banka

Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj, Spotřebitel.net, zaznamenalo další případy predátorského úvěrování. Dnes ráno se na nás obrátil jeden z poškozených spotřebitelů, který se snažil svou nepříznivou finanční situaci řešit skrze nabízený úvěr od nebankovního subjektu inzerovaný v novinách.

Reklama slibovala velmi malý měsíční úrok, nadstandardní jednání a úplný servis. Od zatelefonování na uvedené číslo vypadalo vše velmi nadějně. Poškozený spotřebitel se dostavil do kanceláře dané společnosti, kde pracovník společnosti zopakoval všechny výhody inzerovaného produktu. Z dalšího jednání s tímto pracovníkem však vyplynula skutečnost, že je pouze zprostředkovatelem této půjčky a nikoliv věřitelem. Poškozenému klientovi dal podepsat třístránkovou smlouvu napsanou velmi malým písmem.

V rámci této smlouvy je zakotvena povinnost uzavřít životní pojistku s tím, že pokud ji spotřebitel neuzavře v předem určeném termínu, bude povinen zaplatit smluvní pokutu 16 500 Kč. Přitom smlouva o zprostředkování půjčky zněla na 80 000 Kč, to znamená, že smluvní pokuta za neuzavření životní pojistky činí více, než 20% částky.

Ovšem při důkladném čtení této smlouvy poškozený přišel na to, že zprostředkovatel se zavazuje pouze k tomu, že se pokusí najít vhodného věřitele, čili z toho vyplývá, že ho ani najít nemusí, ba ani nemusí hledat, zatímco tento spotřebitel pojistku uzavřít musí za každých okolností. Jen pro dokreslení situace, cena těchto pojistek se pohybuje kolem 500 Kč měsíčně.

Podepsání této smlouvy od které dle textu nelze odstoupit vede paradoxně pouze ke zhoršení finanční situace spotřebitele. Aby byla možnost domoci se práva ještě více zkomplikována, je v této smlouvě stanovena nemravná a protiprávní rozhodčí doložka. Rozhodčí doložka v této smlouvě stanoví - kromě obecně přípustných zásad jako je neveřejné jednání a rozhodování podle obecných zásad spravedlnosti - ještě navíc protiprávní podmínku, a to výběr rozhodce zprostředkovatelem. Dle judikatury vyšších soudů lze výběr rozhodce zprostředkovatelem považovat za nezákonný a proto je možné tuto rozhodčí doložku zažalovat a označit ji za neplatnou a dá se očekávat, že případné spory by stejně řešily obecné soudy.

Byť daná smlouva je velmi nevýhodná, dá se očekávat, že by obecné soudy nerozhodly ve všech částech smlouvy ve prospěch spotřebitele.

Proto předně doporučujeme takovéto zprostředkovatelské smlouvy neuzavírat a pokoušet se jednat přímo s věřiteli.

Více na: www.spotrebitel.net

Reklama