovává minulé podněty, připravuje se na rozhodování o budoucích aktivitách. Hladově získává informace, požírá je, a pokud jimi není dostatečně zásoben, vytváří si je z paměťových záznamů sám. Tak vznikají imaginace, fantazie, sny...

 

Toto zpracovávání informací probíhá nejčastěji v takzvané fázi REM, tedy době, kdy je spánek nejmělčí, a činnost mozku je velmi podobná bdělému stavu.
Když se podíváme na člověka, který se právě nachází v této fázi, všimneme si rychlých pohybů očí za zavřenými víčky. Zdají se mu sny. V této fázi se člověk za noc nachází až pětkrát.

 

Sny. Odedávna lidi zajímal jejich význam, snažili se dopátrat, co obrazy, viděné ve snu, znamenají.

Vědcem, který se sny zabýval a snažil se je vykládat, byl  rodák z Příbora, zakladatel psychoanalýzy, nám všem dobře známý pan Freud.

 

Svůj výklad snů shrnul asi takto: "Nevědomé neodregované hnutí je vlastním, tvůrcem snu, přináší psychickou energii na jeho vytvoření. Jako každé pudové hnutí nesnaží se o nic jiného, jako o své vlastní ukojení. Naše zkušenost výkladu snu ukazuje, že to je smyslem snu. Každý sen představuje vyplnění pudového přání."

Rozsah věcí a událostí ve snu je podle Freuda celkem malý: lidské tělo, rodiče, děti, sourozenci, narození, smrt, nahota, symbolika pohlavního aktu.

 

Vidíte-li ve snu dům hladký, představuje muže. Dům s balkónky, po nichž se dá šplhat, je  žena.

Zdá-li se vám o takových předmětech, jako například tyče, ostré zbraně, kladiva, balony, pera, tužky, vodotrysky, ale také stromy, ryby, nádoby na zalévání, vězte, že to vše symbolizuje mužský pohlavní úd.

 

Ženský pohlavní orgán je zase podle Freuda vyjádřen oválnými předměty, jako jsou  šachty, truhlice, kufry, tašky, dveře, brány, knihy, jablka, hrušky, krajina s vodou, rokliny. Symbolem samotného pohlavního aktu  je  tanec, jízda, stoupání, sen o přejezení se, lezení po žebříku, po schodech.

Tak se tedy na sny díval Sigmund Freud.

 

Jenže lidé se sny snažili vykládat už dávno před ním. Sestavovali si snáře.

Ale o tom zase příště.