klíště1. Klíště odstraňte s pomocí gumových rukavic. Nejlepšími nástroji jsou speciální kleštičky
nebo pinzeta.

 

 

klíště2. Klíště nejprve zakápněte desinfekcí.

 

 

 

 

klíště3. Pak ho uchopte pinzetou co nejblíže k povrchu kůže a viklavými pohyby jej pomalu a opatrně vytáhněte z kůže. Snažte se, abyste ho nepřetrhli.

 

 

 

klíště4. Místo přisátí je vhodné opět potřít desinfekcí. Klíště zlikvidujte bezpečným způsobem (např.
spláchnutím do WC, nebo spálením).

Poznámka: V dnešní době už se nedoporučuje potírat příslušné místo tukem (olejem) - poslední výzkumy totiž ukazují, že klíště se v takovém případě začne dusit a pustí do rány veškerý svůj obsah včetně viru encefalitidy a bakterie způsobující boreliózu. Postupem doby se upustilo také od točení klíštěte proti směru hodinových ručiček, které často končí přetržením parazita.
Jakmile se klíště při odstraňování přetrhne, hygienici radí ránu vydesinfikovat a vyhledat lékaře.

VZP

 

Reklama