V týdnu od 5. do 11. března 2012 můžete v Praze navštívit několik besed o fotografii nebo autorskou prohlídku výtvarníka Krištofa Kintery. Více v pozvánce Galerie hlavního města Prahy...

Galerie hlavního města Prahy srdečně zve na doprovodné programy pořádané v týdnu od 5. do 11. března 2012...

po 5. 3. v 18.00, Dům fotografie (Revoluční 5, Praha 1):
Besedy O fotografii: Pavel Humhal / Václav Hájek (pozvánku najdete v příloze)

st 7. 3. v 17.00, Dům U Kamenného zvonu:
Kurátorská prohlídka výstavy Adolf Wölfli / Stvořitel Universa s Terezií Zemánkovou a Ivanou Brádkovou

čt 8. 3. v 16.30, Dům U Kamenného zvonu:
Lektorská prohlídka výstavy Adolf Wölfli / Stvořitel Universa

čt 8. 3. v 17.00, Městská knihovna, 2. patro:
Autorská prohlídka výstavy Krištof Kintera / Výsledky analýzy s Krištofem Kinterou

ne 11. 3. ve 14.00, Dům U Kamenného zvonu:
Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování. Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.

  • Jednotné vstupné 60Kč
  • Další informace na: www.ghmp.cz

fotografie

Reklama