Většina lidí ví, že prudké letní slunce může poškodit pokožku, ale málokdo si uvědomí, jak nebezpečné mohou být tyto paprsky pro jejich oči. Nadměrné vystavování se slunečnímu UV záření je jedním z rizikových faktorů spojených se vznikem šedého zákalu.

Nositelé kontaktních čoček jsou částečně chráněni před nebezpečnými UV paprsky čočkami, které mají zabudovaný UV filtr, a tím chrání rohovku i  vnitřní část oka. Americký schvalovací úřad Food and Drug Administration (FDA) schválil indikaci kontaktních čoček značky ACUVUE® od firmy Johnson & Johnson při pomoci chránit oko před průnikem škodlivých UV paprsků do oka. Vystavování se slunečním UV-B paprskům znamená významné a nejvíce ovlivnitelné riziko vyvinutí s věkem spojeného šedého zákalu. Není pochyb o tom, že sluneční záření představuje jedno z největších nebezpečí pro oko. I krátké vystavení se prudkým slunečním paprskům s UV zářením může způsobit bolestivé „spálení oka“ a může být rovněž velmi nebezpečné. Mnoho klinických studií potvrdilo, že časté vystavování se slunci znamená kumulaci nebezpečného UV záření a může zvyšovat riziko šedého zákalu. Je proto velmi důležité, aby  si lidé chránili oči před sluncem.

 

UV záření a oko. UV záření je část světla, která může být zodpovědná za poškození oka. UV záření se dělí podle vlnové délky na 3 části: A, B, C. Složka UV-C má nejkratší vlnovou délku (100–280 nm) a je potenciálně nejškodlivější, nicméně je téměř celá pohlcena zemskou atmosférou. Proto nepředstavuje takové nebezpečí jako UV-A a UV-B. Nebezpečí však představují ozónové díry, které se od roku 1969 zvětšily ze 4 % na 9 %. Složka UV-B (280–320 nm)  má vlnovou délku delší než UV-C a způsobuje spálení a rakovinu kůže. Část UV-A (320–400 nm) má vliv na zhnědnutí kůže.

Již krátké vystavení se (i pouhých 30 vteřin) prudkému slunečnímu záření může v některých případech způsobit  tzv. „sněžnou slepotu“. Zejména sníh, ale i vodní plochy, tráva, dlažba atd. odrážejí sluneční paprsky.

Na druhé straně dlouhodobé vystavování se i nižším dávkám UV záření je rizikovým faktorem vzniku šedého zákalu.

Americká oftalmologická akademie (AAO), největší asociace oftalmologů a očních chirurgů na světě, doporučuje ochranu očí před škodlivými UV paprsky.

 

Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit před sluncem. Kontaktní čočky nejsou náhradou za sluneční brýle, protože nekryjí celé oko. Rovněž však běžné sluneční brýle (bez boční ochrany) nechrání dostatečně před paprsky pronikajícími do oka kolem obrouček a následkem je efekt fokusace  periferních paprsků a šikmo odražených paprsků od zadní plochy skel. Proto se jeví jako ideální, pokud člověk nosí kontaktní čočky, nosit čočky s UV filtrem a zároveň sluneční brýle. Navíc to spotřebiteli umožňuje využívat všech módních trendů v oblasti slunečních brýlí.

Kontaktní čočky značky ACUVUE® a SUREVUE® od firmy Johnson & Johnson blokují minimálně 81 % UV-A paprsků a 97 % UV-B paprsků, které by jinak zasáhly rohovku. „Ochrana očí před nebezpečným UV zářením je naprosto nezbytná,“ říká MUDr. Pavel Rezek, CSc., prezident  České kontaktologické společnosti. „Pokud se kontaktní čočky značky ACUVUE® s jejich ochranným UV filtrem nosí jako doplněk slunečních brýlí, mohou pomoci chránit před škodlivým UV zářením citlivou rohovku a vnitřní oko.“

 

Čtenářky Ženy-in nyní mohou o tyto kontaktní čočky soutěžit ZDE .

Reklama