O lymeské borelióze, stále častěji se vyskytující nemoci přenášené klíšťaty, najdete na internetu nepřeberné množství informací. A rozhodně nejsou nikterak pozitivní. Jenže valná většina z nich se prý nezakládá na pravdě a zbytečně děsí pacienty. Po rozhovoru s přední českou odbornicí na tuto chorobu MUDr. Hanou Roháčovou, Ph.D., primářkou Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, budete moudřejší i vy.

Jak moc je borelióza v Česku rozšířená?
Co se týká počtu případů za rok, je lymeská borelióza onemocněním, které je hlášeno poměrně často. Počet nových pacientů se pohybuje od tří do pěti tisíc ročně, ale v řadě těch případů může jít jen o hlášené pozitivní protilátky. A to není nemoc.

rohacovaTomu nerozumím, jak je to možné?
Samotné protilátky má v těle hodně lidí, až 20 procent, častěji se vyskytují třeba u lesních dělníků. A právě těmto lidem vyjde při krevních testech pozitivní protilátková odpověď. Jenže naše imunita je natolik dobrá, že si tito lidé jen vytvoří protilátky, aniž by onemocněli! U nich není co léčit.

Takže je zbytečné nechávat se testovat?
Nemá naprosto žádný smysl, aby se nechali vyšetřit lidé, kteří nemají žádné potíže. Je totiž špatně, když přijdou k lékaři s tím, že měli klíště, tak aby jim udělal testy, zda nemají boreliózu. Pak se může stát, že člověk dostane antibiotika úplně zbytečně. Jen proto, že má v těle protilátku. Znovu totiž zdůrazňuji, že pozitivní protilátková odpověď ve výsledcích krevních testů ještě neznamená, že boreliózou skutečně trpíte.

Kdy je tedy vhodné zajít k lékaři, aby udělal testy na boreliózu?
V případě, kdy máte nějakou klinickou formu nemoci. Tehdy, kdy máte klíště a zpozorujete, že se vám udělala červená skvrna. Ta je v prvním stadiu charakteristická, měří v průměru dva až tři centimetry a rozrůstá se do desítek centimetrů. V tomto případě pacientovi nasazujeme antibiotika okamžitě. V tu chvíli totiž ještě nemusí mít vytvořenou protilátku, která by se v testech ukázala.

Existují ale i jiné klinické formy, než jen červená skvrna. Ty jsou spojeny s otoky kloubů, především těch velkých. Mohou být ale spojeny i s neurologickou problematikou - jde třeba o záněty nervové soustavy, obrny hlavových nervů – hlavní lícní nerv je typický pro toto onemocnění. Stejně tak se mohou objevit i kožní poruchy, nebo bulky po těle…

Až v okamžiku, kdy má člověk některou z uvedených obtíží, teprve pak je důvod k vyšetření. Vždy ale říkám, že k diagnostice boreliózy jsou důležité klinické příznaky a pozitivní laboratorní výsledky. Vždy současně. Samotná laboratoř nic neznamená a naopak, klinické formy, s výjimkou zmíněných skvrn, musejí být potvrzeny laboratorně.

skvrna

Je možné, že se při borelióze typická skvrna vůbec neobjeví?
Lidé nemusí vůbec vědět, že skvrnu měli. Nebo se jim prostě nevytvořila a může se u nich projevit až to druhé, nebo dokonce třetí stadium. Pak přichází k lékaři už kvůli jiným potížím, těm zmíněným výše. Skvrna také někdy zmizí sama, bez léčby. Někdy si člověk navíc nemusí vůbec všimnout, že klíště měl. Bohužel existují i vývojové formy klíšťat, které měří do jednoho milimetru. Ty pak může mít člověk na těle nepozorovaně poměrně dlouhou dobu, takže je navíc dostatek času, aby se na něj nemoc přenesla. To totiž klíštěti po přisátí trvá poměrně dlouho.

Říká se ale, že boreliózu přenáší například i komáři.
Nic jiného, než klíště, lymeskou boreliózu nepřenáší. Žádný hmyz. Sice se o tom kdysi hovořilo, ale nakonec byly tyto informace vyvráceny.

Tvrdí se i to, že boreliózu nelze zcela vyléčit, že v těle zůstává. Je to pravda?
To je jeden z nejrozšířenějších mýtů, které mezi lidmi kolují a přiživují je neodborná prohlášení některých laiků! Lymeská borelióza je onemocnění, které je velmi dobře léčitelné a vyléčitelné. Není to tak, že by i po léčbě v těle přetrvávaly bakterie. To se nikdy neprokázalo.

