Asi málokdo z nás, které nepotkala osudová rána v podobě těžce postiženého blízkého, si dokáže představit celkově drtivý dopad, jaký už sama tato skutečnost má. A zatím nemluvím o stránce ekonomické. Zatím jsme čistě u té lidské...

mum

Ať je, jaký je, je to můj syn…

Žena je založením bytosti především matkou.

Zázrak, kterého je schopna jen ona, je stvořit ve vlastním těle z mikroskopického nic lidskou bytost. V bolestech přivést dítě na svět a být přítomna okamžiku, kdy se poprvé nadechne vzduchu na této Zemi.

S neobyčejnou obětavostí je připravena dát mu péči, lásku, starostlivost a provést ho dětstvím i dospíváním. Z rukou matky odchází do života nový člověk. Silný, kvalitní, připravený a zdravý. V tomto se vlastně matky lidské neliší od žádných matek v živočišné říši.

Matka lidská jde ale ještě dál.

Není-li její potomek zdráv, pozná-li, že mu něco schází, její přístup se na rozdíl od jiných živočichů změní zcela jinak. Její odhodlání zachovat ho na světě ještě zesílí. A namnoze i přes vědomí, že připravený a samostatný z její náruče a péče nikdy neodejde.

Myslíte, že si někdo na světě dokáže plně představit, co prožívá matka, která je nucena se postavit před skutečnost, že své dítě do samostatného života nikdy nepošle?

Jak se cítí při pohledu na třinácti-, patnácti-, osmnáctileté miminko?! Kolik fyzické a psychické síly stojí rodiče péče, koupání, krmení, přebalování… věkem dospělého člověka?

Jednou mi jedna maminka těžce postiženého šestnáctiletého chlapce odhodlaně řekla: „Dala jsem mu život, porodila ho a kojila. Mohl umřít, ale žije, protože chce žít. A já jsem jeho matka. Je to mé dítě, můj syn. A bude do smrti... vím, že tu budu dýl než on.“

Než cokoli reformujeme

Obyčejná máma obyčejného dítěte se prostě v době, když dítě dokáže přijít ze školy a počkat na ni, prostě ráno sebere a jde do práce. Táta jde také do práce. Doma se sejdou někdy v pět hodin odpoledne. Jejich třináctiletý potomek se mezitím stihl najíst toho, co měl v mikrovlnce, napsat úkoly a umýt nádobí.

*

Matka 13letého chlapce upoutaného 24 hodin na lůžko nevytáhla paty z bytu. Na práci může zapomenout, možná napořád. A když ne ona, pak její manžel.

Ekonomický dopad takové situace? Obrovský!

Rozvinutá demokracie a sociální cítění lidstva je zárukou, že takoví lidé budou v popředí zájmu každé morálně vyspělé společnosti.

Před navrhovanou sociální reformou pěvně věřme, že je to případ i společnosti, respektive vlády České republiky.

  • Že ti, kteří navrhují změny týkající se reformy, jsou plně obeznámeni s údělem, který na lidech, o jejichž osudu rozhodují, leží.
  • Že prioritním zájmem celé reformy je zkvalitnit péči a pomoc pro rodiče a blízké postižených lidí.
  • Že ona polovina částky, kterou se reformou chystá stát ušetřit, je pouze částkou, která se teď dostává do rukou těch, kteří zneužívají finanční pomoc státu pro nemocné občany.
  • Těch, kteří se nestydí doslova ujídat z talíře těm, jejichž životní úděl je často noční můrou zdravého člověka, či šťastného rodiče.
  • Že individuálním posouzením a znemožněním okrádání potřebných zbude naopak více těm, ke kterým tyto prostředky patří.
  • Že když už nelze dát mamince zdravé a normálně se vyvíjející dítě, dá jí společnost alespoň pocit, že její těžký osud někdo sdílí.
  • Někdo, kdo má takové slovo a pozici, že jí ho může dokonce pomoci nést a maximálně usnadnit.
  • Že informace a zprávy, které momentálně děsí rodiče a blízké postižených občanů, jsou bezohledným vyvoláváním paniky mezi lidmi, která vede k demonstracím. Kupříkladu k té, která je naplánována na 22. 3. 2011 v Praze.
  • Že zoufalí lidé, odhodlaní na ni jet ze všech koutů naší země, nemají k obavám důvod.

Co na to samo MPSV?

Tady je odpověď samého MPSV, kterou jsme si pro vás vyžádali:

Cílem sociální reformy je předně efektivnější provedení. Administrativní zátěž pro uživatele služeb by se měla snížit. Mělo by dojít k lepšímu zacílení, adresnosti a účelnosti sociálních dávek.

Současný zavedený způsob je svazující, příliš složitý a nepřehledný. V zásadě neumožňuje v dostatečném rozsahu posoudit skutečné potřeby konkrétního člověka, což avizují sami pacienti, kteří poukazují na nespravedlnost v některých případech. Novela se chce právě takovýchto situací vyvarovat.

