Také míváte někdy pocit, že vaše drahá polovička mluví téměř jinou řečí a v některých okamžicích jedná, jako by snad přijela z jiné planety? Neházejte flintu do žita, poradíme vám pár fíglů, jak najít ve vašem partnerském životě společnou řeč a jak se vyvarovat zbytečných nedorozumění.

 

Představme si, že muži pocházejí z Marsu a ženy z Venuše. Dvě planety, dvě zcela odlišné osobnosti. Když si muži a ženy neuvědomují svou rozdílnost, nutně se dostanou do sporu.

 

Mylně se totiž domníváme, že pokud nás naši partneři milují, budou reagovat a chovat se stejně jako my, když jsme zamilovaní. Avšak zamilování netrvá věčně, a pokud si jasně neuvědomujeme rozdíly mezi námi, nemůžeme toho druhého pořádně pochopit ani respektovat.

 

Život na Marsu

 

Marťané cení sílu, schopnosti, výkonnost a úspěch. Vždycky všechno dělají tak, aby se předvedli a dokázali ostatním svou sílu a obratnost. Prožívají uspokojení především tehdy, jsou-li úspěšní a výkonní. 

 

Mužova osobnost je určována jeho schopností dosáhnout výsledků. Marťané jsou náležitě pyšní, že si dělají všechno sami, protože nezávislost je symbolem výkonnosti a síly. Znalost těchto marťanských vlastností může ženě pomoci pochopit, proč se muž tak urputně brání poučování. 

 

Marťan se se svými problémy zásadně potýká sám a zřídka kdy o nich hovoří. Začít řeč o problému na Marsu totiž znamená žádat o radu.

 

Život na Venuši

 

Venušanky mají zcela jinou škálu hodnot. Cení si lásky, komunikace, krásy a vzájemných vztahů. Tráví spoustu času vzájemným utěšováním a pomáháním si. Jejich osobnost je určována city a kvalitou jejich vztahů. Komunikace  je pro ženy prvotní záležitostí.

 

Projevování osobních pocitů je na Venuši důležitější než dosahování cílů a úspěchů. Venušanky jsou velmi intuitivní. Tato schopnost se jim vytvořila za dlouhá staletí. Pyšní se tím, že jsou si vědomy potřeb a citů ostatních. 

 

Nabízení pomoci jiné Venušance je projevem velké lásky. A ejhle, máme to základ nedorozumění. Zatímco na Venuši se nabízení pomoci nepovažuje za dotěrnost, na Marsu je tomu trochu jinak. Takže dámy pozor, v okamžiku, kdy nabídnete muži pomoc, to v něm vyvolá spíše pocit neschopnosti než pocit, jak bezmezně ho milujete.

 

Učte se naslouchat

 

Muži by si měli pamatovat, že ženy hovoří o problémech hlavně proto, aby se přiblížily, a nemusí jim jít vždycky o řešení. Velmi často se chce žena pouze podělit o své pocity a její partner v domnění, že jí pomáhá, ji neustále přerušuje proudem návrhů, jak daný problém řešit.

 

Takže dámy, až se budete chtít vypovídat a nebudete žádat řešení, řekněte to na rovinu. „Miláčku, dneska jsem měla hrozný den, nic se mi nedařilo, potřebuju se jen vypovídat a ráda bych, abys mě vyslechl.“ Uvidíte, jak se vám oběma uleví a jak rád vás muž vyslechne.

 

Tajemství jeskyně a zírání do ohně

 

Když je Marťan ve špatné náladě, stresu, nebo ho něco trápí, nikdy se nebaví o tom, co ho znepokojuje, ale zaleze si do své soukromé jeskyně a přemýšlí si o problémech sám a naprosto nereaguje a nevnímá okolí.

 

Zatímco má-li problém Venušanka, sejde se s jinou Venušankou, které důvěřuje, a svěří se jí se svými problémy. Narozdíl od Marťanů se Venušanky scházejí a otevřeně o svých problémech hovoří, aby se cítily lépe. Naprogramování mužského mozku pochází z dávných dob, kdy muži válčili, chránili své blízké a řešili problémy.

 

Když se muži vrátili z lovu, rozdělili ulovenou kořist, kterou pak všichni společně snědli. Pak se přesunuli k ohni, u kterého si vyprávěli příběhy a vtipy, nebo do něj mlčky koukali. Šlo vlastně o prehistorickou verzi současné četby novin nebo přepínání televizních kanálů. Muži byli po úmorném dni vyčerpáni a potřebovali nabrat novou sílu. Ženy pečovaly o děti a staraly se, aby měli muži dostatek jídla a odpočinku.

 

Muži a ženy oceňovali vzájemně snahu těch druhých – muži nebyli považováni za líné a se ženami se nezacházelo jako se služkami. V dřívějších dobách byla mezi mužem a ženou stanovena přesně náplň práce, protože šlo především o přežití. V dnešní době, vůbec poprvé v dějinách lidstva, hledáme u svých partnerů lásku, vášeň a naplnění, protože už se nemusíme snažit o pouhé přežití.

 

Jak motivovat opačné pohlaví

 

Muže motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo potřebuje… Ano, dámy, hrát si na tu hloupoučkou husičku, která si sama neví s ničím rady a ke všemu potřebuje muže, je přesně to, co mnoha mužům naprosto zvedne sebevědomí.  Se ženami naopak dělá divy, když je někdo hýčká. Takže, pánové, rozmazlování není nikdy dost a každá žena to náležitě ocení.

 

Až budete příště znechuceni a vytočeni opačným pohlavím, pamatujte, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. I kdybyste si náhodou nezapamatovali nic jiného, vědomí, že jsme zcela odlišní, vám pomůže projevovat více lásky. Když se postupně vzdáte odsudků a výtek, budete důsledně žádat o to, co chcete, vytvoříte milostný vztah, který vás bude oba naplňovat a který si zasloužíte.

 

Pro doplnění uvedeme pár příkladů, co jednotlivé často slýchané věty znamenají v opačné řeči. Často se totiž mohou stát příčinou zbytečného nedorozumění.

 

Slovník Marťansko-venušanský

 

„To je dobré“ nebo „Já jsem v pořádku“ znamená „Mám nějaký problém, ale vyřeším si ho sám. Neruš mě prosím svými dotazy a chovej se, jako by se nic nedělo, vyřeším to pak snáz.“

 

„To nic není“ znamená v překladu do venušanštiny „Nemám žádné starosti, s kterými bych si nedovedl poradit sám. Buď tak hodná a už se mě na nic neptej.“

 

„O nic nejde“ je zkratka za „O nic nejde, protože to dokážu uvést do pořádku sám. Prosím, nevšímej si toho a nemluv o tom. Jenom mě tím rozčiluješ a vyřešení nech na mně."

Slovník Venušansko-marťanský

 

„My si nikdy nikam nevyjdeme“ přeloženo do marťanštiny znamená „Chtělo by se mi někam jít a dělat něco společně. Jsem s tebou ráda.“

 

„Nikdo mě nebere na vědomí“ znamená „Připadám si dneska nějaká zanedbávaná a neuznaná. Vážím si toho, jak moc pracuješ, ale někdy mám pocit, jako bych pro tebe nic neznamenala.“

 

„Tady je vždycky příšerný nepořádek“ v překladu znamená „Dneska bych si ráda odpočinula, ale v domě je takový nepořádek. Doufám, že nečekáš, že to všechno uklidím.“ 

 

Zdroj: John Gray, Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

 

Také mužům občas nerozumíte?

Reklama