Na cvičáku s páníčkem tuhle rasu asi opravdu nepotkáte. To byste si pamatovali. Tříhlavý obrovský pes s dračím ohonem a na každé hlavě s hady místo srsti se totiž jen tak přehlédnout nedá. 

Zato v úslovích jste se s ním setkali zaručeně. Jestli vám někdo řekne: „Nebuď jako Kerberos,“ tak to opravdu raději nebuďte.  

Není o co stát a dotyčný vám vskutku nemínil zalichotit.

vmm

Kerberos (latinsky Cerberus) nemusí jíst, pít ani spát a nedá se zkrotit. Mnozí se o to pokoušeli, ale všichni, až na pár výjimek s nadlidskými schopnostmi, zemřeli.

Zdržuje se výhradně u vchodu do podsvětí, kde si kraluje pan Hádés. Jenom jednou spatřil světlo světa, a to když ho Héraklés vyvedl z podsvětí při plnění dvanáctého úkolu.

Mykénský král totiž požádal Hérakla, aby mu Kerbera přivedl.

S pomocí bohů se Héraklés dostal do podsvětí, byl  Hádem dokonce vlídně přijat. Dovolil mu Kerbera chytit, ale za podmínky, že to udělá holýma rukama.

To Héraklés díky své nadlidské síle dokázal.

Když král Eurystheus spatřil strašlivého strážce podsvětí Kerbera, raději prosil, aby silák příšeru odvedl zpět.

O zábavu se Kerberovi postaral pak ještě něžný Orfeus, když ho očaroval svým zpěvem.

Také Aeneas a někteří jiní vyvolení, jimž bohové dovolili vstoupit do podsvětí, ho zase zvládli ukonejšit medovým koláčem.

Kerberos dál hlídá podsvětí.

Když se rozzuří, tak trhá vše, co mu přijde do tlamy, jeho sliny jsou jedovaté a nezná slitování. Když se tedy někdo chová jako Kerberos, raději pryč od něho.

Co kdyby na vás třeba jen plivnul?

Mimochodem, je to dobře, že je Kerebros pěkně jenom jeden a že je tam, kde je. Už vidím, jak by se našli jedinci, kterým by okamžitě byly rasy jako Pitbull či Staford, jejichž diletantský a neprofesionální výcvik má posílit jejich rosolovité ego, okamžitě málo.

p

Reklama