Do interaktivní tvořivé dílny v rámci výstavy Krištofa Kintery zve Galerie hlavního města Prahy. V příštím týdnu proběhne také vernisáž výstavy Richarda Laskota: Jednoduchá věc.

Chtěli bychom vás informovat, že v příštím týdnu se konají dva zajímavé pořady (návštěva galerie Transit display a interaktivní tvořivé dialogy na výstavě Krištofa Kintery) a otevření nové výstavy v rámci projektu Start up (Richard Loskot / Jednoduchá věc).

  • út 27. 3. v 17.00

Beseda v Transit display
(Dittrichova 9, Praha 2, www.tranzitdisplay.cz, vstup zdarma)
Návštěva a seznámení se s prostory, zakladateli a tvůrci galerie Transit display + prohlídka výstavy nizozemské umělkyně Wendelien van Oldenborgh.

  • st 28. 3. v 18.00

Zahájení výstavy Richard Loskot / Jednoduchá věc
(Dům U Zlatého prstenu, vstup zdarma)
Práce Richarda Loskota vychází z nekonečných možností experimentování se světlem a zvukem. V projektu Jednoduchá věc představí divákovi vizuálně elementární instalaci založenou na optické soustavě. Výchozím bodem je zdánlivě jednoduché schéma, které ale ve své podstatě odkazuje k závažnější a naléhavější problematice. Autor tu pracuje s obrazovým materiálem, který po mocí intenzivního bílého světla transformuje do jiné dimenze zobrazování.

  • so 31. 3. 2012, 13.00-18.00

Tvořivé dialogy k výstavě Krištofa Kintery: „Dárek pro Plumbaře“
(Městská knihovna, vstupné: 20,- Kč)
Součástí výtvarných reakcí na výstavu bude mj. inspirace Plumbařem, bytostí z olova. Budeme vytvářet předměty, kterých jako by se Plumbař „dotkl“ a ony zolovnatěly - budeme zabalovat drobné věci do alobalu, natírat je stříbrnou barvou nebo je přestříkávat stříbrným sprejem. Mimo to, že zde budou k tomuto účelu k dispozici běžné drobné věci, mohou zde návštěvníci Plumbařovi případně symbolicky jako „dárek“ zanechat i některou ze svých osobních věcí nebo ho mohou vyrobit ze „stříbrného“ výtvarného materiálu (CD, stříbrný hologramový papír, stříbrné provázky, dráty, kovové součástky atd.). Také bude možné zapisovat mu speciálními stříbrnými fixy na černé papíry nejrůznější „vzkazy“. Do reprodukcí fotografií různých míst noční Prahy budeme zároveň těmito fixy zakreslovat návrhy na předimenzované lampy v autorově stylu a zasazovat je na nečekaná místa nebo do nových kontextů tak, aby opět podněcovaly k dalším zajímavým myšlenkám. Účastníci workshopu také budou moci navrhovat Plumbařův nový příbytek (co vše by zahrnoval - např. laboratoř, pracovnu, tavírnu olova, knihovnu, kino, kavárnu...).

V současné době je možné navštívit také výstavu kreseb Michala Nesázala ve 2. patře Staroměstské radnice nebo nahlédnout do fantaskního světa schizofrenika Adolfa Wölfliho v Domě U Kamenného zvonu.

laskot

Reklama