Nový posudek by měl být v zásadě víceúčelový, a tak by se například eliminovala nutnost posuzovat jednoho člověka pro různé dávky dvakrát i třikrát, což je mnohdy i nedůstojné.

Kromě jiného výrazně zvyšuje objektivitu posuzování. Přístup k pacientovi bude více individuální.

Umožní zabezpečit potřeby dětí se zdravotním postižením jedním příspěvkem.

Měl by obecně zachovávat sociální jistoty klientů i celou stabilitu dávkových systémů. Navrhovaná reforma není mířena proti lidem pečujícím o zdravotně postiženého člověka, ale naopak si klade za úkol udělat maximum pro pokrytí jejich potřeb co možná nejspravedlivěji, nejefektivněji a co nejméně zátěžovým způsobem.
Navrhovaný způsob navíc respektuje mezinárodní model.

Petr Sulek, TO-MPSV


Na adresu MPSV jsem vedle tohoto článku také zaslala konkrétní doplňující dotazy v bodech, které jsem čerpala přímo z vašich e-mailů a na které MPSV slíbilo zodpovědět v co nejkratší době. Jakmile odpověď dorazí, k článku ji v nezměněné podobě přiložím.


AKTUALIZOVÁNO 15. 3. 2011 11.40 h

Výše jsem slíbila, že jakmile dorazí odpovědi na otázky, které jsem zaslala jako doplňující na adresu MPSV, že je ihned v nezměněné podobě k článku přiložím.

Tady je kompletní znění doplňující odpovědi, kterou mi pan Sulek poskytl, právě teď:

Odpověď na dotazy Michaely Kudláčkové, Magazín žena- in

 

Odpověď na dotazy Michaely Kudláčkové, Magazín žena – in

Hovořit o rušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P a benefitů, které z jejich vlastnictví osobám plynou, je nepravdivé. Jde totiž o přechod na zcela nový a efektivnější systém. Důvodů k tomuto kroku je hned několik. 

Platné průkazy TP, ZTP a ZTP/P mají ochranné prvky proti padělání, přesto má MPSV informace o tom, že současné ochranné prvky již zaostávají a nejsou dostatečnou ochranou.

V souladu s plánovaným užitím elektronického platebního prostředku (pro který se vžívá hovorové označení „sociální karta“) v dávkové oblasti bude tento využit i jako průkaz. Jedním z cílů změn (Sociální reforma 2011) je snížení počtu posudkových schémat.

Tím dojde k menšímu zatěžování institucí, které o dávkách rozhodují, a především občanů. Snížení počtu posudkových schémat byl i jedním z požadavků, který často zazníval ze strany osob se zdravotním postižením a organizací hájících jejich zájmy.

Proto se navrhuje opuštění samostatného posuzování zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) a využití posudkového schématu příspěvku na péči (závislost I., II., III. a IV. stupně).

Benefity plynoucí z průkazů TP, ZTP a ZTP/P upravují ve svých zákonech ostatní resorty (vyhrazená místa pro parkování, slevy, osvobození od poplatků apod.). Tyto resorty v minulosti stanovily, zda benefity budou poskytovat držitelům všech průkazů, či pouze držitelům průkazů ZTP a ZTP/P nebo dokonce pouze držitelům průkazů ZTP/P.

Obdobně posoudí nyní, se kterým stupněm závislosti své benefity sváží. MPSV jim bude nápomocno, aby přechod mezi současným a novým systémem byl co nejplynulejší. MPSV tedy neruší speciální označení vozidel (O1), ani nemůže, protože tato problematika mu nespadá do kompetence (jde o kompetenci Ministerstva dopravy).

Informace, které se dostávají k veřejnosti, tj. i cílové skupině Magazínu žena – in jsou mnohdy značně zkreslené a zavádějící. Přestože je MPSV v každodenním styku s veřejností, má přece jen omezené komunikační nástroje. Navíc došlo k situaci, kdy zástupci organizací hájící zájmy osob se zdravotním postižením vyslali vůči veřejnosti zprávy, které nepopisují návrhy objektivně.

Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ke kterému nyní probíhá připomínkové řízení, vychází z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014. V tomto materiálu bylo MPSV uloženo navrhnout věcné řešení zákonné úpravy těch oblastí, které v současné době upravuje vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to s cílem navrhnout právní úpravu formou zákona, věcně revidovat spektrum dávek, jejich smysl i okruh osob, kterým má být dávková pomoc poskytována.

Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením obsahuje 2 dávky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky, které má poskytovat Úřad práce České republiky.

Cíle Sociální reformy 2011:

·         lepší zacílení a adresnost sociálních dávek

·         dosažení maximální možné účelnosti dávek

·         zefektivnění práce orgánů státní správy

·         snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb

·         úspory prostředků ze státního rozpočtu

·         zkvalitnění systému péče o ohrožené děti

·         podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi.

Obecně je cílem navrhovaných změn nashromáždit díky zvýšení efektivity dostatek finančních prostředků pro výplatu dávek osobám, které je opravdu potřebují. Úspory tak budou v oblasti administrace, provozních nákladů apod.

Reklama