skok-do-vody-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

„Aby se dítě mohlo začít učit skákat šipku, nemusí být skvělým plavcem. Musí samozřejmě umět plavat a také mu nesmí vadit voda v uších, očích a obecně na obličeji. Také se nesmí bát hloubky, pocitu, že nedosáhne na dno. A musí být schopno udělat z rukou zvednutých a spojených nad hlavou stříšku, schovat hlavu mezi paže a bradu přitisknout k hrudníku,“ vysvětluje na úvod Štěpánka Štrougalová z plaveckého centra Baby Club Juklík s tím, že nejvhodnější je zkoušet první skoky ze břehu, který je v rovině s hladinou, proto bude ideální bazén s dostatečnou hloubkou.

Před samotnou výukou

Zásada číslo jedna zní – nejprve zkontrolujte dostatečnou hloubku vody v místě, kde se bude skákat. Při skoku, kdy dítě stojí na okraji bazénu či odrazové plochy, ohlídejte, aby mělo z bezpečnostních důvodů palce nohou ohnuté přes jejich okraj. A za každý pokrok a snahu dítě vždy pochvalte.  

Začínáme vždy z polohy na břiše

Praktické je využít mírně nakloněnou velkou hladkou desku, kterou dáte na okraj bazénu. Na ni si dítě lehne na břicho a snadno po ní sklouzne do vody. A teď s malým plavcem hezky v klidu natrénujte základní postoj pro budoucí šipku – ruce jsou ve stříšce, hlava schovaná mezi pažemi, brada přitisknutá ke krku.

Tip: Pokud má dítě tendenci neustále zvedat hlavu, dejte mu za úkol držet bradou nějakou malou hračku. Dítě se bude soustředit na to, aby hračku neztratilo, a brada zůstane přitisknutá ke krku.

Pokračujeme ze sedu

Nyní si dítě sedne na kraj bazénu, nohy má přitom ve vodě, a s vaší pomocí projde celou šipkou ze sedu. Vy byste přitom měli stát proti němu ve vodě. Dítě udělá stříšku, uši má schované mezi pažemi a bradu pevně přitisknutou k hrudníku. Nyní vezměte jeho ruce a plynule mu dopomozte při skoku projít celým prvkem dokončeným splývavou polohou. Dbejte přitom stále na to, aby dítě mělo bradu přitisknutou k hrudníku a do vody šly jako první ruce, pak hlava, trup a nakonec nohy.

Tip: Pokud se stále nedaří udržet bradu přitisknutou k hrudníku, zkuste si k dítěti stoupnout ze strany, jednou rukou mu přidržujte hlavu, druhou ho uchopte za dlaně a velmi citlivě mu pomozte při skoku. Jen dejte pozor, abyste s ním přitom nemanipulovali do strany.

Jdeme do kleku

Jestliže už dítě tento důležitý prvek s jistotou zvládá, můžete přejít do kleku a pak do kleku na jedné noze. V další fázi pak vyzkoušejte skok ze dřepu. A následně skok z pokrčených nohou.
Pokud dítě zvládlo šipku z úrovně hladiny, je vyhráno a můžete začít zvyšovat úroveň odrazové plochy.

Tip: S dopomocí dítěti, které se učí šipku, začínejte napřed z vody, postupně si můžete kleknout a pak i stoupnout na břeh k dítěti.

Cenná rada i pro dospěláky: Při šipce z výšky spojte ruce v pěst!

Při skákání po hlavě do vody z vyššího místa je třeba dodržet základní pravidlo – je nutné mít obě ruce pevně spojené v pěst. Zapomeňte na propnuté prsty. „Při skoku z větší výšky může být dopad velmi bolestivý a při špatně provedeném skoku hrozí i vážný úraz. Proto je nutné, aby vodu nejprve prorazily ruce, ne hlava. Pokud budete mít ruce pevně spojené v pěst, voda vám je od sebe neoddělí, prorazíte si tak cestu a vytvoříte prostor pro plynulé proplutí hlavy,“ radí Štěpánka Štrougalová.

Co se osvědčilo

  • Děti rády skáčou do předem určeného prostoru. Dobře poslouží větší nafukovací kruh nebo obruč ležící na vodě.
  • Na dno bazénu položte hračky, které budou děti motivovat k jejich sledování a hledání.
  • Natočte skoky dítěte na mobil. Tak nejlépe uvidí, co dělá správně a v čem by se mělo zlepšit.
  • Pamatujte při výuce na to, že hra je vždy efektivnější než dril.
  • Pokud dítě odmítá ve výuce skoků do vody pokračovat, nenuťte ho a počkejte pár dní.
  • Jestliže se na vlastní výuku necítíte, s důvěrou potomka svěřte instruktorům v kvalitním plaveckém centru, kteří mají nejen bohaté zkušenosti, ale také mnoho motivačních plaveckých pomůcek, s nimiž je učení mnohem zábavnější.
     

Zdroj: Plavecké centrum Baby club Juklík, Štěpánka Štrougalová - plavecká instruktorka

Reklama