Abychom to celé zjednodušili, popisujeme v článku situaci úplného začátečníka. Takže máme Lenku, která spustila e-shop s keramikou. Živnosťák má vyřízený, není plátce DPH a nevede účetnictví. Její e-shop běží dva dny, přes Facebook se tam proklikávají zákazníci a hurá – přijde jí první objednávka a Lenka může vystavit fakturu.

62f65362ec90fobrazek.png
 
Jaké údaje musí být na faktuře

Protože Lenka jako OSVČ teprve začíná, pravidel pro fakturaci není moc. Její faktury totiž nejsou daňovým dokladem a Lence stačí, aby na prvních fakturách uvedla pouze:

 • své jméno a příjmení
 • sídlo živnosti (jinak také fakturační adresa)

Všechno ostatní je dobrovolné. Aby Lenka měla ve všem pořádek, doporučujeme uvést také:

 • informaci, že není plátcem DPH
 • označení registru, ve kterém je evidována (živnostenský rejstřík)
 • údaje o zákazníkovi ve stejném rozsahu jako o sobě
 • slovní a číselné označení dokladu (třeba Faktura 2022001)
 • popis fakturovaného zboží (například keramické koťátko)
 • částku
 • datum vystavení faktury

Kdy a jak se povinnosti změní

Pokud by se Lenka rozhodla vést účetnictví, stanou se výše doporučené údaje povinnými. Takže faktury budou podrobnější.
 
Až se Lence podnikání rozjede a přesáhne roční obrat 1 mil. korun, stane se ze zákona plátcem DPH. V takovém případě se její faktury stanou daňovým dokladem a bude tam uvádět i následující informace:

 • svoje daňové identifikační číslo (pokud bude plátcem DPH i zákazník, tak i jeho DIČ)
 • pokud se liší od data vystavení dokladu, uvede i den uskutečnění zdanitelného plnění – to je den dodání zboží či přijetí platby
 • množství a druh dodávaného výrobku
 • základ daně
 • sazba daně
 • výše daně v českých korunách

Jak má faktura vypadat

Vzhled faktury české předpisy nijak neřeší. Takže je pouze na Lence, jestli si stáhne vzor faktury zdarma, nebo si předlohu vytvoří sama.
 
Může tam klidně doplnit i razítko, logo nebo svůj podpis.

E-shop potřebuje automatizaci

Při růstu objednávek se Lenka pravděpodobně neobejde bez různých aplikací, které chod e-shop automatizují. Jednou z těch nejužitečnějších bude online nástroj pro fakturaci, například český iDoklad.
 
Díky němu bude mít Lenka:

 • na všech fakturách správné údaje
 • faktury budou vypadat k světu,
 • iDoklad bude faktury vystavovat a odesílat zákazníkům automaticky
 • všechny vystavené faktury bude mít Lenka uložené na jednom místě
 • pokud si iDoklad spáruje s bankou, ihned se dozví, že dorazila platba
 • fakturační aplikace za ní odešle upomínku zákazníkům, kteří zapomněli zaplatit
 • fakturaci vyřeší klidně i z mobilu při krmení dravé zvěře

 Fakturační nástroj ji vyjde na pár stovek měsíčně a Lenka bude mít čas na rozvoj svého podnikání nebo na rodinu.
 

Reklama