Expozice soch a kreseb Vincence Vinglera v Trojském zámku, kterou Galerie hlavního města Prahy připravila ve spolupráci s autorovou rodinou a řadou galerií, zahrnuje komorní interiérovou i monumentální exteriérovou plastiku.

Vingler

 • Co: výstava Vincenc Vingler (1911-1981) / Sochy zvířat
 • Kdy: 4. 4. –4. 11. 2012, Zámek Troja
 • Kurátorky: Olga Malá a Markéta Vinglerová

Slovo kurátorky Olgy Malé

VinglerExpozice soch a kreseb Vincence Vinglera v Trojském zámku, kterou Galerie hlavního města Prahy připravila ve spolupráci s autorovou rodinou a řadou galerií, zahrnuje komorní interiérovou i monumentální exteriérovou plastiku.

Vincenc Vingler se ve své sochařské tvorbě věnoval tematice, jež bývá považována spíše za okrajovou: zaměřil se takřka výhradně na plastiky zvířat. Výstava představuje reprezentativní výběr z díla, jež vznikalo od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století až do posledních dnů umělcova života roku 1981. Diváci mají možnost zhlédnout klíčové sochy ze všech období sochařovy tvorby: ranou Antilopu (vybranou v roce 1946 Josefem Šímou na reprezentativní výstavu československého umění v Paříži), Jeřába, (vystaveného v českém pavilonu na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958) i minimalistické tvarově redukované práce z šedesátých let (Tuleň, 1965, Exotická ryba, 1964).

Ve svém výtvarném projevu stál Vincenc Vingler programově mimo vývojové proudy a vůči uměleckým trendům si přes svůj rozhled a znalosti umění všech dob zachovával určitý odstup. Se zaujetím se věnoval přírodozpytným a zoologickým studiím a na tuto stránku jeho svérázného uměleckého přístupu s nadsázkou reaguje (avšak v souladu s Vinglerovým známým smyslem pro humor) odlehčená instalace výstavy. Není chronologická, plastiky jsou rozmístěny do tří celků nazvaných podle odlišného životního prostředí, kde zvířata žijí: Na souši, Ve vodě a Ve vzduchu. Výjimkou ze schématu je závěrečná část výstavy s pozdními pracemi ze sedmdesátých let, kdy se autor věnoval tematicky uzavřeným existenciálně laděným cyklům jako Corrida a Cirkus.

VinglerExpozici soch v interiéru doplňují monumentální exteriérové plastiky umístěné v zámeckém parku (Umírající labuť, 1956), nacházejícím se v sousedství Zoologické zahrady, pro niž Vincenc Vingler v padesátých a šedesátých letech 20. století vytvořil dnes již legendární sochy, které si lze, s výjimkou dnes nezvěstného Paviána, v Zoo prohlédnout dodnes (Kůň Převalského, Kozel a Pelikáni).

Vincenc Vingler je zastoupen ve sbírkách plastiky a kresby GHMP a jeho poslední samostatná výstava v prostorách Galerie se konala na Staroměstské radnici v roce 1981. Galerie hlavního města k výstavě vydává katalog s bohatým obrazovým materiálem a texty Olgy Malé, Jana Wollnera a Jiřího Kotalíka.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Kurátorská prohlídka s Olgou Malou: čt 24. 5. v 17.00
 • Lektorské prohlídky: so 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7. a 11. 8. v 15.00

VinglerTvořivé dialogy s uměním (víkendové kombinované programy pro rodiny s dětmi)

Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici - animační program se speciálními doprovodnými materiály, připravený a realizovaný edukačním oddělením. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce - vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Cena 5 Kč děti do 10 let, 20 Kč návštěvníci nad 10 let. Akce si, prosím, rezervujte do 16.00 hodin předchozího dne.

so 26. 5., 13.00–18.00: „3D křídla“

Podstatou výtvarných reakcí na výstavu bude přímá inspirace zde prezentovanými sochami V. V. Protože se autor výrazně zaměřil i na motivy ptáků, bude pro nás toto téma také základním východiskem. Budeme se snažit nejrůznějšími způsoby zachytit některé prvky s tím související - aerodynamické tvary a křivky ptáků a jejich křídel atd. Také se budeme pokoušet o stylizace a posuny reálných tvarů směrem k abstrakci i k různým směrům a stylům (např. futuristicky rozfázovaný pohyb křídel, expresionistické vyjádření motivu letu, kubistická abstraktní kompozice z prvků ve tvaru křídel, dekor s aerodynamickými křivkami v bruselském stylu atd.). Přestože budeme reagovat na sochy, uplatníme zde i pestré barvy a kresbu křídami a fixy. Zároveň ale také budeme vytvářet 3D objekty ze speciální tvrdnoucí hmoty. Součástí výtvarných akcí bude i možnost práce s reprodukcemi a xerokopiemi omalovánek se zvířecími motivy, vytvořenými přímo V. Vinglerem.

Výstava v kostce

 • Vincenc Vingler (1911–1981) / Sochy zvířat
 • Kurátorky výstavy: Olga Malá, Markéta Vinglerová
 • Architekt výstavy: Tomáš Svoboda
 • Fotografie: Tomáš Souček, Archiv Klatovy / Klenová, Archiv rodina
 • Grafická úprava: Belavenir
 • Redakce textů: Marta Nožková
 • Restaurování: Kateřina Kořenková
 • Poděkování: Marcel Fišer, Marie Hovorková, Tomáš Kovář, Jiří Neubert, Tomáš Rassl, Karel Srp, Jan Třeštík, Marie Vinglerová, Martin Zeman a Galerie Moderna
 • Hlavní partner: Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • Hlavní mediální partneři: Respekt, Hospodářské noviny, ŽENA-IN.cz
 • Další mediální partneři: ArtMix, Rádio 1, Vltava ČRo - 3, ArtMap, Art and Antiques, Ateliér, A2, Artyčok.Tv, Houser, Metropolis
 • Místo konání výstavy: Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
 • Termín konání výstavy: 4. 4.–4. 11. 2012
 • Otevírací doba výstavy: út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00
 • Vstupné: 120 Kč / 60 Kč
 • Webové stránky: www.ghmp.cz
Reklama