Takže pojem „chronická borelióza“ je nesmyslný?
Chronická borelióza sice existuje, ale je velmi vzácná, jsou to jednotky procent. Existují pouze dva typy. Chronický zánět mozku a chronický zánět nervů. Oba jsou vzácné a po správné léčbě by k nim nemělo vůbec dojít. Připouští se jen u lidí, kteří nebyli vůbec léčeni.

Většina lidí ale přichází s úplně jinými důvody, které je vedou k domněnce, že mají chronickou boreliózou. Buď se s tímto onemocněním skutečně léčili, nebo se v jejich testech jen objevily protilátky a oni si to spojují s tím, že je nyní pobolívají klouby, hlava, necítí se dobře, jsou unaveni a podobně. Právě toto dostalo název postboreliový syndrom, ale to vůbec neznamená, že borelie v těle dál žijí. Organismus už má protilátky a borelie jsou dávno zahubené. Mohly však už dříve v těle vyvolat změny, které v kloubech mají vliv na jejich pobolívání a tak dále. Není to však způsobeno přímo boreliemi - lidé si totiž většinou představují, že v nich dál putují, někde se zapouzdří, nebo vytvoří cystu. To ale nebylo nikdy prokázáno. Navíc jsou to bakterie, které cysty vůbec netvoří…

kliste

Má borelióza nějaký vliv na plod, pokud je pacientka těhotná?
U boreliózy škodlivý vliv na plod prokázán nebyl. Velké studie ani nepotvrdily, že by měly děti matek s boreliózou častější vrozené vady. To se neprokázalo ani u matek s pozitivní protilátkovou odpovědí. Pokud žena onemocní boreliózou v těhotenství, což se stát může, pak je řádně léčena antibiotiky, která nepoškozují plod, a vše je v pořádku.

Jak se borelióza běžně léčí?
Antibiotiky, která se podávají od deseti dnů až po čtyři týdny, delší léčba není doporučována. Bakterie, která lymeskou boreliózu způsobuje, je taková šroubovice, která je podobná třeba leptospiře, nebo i syfilis. Je velmi dobře citlivá na celou spoustu antibiotik. Hlavně u dětí a těhotných žen jsou první volbou ta penicilinová. U ostatních to bývají tetracykliny (doxybene, doxyhexal). Všechny formy lymeské boreliózy se léčí tabletkami. Výjimkou je pouze neurologická a srdeční forma, které jsou velmi vzácné, tam se dávají antibiotika do žíly.

borelie

Pokud to tedy dobře chápu, někdy dostávají antibiotika lidé, kteří boreliózu ve skutečnosti nemají, jen jim vyšly špatně krevní testy. Jak je to možné?
Pacienti na praktické lékaře často naléhají, aby jim udělali krevní testy a následně předepsali antibiotika. Musím říct, že celkem chápu, že někteří lékaři mohou mít určité obavy, aby udělali vše správně. Úplně špatně ale je, když pacientům nacházejí protilátky a na základě toho je léčí. Protilátky se totiž v životě člověka příliš nemění. U někoho přetrvají řadu let, u jiného dokonce doživotně. Ke mně pak přicházejí lidé, kteří antibiotika dostávají během let opakovaně, pětkrát i vícekrát. Jen proto, že mají pozitivní protilátky. Ale to je špatně hned ze tří důvodů! Živí se v nich myšlenka, že jsou nemocní, pro tělo není časté užívání antibiotik vůbec dobré, vytváří se tak další problémy, a v neposlední řadě je zbytečné předepisování antibiotik naprosto proti antibiotické politice! Vzniká tak rezistence.

Proč tedy vůbec lékaři zvou pacienta léčeného oprávněně proti borelióze na kontrolní odběry po roce?
Sledování pacienta je doporučováno po dva roky, kdy se sleduje klinický stav i výsledky krevních testů. Ale je to spíše pro nás, abychom věděli, jak s protilátkami organismus pracuje. Může se stát, že pacienti mají potíže, protože infekce původně nastartovala někde zánět. Určitě ale pozitivní protilátková odpověď neznamená, že máme člověka opět léčit. Mnohem více je potřeba to pacientovi dobře vysvětlit. Já právě proto vedu boreliovou poradnu, kde devíti lidem z deseti říkám, že nemají boreliózu. Vysoké procento pak odchází spokojeno, že doteď žili řadu let v úplné úzkosti a obavě, že mají chronickou boreliózu, která je bude dál ničit. To ale není pravda…

Čtěte také:

Reklama