Léto je za dveřmi a všichni se těší na dovolenou a příjemné teplé dny. Pro někoho ale toto období nošení krátkých sukní, šortek nebo plavek, a tedy odhalování nohou, nemusí být zrovna příjemné. Důvodem jsou nevzhledně vypadající křečové žíly, lidově často nazývané „křečáky“. Spousta žen, ale i mužů, se za ně stydí, proto horké dny tráví raději v dlouhých nohavicích a veřejným koupalištím se obloukem vyhýbá.

žíly

Ukázat promodralé a ošklivě vystupující uzly představuje pro lidi s křečovými žilami někdy až nepřekonatelný problém. Projevy tohoto onemocnění se navíc v letních měsících zhoršují. Lidé tráví „na nohou“ daleko víc času, a právě to křečovým žilám neprospívá. Řada z nich také tento problém dlouhou dobu ignoruje a nevěnuje mu žádnou pozornost. A to je chyba. Křečové žíly totiž nejsou jen estetickým problémem, ale postupem času se stávají zdravotní komplikací a příčinou závažných onemocnění. Všem se dá předejít včasnou léčbou.

Projevy křečových žil
o Zvýšené modré stopy žil na dolních končetinách a jejich uzlovité ztluštění
o Pocit těžkých nohou a tlak
o Svědění a pálení kůže
o Nucení zvedání nohou do výšky, např. na stůl
o Noční křeče
o Později se přidává otok nohou
o V poslední fázi se objevují křečové žíly
Příznaky se zhoršují ke konci dne, po dlouhém stání, cestování a především v letních měsících.

Lékařská věda dnes nabízí hned několik řešení, jak se nepříjemných křečových žil zbavit. Nejméně invazivní metodou je operace VNUS Closure Fast, která už hodinu po zákroku dovoluje pacientovi odejít domů. Nevzniknou mu po ní dokonce žádné modřiny.

Věděli jste, že:

o   polovina populace má příznaky chronického žilního onemocnění?

o   křečové žíly mohou ohrozit vaše zdraví a dlouhodobé zanedbání léčby může vést až k žilní trombóze a bércovým vředům?

o   díky metodě VNUS CLosure Fast můžete jít hodinu po zákroku domu a bez modřin?

o   křečové žíly postihují dvakrát více žen než mužů?

MUDr. Monika Linhartová, primářka chirurgického oddělení Městské nemocnice Neratovice

Jak křečové žíly vznikají

žílyKřečové žíly nejčastěji vznikají v dolních končetinách. Aby se krev odtud dostala zpátky do srdce, musí z nohou téct proti působení zemské gravitace. Jsou-li ale chlopně nefunkční, nastává zpětný tok krve a tenká žilní stěna tak není dlouhodobě schopná zvýšený tlak krve vydržet. Dochází pak k záhybům a k vakovitému rozšíření žilní stěny a tím ke vzniku křečových žil. V žilách zdravých končetin naopak systém chlopní brání proudu krve vrátit se zpět do nohou a tak napomáhá ke správnému toku krve. Podle studií až u poloviny neléčených pacientů s prokázaným problémem toku krve v hlubokých nebo povrchových žilách přejdou během pěti let drobné metličkové křečové žíly z podoby nevinných červených nitek do stadia nevzhledně vypadajících otoků. V průběhu dalších pěti let se až u 59 % pacientů vytvoří bércový vřed.

Metody léčby křečových žil

Podle závažnosti onemocnění a zdravotního stavu pacienta se k léčbě křečových žil používá několik metod.

  • Metoda VNUS Closure

žílyTou nejméně invazivní a bezbolestnou je radiofrekvenční metoda VNUS Closure Fast. Před samotným zákrokem pacient absolvuje ultrazvukové vyšetření. Následně se mu v lokální anestezii pomocí ultrazvuku do postižené žíly zavede skrz malý otvor v kůži, tzn. bez jakéhokoliv řezu, jednorázový katetr, který pomocí energie radiové frekvence zahřeje žilní stěnu. Teplem se žilní stěna smršťuje a dochází k úplnému uzavření žíly. Krevní tok se následně přesměruje do ostatních zdravých žil. Tepelná energie působí pouze uvnitř a nepoškozuje tak okolní tkáně, většinou proto nevznikají žádné modřiny a otoky. Hospitalizace není nutná, hodinu po operaci pacient odchází domů. Druhý den už se může bez výrazného pohybového omezení věnovat práci, nedostává se tak do pracovní neschopnosti. Návratnost křečových žil při této metodě je 3 %, na rozdíl od klasické metody, kde je jejich opakovaný vznik až v 10 % případů.

MUDr. Monika Linhartová, primářka chirurgického oddělení Městské nemocnice Neratovice
„Výhodou metody VNUS Closure pro pacienty je nulová hospitalizace a rekonvalescence a s tím spojené nižší náklady na regulační poplatky. Pacienti se mohou už druhý den vrátit do pracovního procesu, nemusí být tedy v pracovní neschopnosti, jako tomu je například u klasické metody. U té pacienti zůstávají doma 4 - 6 týdnů. Snížením počtu pacientů na oddělení se také zvyšuje úroveň ošetřovatelské péče personálu.“

 

  • Klasická operace

Jedná se o zákrok, který chirurgickou cestou odstraní celé zasažené a poškozené žíly, pro pacienta jde náročnější a méně šetrný způsob. Klasická operace je bolestivá a je při ní nutná anestézie a následná hospitalizace. Pracovní neschopnost se v závislosti na stavu pacienta a jeho zátěži v zaměstnání pohybuje v rozmezí 4 - 6 týdnů.

  • Endovaskulární laser

Pracuje na podobném principu jako radiofrekvenční metoda VNUS. Při odstranění křečových žil endovaskulárním laserem se do žíly se zavede laserové vlákno, jehož prostřednictvím se žíla tepelnou energií spálí. Tento zákrok vyžaduje předoperační sonografické vyšetření, na základě jehož výsledků je určena vhodnost či nevhodnost této metody pro daného pacienta. Hrozí zde větší tepelné poškození okolních tkání a vyšší procento, že se křečové žíly znovu objeví. Při tomto zákroku se využívá lokální anestezie a ve většině případů může pacient bezprostředně po zákroku odejít domů.

  • CHIVA

CHIVA (z francouzského La cure hemodynamique de l´ínsufissianc veineuse en ambulatoire) je šetrná chirurgická metoda, která je vhodná především pro odstranění drobných žilek mimo hlavní kmen. Zákrok se provádí ambulantně a v lokální anestezii, není nutná hospitalizace.

  • Injekční sklerotizace

Jedná se o doplňkovou metodu, kterou se odstraňují malé žilky (metličky) o průměru 1 - 4 mm. Lékař je napichuje speciálním roztokem, který žilky chemicky zničí. Lidský organismus tento roztok následně vstřebá. Metličky jsou mnohdy poskládané v několika vrstvách nad sebou a metodu je třeba opakovat.

  • Sklerotizace žilek dermatologickým cévním laserem

Odstraňují se metličky, tedy rozšířené žilky do průměru 2 mm. Zákrok je šetrný a provádí se ambulantně. Jeho samotná délka se počítá na minuty. Po výkonu pacient nemá zpravidla žádná výrazná omezení.

Zařízení společnosti Mediterra, ve kterých léčí křečové žíly miniinvazivní metodou VNUS Closure:
- Městská nemocnice Neratovice (www.almeda.cz)
- Rehabilitační klinika Malvazinky (www.malvazinky.cz)