Je lepší anglická školka, nebo ta obyčejná? Je pro batole výuka angličtiny přínosem, nebo vyhozenými penězi? Jak to vůbec v anglické školce vypadá?

Vypravila jsem se vypátrat, jak to s těmi opěvovanými anglickými školkami je. A vybrala jsem jednu opravdu moc krásnou, musím říci, že nejhezčí, jakou jsem kdy viděla. Zvolila jsem ji proto, že kromě školky provozuje i jesličky pro děti od 18 měsíců.

Banbin

Pod názvem Banbin ji najdete na okraji Prahy jen pár desítek metrů od Milíčovského lesa. Dvoupatrová prosklená budova zaujme na první pohled. Vnitřek je ale ještě povedenější. V přízemí velká tělocvična s kobercem s možností otevření francouzského okna a propojení se zahradou. Výtah, v prvním patře třídy pro jesličková batolata až po rozumné předškoláky. Všude až sterilní čisto, vkusná výzdoba a záplava světla.

j

 

Druhé patro je útočištěm administrace a ředitelky, se kterou tu sedím u kávy i já. Nejprve jdeme na prohlídku tříd, kde s malými skupinkami dětí jsou vždy dvě učitelky. Jedna česká, druhá rodilá mluvčí z anglicky mluvících zemí. Jedni pracují na společném výtvarném projektu, druzí zpívají anglickou písničku a tancují v kroužku, třetí odcházejí do tělocvičny hrát hry.

Lze přeskočit i třídu

Do tříd jsou děti sice rozdělovány podle věku, ale jestliže je některé hodně šikovné, klidně může chodit se staršími. „Měli jsme tu pár moc chytrých dětí, u kterých se to osvědčilo. Nenudily se a byly na to pyšné,“ říká ředitelka Eva Stejskalová. Program tříd běží, stejně jako v jiných školkách, podle rámcových plánů, každý měsíc je zasvěcen jednomu tématu, které se probírá česky i anglicky. „Zde jsou ale děti vedeny hlavně k samostatnému a logickému myšlení a schopnost ptát se PROČ. Čím více se ptají, tím lépe. Na všechny dotazy dostávají vždy fundované odpovědi,“ vysvětluje Eva Stejskalová.

k

Rodiče vědí všechno

Na rozdíl od jiných školek zde však rodiče hodně úzce spolupracují. Měsíčně dostávají záznamy o pokrocích svého dítěte, co se naučilo, co legračního řeklo, jak si vede. A podobně jako na základních školách se všichni scházejí ke čtvrtletnímu hodnocení. Každý rodič přichází individuálně a o svém dítěti si může povídat, jak dlouho chce. „Často se stane, že tady se dítě naučí spoustu dovedností, například samo jíst, obléknout se, nebo si zavázat tkaničky, ale doma dělá, že to neumí, a čeká, až ho někdo obslouží,“ směje se ředitelka. Škola také vydává svůj vlastní časopis plný fotografií dětí a povedených akcí.

f

Proč učit angličtinu

„Čím dříve se dítě s cizím jazykem setká, tím lépe a dříve se mu otevřou takzvaná řečová centra v mozku a ono naváže s jazykem vztah. Všechny děti se zde učí hrou a do první třídy nastupují už jako středně pokročilé. Jestliže mají rodiče zájem, máme zmapované všechny základní školy z širokého okolí, kde dítě může v jazyku intenzivně pokračovat hned od první třídy,“ dodává ředitelka.

jw

Dát je tam, nebo ne?

Anglická školka, potažmo jesle jsou určitě vynikající věc, jedinou překážkou bývá vysoká cena, která je za docházku požadována. Zde je to za celodenní docházku skoro 15 tisíc za měsíc, domluvit lze i zkrácený pobyt za cenu nižší. Taková částka však není výjimkou, podobné je to u všech cizojazyčných školek.

Chodilo vaše dítě do jazykové školky? Myslíte si, že je to účelné, nebo stačí s výukou začít až ve třetí třídě ZŠ, kdy je zahrnuta do běžných osnov škol?

 

2

k

Reklama