Potíže se naplno projeví až ve školní lavici. Ať se snaží sebevíc, nosí špatné známky ze čtení či psaní. Nebo z obojího. Nelámejte nad ním hůl, ani na něho nekřičte. Třeba za své nedobré studijní výsledky vůbec nemůže. Je totiž možné, že patří k až pěti procentům (podle učitelů jich je ale mnohem víc) dětí s diagnostikou nějakého druhu „dys“, tedy vývojové poruchy učení. Ty bývají buď dědičné, nebo vrozené a často se k nim přidává i neschopnost soustředění se. K nejčastějším vývojovým poruchám učení patří dyslexie a dysgrafie.

Jak poznat, že je něco v nepořádku?

Odborníci radí všímat si chování dětí už v předškolním věku. Už v té době totiž lze pozorovat příznaky, které by na poruchu učení mohly ukazovat. A s těmi je důležité začít včas bojovat. Problémy totiž nevymizí samy od sebe.
5a4ccfe4242c6obrazek.png

Dyslexie

Jde o poruchu čtení. To bývá pomalé, s nesprávnou technikou, s častým zaměňováním a domýšlením si písmen. Dítě navíc čtenému textu ani správně nerozumí.

 • Zaměňuje tvarově a zvukově podobná písmena.
 • Zaměňuje pořadí písmen.
 • Slovo příliš dlouho slabikuje, nebo ho naopak čte zbrkle a domýšlí si je.
 • Předčítá si slovo po hláskách pro sebe a až pak je vysloví nahlas.
 • Příliš dlouho slabikuje.
 • Dělá mu potíže vyslovovat dlouhá slova, některé jejich části vynechává.
 • Má problém i s pamatováním si dat či jmen.
 • Chybuje také v zapisování čísel.
 • Jeho čtení je těžkopádné, neplynulé.

Jak odhalit dyslexii u předškoláka?
Obecně řečeno, dyslektik nemá rád nic, co souvisí s řečí. Nerad poslouchá pohádky, nerad si vypráví s rodiči nebo hraje hry, které vyžadují povídání. Nejdou mu ani říkanky a básničky tak snadno, jako vrstevníkům. Vývoj jeho řeči bývá opožděný. Přestože může říct první slůvka poměrně brzy, následně se jeho slovní zásoba pozastaví na několika málo slovech. A ani ta neříká rád. Naprosto přesně ví, co znamená který obrázek, ale nenachází ta správní slova, jak ho pojmenovat.

Co s tím?
Dětem s příznaky dyslexie je třeba věnovat o to více pozornosti. Zapomeňte na trávení času před televizí, nebo jej alespoň velmi omezte. Raději si s dítětem povídejte a hrajte společně hry, které ho rozvíjejí. Třeba obyčejné pexeso nebo Člověče, nezlob se. Neméně důležitý je také pohyb a hraní si venku.

Dysgrafie

Jde o poruchu psaní. Pisateli dá nesmírnou práci zapsat slova a málokdy to udělá správně. Pak je text nejen plný chyb, ale také velmi neúhledný. Přečíst ho je někdy zcela nemožné.

 • Písmena bývají příliš velká či naopak malá.
 • Dysgrafik má problém zapamatovat si, jak písmeno vypadá, a potom jej použít ve správném tvaru.
 • Píše velmi pomalu.
 • Často slova škrtá a přepisuje.

Jak odhalit dysgrafii u předškoláka?
Jejím prvním příznakem bývá celková nemotornost dítěte. Ta je znát hlavně při kreslení obrázků.

Co s tím?
Také děti s dysgrafií vyžadují velkou pozornost. Měli byste je motivovat k pohybovým aktivitám, společenským hrám, kreslení a ručním pracím jako je třeba vystřihování, modelování nebo k trénování jemné motoriky při pomoci v domácnosti.

Nejste v tom sami!

Pokud máte jakékoli podezření, určitě se s ním svěřte odborníkům. Začít můžete třeba u učitelek v mateřské škole, nebo se rovnou vypravit do pedagogicko-psychologické poradny. A nezoufejte! Vývojová porucha učení nemá nic společného s inteligencí! Však jí trpěl i Thomas Alva Edison, Albert Einstein nebo Agatha Christie, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci, Jules Verne nebo John Fitzgerald Kennedy.

Čtěte také:

Uložit

Uložit

Reklama