Doba hořících vánočních stromků už je pravděpodobně dávno pryč, naštěstí! I když existují i jedinci, jako můj nejlepší kamarád, který na poněkud dramaticky prožívané Vánoce velmi romanticky vzpomíná. Jako aperitiv před večeří se u nich obvykle servírovala mezigenerační hádka,  pak následoval hlavní chod v podobě ohrnování dětských nosů a jiných částí obličeje nad nestaženou kůži ze zavražděného kapříka. Mezi pleskavým zvukem otcova názorného vysvětlování se začala dusit babička z matčiny strany. Po několika dalších malých vánočních epizodkách nadešel hřeb večera, zvonek zvoní, dveře se otvírají... a v obývacím pokoji vesele plápolá vánoční stromek. No nebylo to roztomilé?  Vzhledem k možným následkům, které jsem mimo jiné prožila i na vlastní kůži, mi to zas tak miloučké nepřipadá. 

 

Co nám poví statistiky

Z důvodů popálení je v průměru léčeno asi 1 % obyvatel ČR ročně, 40 % postižených představují dětští pacienti. Devadesát sedm procent popálenin je léčeno ambulantně, u zbývajících tří procent je nutná hospitalizace.

U malých pacientů je hlavní příčina popálení nehoda, při které je dítě opařeno proudem horké vody či jiné tekutiny. U dospělých dominují především pracovní úrazy. Senioři se nejčastěji popálí z důvodu nepozornosti, např. při pálení trávy nebo vaření. 

 

Největším nebezpečím je popáleninový šok

Malý pacient je asi nejvíce ohrožen vznikem popáleninového šoku, dále pak vstupem infekce do rány. Vnějším projevem šoku je popáleninový otok a únik intravaskulární tekutiny (plazmy) mimo cévní řečiště, vnitřním projevem je snížení objemu cirkulující krve, což má za následek poruchu zásobení tkání kyslíkem. U rozsáhlé popáleniny může dojít během prvních 30 minut k úbytku až 40 % objemu krve! V případě nedostatečné léčby dochází v poměrně krátké době k nezvratným změnám vedoucím k úmrtí. Pokud postižení zaujímá více než 10 % povrchu těla (u dospělých 15 %), je riziko šoku velmi vysoké. Například u malých dětí představuje hlava a krk přibližně 18 % tělesného povrchu.

 

První pomoc u popálenin a opařenin – desatero pro rodiče

1) Pokuste se zachovat chladnou hlavu!  - pomůže vám to jednat racionálně a nebudete přenášet svou nejistotu (nebo doslova hrůzu) na dítě.

2) Odstraňte příčinu popálení – u opařenin se ihned pokuste sundat horký oděv. Pokud jde o popáleninu a oděv je přilepen k ráně, neodstraňujte jej! Vhodné je sundat i předměty, které by v případě otoku způsobovaly zaškrcení, např. náramek.

3) Zasažené místo ničím nemažte, a to ani přípravky k tomu ve vaší domácí lékárně určenými. Tento druh ošetření patří výhradně do rukou odborníka!

4) Popáleninu i opařeninu chlaďte proudem vody, eventuálně čistou látkou namočenou ve studené vodě, alespoň 20 minut! Ke správnému hojení rány je nejdůležitější chlazení v prvních 20 minutách po úrazu.

5) Chlaďte vždy jen postiženou část těla! U kojenců a batolat pozor na podchlazení, kojenci ještě nemají dokonale vyvinutý termoregulační systém.

6) Prioritu při ochlazování má hlava, ruce a genitálie!  Na toto je nutné pamatovat především při rozsáhlejších popáleninách.

7) Nikdy nechlaďte oblast hrudníku a břicha!

8) Nepropichujte puchýře, které se na popálenině udělají! Hrozí zanesení infekce.

9) Odvezte dítě do nemocnice!

10) V případě velké popáleniny přivolejte rychlou záchrannou pomoc!


Nejrizikovější období roku jsou vánoční svátky

Bohužel je tato doba opravdu nejrizikovější z hlediska dětských popálenin a opařenin. Celá rodina je pohromadě, rodiče jsou většinou něčím zaneprázdněni, v domácnosti panuje menší nebo větší chaos a občas i nervozita. Nehlídaný potomek pak velmi snadno přijde k bolestivému úrazu. Vrchní sestra Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno Marie Melicharová dále uvádí: U malých dětí dochází nejčastěji k opařeninám politím vařící vodou, polévkou nebo kávou, a kontaktním popáleninám, např. chycením se žehličky, trouby apod. Starší děti si hrají na pyrotechniky a zraní se doma vyrobenými třaskavinami.“

 

Byly jste už někdy nuceny podobnou situaci řešit?

Poradily by si ženy-in s ošetřením popáleniny? 

 

 

Zdroj: Základy první pomoci – studijní materiál pro kurzy VZS;  MUDr. David Kinšt a Mgr. Jan Sedláček

Tiskové materiály firmy ConvaTec

Reklama