O radonu se před lety hodně mluvilo, zejména v souvislosti s novou výstavbou domů a bytů. Ovšem ani ve starších domech nelze výskyt radonu vyloučit a podceňovat. Jak vlastně radon vzniká a jak se ho můžeme zbavit, pokud se ukáže, že se v našem příbytku přeci jen vyskytl? O odpovědi na tyto otázky jsem požádala pana Jiřího Hůlku ze Státního ústavu radiační ochrany.

Co je to vlastně radon?

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky, ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Jak se radon může dostat do domu?

Nejčastěji ze země pod budovou, kde mohou být vysoké koncentrace radonu. Protože ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon "nasáván" z podloží různými prasklinami a netěsnostmi. Zpravidla menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov. Radon se do budovy může dostat z podloží, ze stavebního materiálu nebo s dodávanou vodou.

Mohl byste vysvětlit, jak vlastně radon škodí zdraví?

U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že příčinou toho bylo ozáření dýchacích cest produkty přeměny radonu. Stejná situace je i v domech s vysokou koncentrací radonu.

Může radon zapříčinit i jiné nemoci ?

Není známo, že by ozáření z radonu a jeho radioaktivních produktů v budovách mohlo vyvolat nějaká jiná onemocnění.

Jak lze zjistit, kolik je radonu v domě?

Nejjednodušší a přitom dostatečně věrohodné je změřit roční průměrnou hodnotu pomocí takzvaných stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností na dobu jednoho roku. Pokud je zapotřebí zjistit koncentraci radonu rychleji, například před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu, lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem, které k této činnosti musí mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato měření trvají obvykle minimálně 1 týden.

Co se dá dělat v případě, že je v domě naměřena zvýšená koncentrace radonu?

Je-li naměřena hodnota jen mírně převyšující povolenou normu, stačí rozumně zvýšit větrání. Je-li naměřena podstatně vyšší hodnota, je zpravidla třeba provést stavební úpravy. Byla také vypracována již řada typů protiradonových opatření.

Jsou naměřené hodnoty radonu v ovzduší neměnné?

Koncentrace radonu v ovzduší budovy se mění během dne a noci, během jednotlivých dní, během ročních období a dokonce i během let. Ovlivňují ji zejména změny ve větrání, ale i změny v celkovém přísunu radonu.

Za informace poděkovala Ivana

A ještě poznámka na konec: i když není dobré si s radonem zahrávat, řešení, jak se ho zbavit, existují, a tak není nutné propadat panice, pokud se jeho výskyt v našem domě či bytě přeci jen potvrdí.

Reklama