Vysoký krevní tlak a cholesterol  nebolí, a proto bohužel pacienti na dodržování doporučených léčebných postupů často zapomínají, nebo je neberou v potaz vůbec. Ve chvíli, kdy  se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už bohužel většinou pozdě. 
5d5fb2eb88115obrazek.png

Pacientů, kteří trpí pouze jedním rizikovým faktorem, je menšina. Většinou mají jak vysoký krevní tlak, tak vyšší hodnoty LDL cholesterolu. Tento fakt  se potvrdil i v květnového průzkumu společnosti STEM/MARK, provedeného mezi 504 pacienty s vysokým krevním tlakem ve věku 35 a více let. Téměř polovina hypertoniků uvedla, že má zároveň vysokou hladinu LDL cholesterolu. Málokdo ale ví, že riziko kardiovaskulární příhody se u souběhu  těchto dvou diagnóz nesčítá, ale násobí. Pacientů se přitom ale léčí jen jedna třetina. 

Dodržování doporučené léčby je klíčové
Léky mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou užívány pravidelně a správně podle doporučení. Stejně důležité je také dodržování režimových opatření doporučených lékařem – ať už se jedná o změny životního stylu nebo úpravy jídelníčku.  Pokud tomu tak není, riskují pacienti své zdraví.
Pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Snadno se proto může stát, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou. I občasné zapomínání je přitom pro zdraví nebezpečné, protože kompenzace jejich onemocnění není v tu chvíli a někdy i dlouhodobě dostatečná.

Moderní léky pomohou s dodržováním léčby, tzv. adherencí
Takzvané fixní kombinace pomohou zapomnětlivcům a usnadní léčbu! Jde o léky, které obsahují více účinných látek najednou. Jedna tableta tak nahradí 2 nebo 3 léky, které užívali doposud. Riziko, že na některý ze svých léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Fixní kombinace léčbu zjednodušují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv.

Protože tento moderní způsob léčby nemusí být vhodný pro každého pacienta,  je nezbytné se poradit s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením.

Pomoc pacientů nabízejí i webové stránky www.srdcevhlave.cz.

Především však, jak radí prof. Richard Češka: „Hlavní prostě je znát hodnoty svých rizikových faktorů, léčit se dle doporučení lékaře, užívat předepsané léky, nezapomínat (natož si vymýšlet vlastní „lékové prázdniny“) prostě myslet na své srdce. Mějme opravdu srdce v hlavě!

Nemoci oběhové soustavy u nás dlouhodobě zůstávající nejčastější příčinou úmrtí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2017 podílely na úmrtí 40,1 % mužů a 45,6 % žen.

Kromě vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny LDL cholesterolu patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod také cukrovka, obezita a kouření.

Riziko vzniku kardiovaskulární příhody se přitom u nemocných s vysokým krevním tlakem i vysokým LDL cholesterolem nesčítá, ale dokonce násobí – jedná se o tzv. kumulované riziko. 

Adherence znamená, do jaké míry pacient dodržuje doporučení svého lékaře.

Moderní řešení léčby – fixní kombinace (léky 2v1 nebo 3v1) - usnadňují pacientům léčbu a zajistí vyšší adherenci

Pacientům pomohou  stránky www.srdcevhlave.cz
 

Reklama