spi.jpg
Foto: Shutterstock

Indiáni žili v souladu s přírodou, která z velké části určovala chod jejich životů. Vážili si rostlin a uctívali zvířata. Ta pro ně znamenala především duchovní pomocníky, neviditelné ochránce a moudré průvodce. Indiáni věřili, že na ně může přejít část zvířecí síly a specifických schopností. Své zvířecí rádce pak žádali třeba o větší odvahu a vytrvalost, nadhled nebo schopnost léčit. To jim mělo umožnit konkrétní silové zvíře, což není totéž jako zvíře totemové.

  • Totemové zvíře je součástí indiánského horoskopu a jasně je určuje datum narození. Indiánská astrologie má stejně jako západní 12 znamení, která představují konkrétní zvířata, tzv. totemy. Charakterizují specifické vlastnosti, poukazují na silné stránky a zrcadlí případné nedostatky stejně jako u našeho horoskopu.
  • Silové zvíře nemá s datem narození nic společného a může je představovat prakticky jakýkoli živočich, kterého si dotyčná osoba buď sama vybere, anebo k ní sám přijde, aby jí propůjčil svou sílu a konkrétní - v daný moment důležitou - vlastnost (nebo vlastnosti).

Jak silové zvíře potkat

Způsobů, jak potkat duchovního zvířecího rádce, je víc. Neexistuje přesný návod a záleží na každém, jakou formu zvolí. Nejobvyklejší cestou ovšem bývá meditace – ať řízená, anebo vlastní, sestavená jen na základě pocitů. Požádat můžete třeba vesmír, aby k vám zvířecího pomocníka poslal, a aby měl vlastnosti, které vám momentálně chybí. Silové zvíře za vámi může přijít také ve snu, případně prostřednictvím náhlé vize a vědomí, že svého pomocníka máte. Setkání si lze i pomyslně naprogramovat spolu s přáním, abyste díky němu získali možnost podívat se na věci z jiného úhlu.

Silové zvíře si můžete sami vybrat, cítíte-li propojení. Může vás ale samo nějakým způsobem oslovit prakticky kdykoli během dne či noci. Jde o záležitost vašeho nastavení a víry v životní zákonitosti, vesmír a sebe sama. Duchovní rádce s vámi může zůstat dlouhé roky, anebo se objevit jen na omezený čas, během kterého potřebujete něco vyřešit.

spii.jpg
Foto: Shutterstock

Obvyklí zvířecí průvodci

Každé silové zvíře přináší svému chráněnci konkrétní dary a propůjčuje mu vlastnosti, které jsou pro něho charakteristické. Zvířecí pomocník na duchovní úrovni podporuje a chrání, dodává energii, ukazuje cestu i léčí. Probouzí skrytý potenciál a dostává na povrch to lepší z vás. Objevuje kvality, o kterých často nemáte tušení, a učí vás s nimi pracovat.

Havran

Havran bývá považován za posla z druhého břehu, přesto není důvod se ho bát. Je s ním spojena výrazná symbolika: ztělesňuje hlubší poznání, moudrost všech generací, transformaci, magii a záležitosti mezi nebem a zemí. Vyzývá k propuštění vnitřních démonů, nabádá k duchovní cestě a k přijetí své síly a jedinečnosti.

Had

Had bývá symbolem léčivé síly, dlouhověkosti i posvátné sexuality. Probouzí léčitelské schopnosti, obnovuje, uzdravuje a aktivuje energii kundaliní (tzv. hadí sílu), jejímž prostřednictvím lze pochopit a přijmout posvátnou smyslnost těla a sílu ducha.

Liška

Liška je symbolem chytrosti a ostražitosti. Bývá častou postavou v pohádkách a některé národy ji považují za posvátné zvíře. Jako zvířecí pomocník usnadňuje vyrovnat se s životní změnou, probouzí pružnost myšlení a chrání před emoční manipulací. Svého chráněnce učí přemýšlet lehce a beze strachu z budoucnosti, inspiruje k důvěře ve vyšší záměr.

Vlk

Vlk patří k velmi inteligentním tvorům a jeho hlavními tématy jsou svoboda a instinkt. Pomáhá v situacích, kdy máte sníženou sebedůvěru, bojíte se a cítíte propast mezi vámi a vaším okolím. Vlk přináší i téma socializace – odvádí z izolace a pomáhá zapojit se do života. Je silný a neústupný, vytrvalý a pevný. Ukazuje, že (ne)svobodný může být člověk kdekoli a v jakékoli situaci.

Jelen

Jelen je zvířetem šamanů. Představuje bezbřehou trpělivost a bývá moudrým průvodcem, který tiše vyčkává, až bude jeho chráněnec připraven vydat se do hlubokého lesa vlastního nitra a prozkoumat i ta nejtemnější zákoutí. Vede k nalezení skrytého potenciálu, léčí srdce a učí skrze něj komunikovat.  Propojuje tělo a ducha na všech úrovních bytí.

Medvěd

Medvěd odpradávna patří k uctívaným tvorům a - podobně jako jelen - bývá často spojován s šamanismem. Je symbolem síly a odvahy, léčení a moudrosti. Jako silové zvíře inspiruje ty, kteří se potřebují něčemu postavit. Podporuje fyzické i emocionální léčení, autenticitu a sebedůvěru. Učí využívat svou sílu a zároveň důvěřovat ve vyšší záměr. Upozorňuje na důležitost odpočinku a času stráveného o samotě.

Slon

Slon je úzce spjat s hinduistickým bohem Ganéšou, představitelem vědy, moudrosti a zdolávání překážek. Slon je ztělesněním síly, rovnováhy a respektu vůči všem a všemu. Jako vnitřní pomocník ujišťuje, že se na něho můžete kdykoli spolehnout, protože zachytí každý nepatřičný okamžik. Učí rozpoznat lež od pravdy a zachovat si rozvahu v jakékoli situaci.

Lev

Lev je symbolem nezměrné odvahy a mimořádné síly. Dokáže vytrvale bojovat, bývá neúprosný a cílevědomý. Zrcadlí ale také hněv a zlost, s nimiž může mít jeho chráněnec problémy. Učí být hrdým nositelem svého já, upozorňuje na důležitost vlastních rozhodnutí a udržení pozice. Probouzí odvahu a usnadňuje rozhodování.

Čtěte také:

Zdroje: spiritanimal.info, legendsofamerica.com, mindbodygreen.com

Reklama