Při nedávném pobytu na Jižní Moravě jsme se zajeli podívat na jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice, do Mikulčic. A při té příležitosti jsme přijali i pozvání od jedné z našich čtenářek, která bydlí nedaleko odsud.

Archeologická naleziště v Mikulčicích patří bezpochyby mezi nejvýznamnější historická místa našeho státu. Byly zde nalezeny důkazy o osídlení zdejší krajiny v dobách, kdy ještě byla důležitým střediskem Velkomoravské říše Mojmírovců.

naleziste

 

V roce 1954 bylo v Mikulčicích odkryto přes 2500 hrobů vedle dvanácti kostelů z 9. století. Díky stálému výzkumu je tato oblast považována za nejrozsáhlejší archeologické naleziště u nás.

kostra

 

V muzeu si můžete vyslechnout odborný výklad

V muzeu se dozvíte nejen o historii a významu této národní památky, ale můžete zde shlédnout také předměty denní potřeby (keramika, železné výkovky, kamenné předměty) či výrobky uměleckého řemesla. Zvláště unikátní jsou dřevěné nálezy, které se v našem prostředí běžně nedochovávají. Tyto nálezy, mezi nimiž jsou dřevěné čluny - monoxyly, byly objeveny při výzkumu zaniklých říčních koryt.

pam

Otevírací doba:

Duben–říjen

Úterý–pátek     8:00–12:00; 12:30–16:30

Sobota - neděle  9:00–12:00; 12:30–17:30

Cena vstupného:

Dospělí                 Kč 40,-

Snížené vstupné    Kč 15,-

S cizojazyčným výkladem (dospělí)   Kč 50,-

muzeum

Návštěvnický okruh

Na pěším návštěvnickém okruhu po hradišti jsou vyznačeny základy dvanácti objevených kamenných staveb – kostelů, a jednoho knížecího paláce z 9. století. Významné mocenské centrum v době Velké Moravy – prvního státního útvaru západních Slovanů.

kameny

Návštěvnický okruh v terénu s maketami základů církevních staveb, včetně největší známé velkomoravské trojlodní baziliky, světského „knížecího paláce“ i unikátní dvouapsidové rotundy, vede sousedstvím přírodní rezervace Skařiny.

Zvláštní historické kouzlo

Zvláštním, historickým kouzlem naplněné místo, bezprostředně spjaté s působením bratří sv. Konstantina – Cyrila a Metoděje, se stává každoročně také místem katolické cyrilometodějské mše i pravoslavné svaté liturgie.

cirkev

Příjemná tečka na závěr

mapa

mapadve

Ani ne 3 km od Mikulčic se nachází půvabná jihomoravská obec Moravská Nová Ves, ve které bydlí společně se svým manželem a dvěma dcerami i naše půvabná čtenářka Jana, mimo jiné výherkyně denního tématu: Princ na bílém koni. Prince jsme doma bohužel nezastihli, ale princeznu ano.

Jani, děkujeme za pozvání a za milé přijetí.

janadva

jana

A o příštích prázdninách třeba zase u vás. :)

Další tipy na výlet: