6329a61c80438seznam.jpg

Foto: Shutterstock

Po létě, kdy měly děti spoustu příležitostí si zařádit v bazénech, rybnících, řekách nebo v moři, je vhodné využít toho, že jsou na vodu zvyklé, a přihlásit je na některý z plaveckých kurzů. Naučí se tady totiž mnoho dovedností, které bychom je my sami při nejlepší vůli nenaučili. 

„Mnoho rodičů si myslí, že jejich děti umí plavat, ale ve skutečnosti jde pouze o pasivní plavce. To jsou děti (ale samozřejmě podobně je na tom i řada dospělých), které se sice udrží nad hladinou, dělají tempa rukama i nohama a uplavou určitou vzdálenost, ale nemají zvládnuté základní plavecké dovednosti. Proto jsou jejich pohyby často zmatené, neúčelné, křečovité, a celkově děti nemají ve vodě potřebnou jistotu. V plaveckém kurzu vedeném zkušenými trenéry se naučí základní plavecké dovednosti, následně jednotlivé plavecké způsoby, ale také si vyzkoušejí, jak reagovat, nastanou-li ve vodě nepříznivé podmínky – například velké vlny, silné proudění vody, náhlá hloubka… Pokud se pak někdy dostanou do podobné situace, nezpanikaří a mnohem lépe ji zvládnou, protože na ni budou připraveny,“ vysvětluje Štěpánka Štrougalová, zakladatelka Baby Clubu Juklík.

Ovládají vaše děti 5 základních plaveckých dovedností? A co vy? 

  1. Dýchání do vody – při nácviku této dovednosti je cílem naučit dítě intenzivní nádech ústy a dlouhý, plynulý a úplný výdech ústy i nosem do vody s otevřenýma očima. V plynulém opakování bez zadržení dechu. 
  2. Splývavá poloha – také nazývaná sebezáchranná – děti se učí vznášet se na zádech, ale i na břiše s hlavou v prodloužení trupu. 
  3. Orientace ve vodě i pod vodou – důležité je naučit se plavat s otevřenýma očima, a to s brýlemi, ale i bez nich. 
  4. Pády a skoky – trenéři dětem vysvětlí zásady bezpečného skákání a pak je s dětmi nacvičují, a to z různých výšek a z různých poloh. 
  5. Pochopit „pocit vody“ – tato dovednost spočívá v pochopení záběrové plochy a polohy. Dítě musí rozpoznat, který pohyb zajišťuje pohyb vpřed, který vzad, čím docílí točení dokola, jak se dostane z hloubky k hladině a opačně.

„Naučit se tyto základní dovednosti je pro výuku samotných plaveckých způsobů naprosto nezbytné. S výukou konkrétních plaveckých způsobů je pak nejvhodnější začít u dětí ve věku 5-6 let. Plavecké způsoby je učíme rozfázovaně. Nejprve se učí pohybu horních končetin, dolních končetin, zdokonaluje se souhra v dýchání a všechny prvky směřují k celkové koordinaci a provedení správného plaveckého způsobu,“ říká Štrougalová.

„I když má vaše dítě to štěstí a účastní se pravidelných a odborně vedených hodin plavání v rámci povinné školní výuky, na to, aby se stalo aktivním plavcem, to nestačí. Navíc pro řadu škol je stále velmi obtížné zajistit vhodný bazén pro výuku a vzdělané instruktory, takže pravidelnost a úroveň výuky plavání je v různých částech republiky a jednotlivých školách velmi rozdílná,“ říká paní Štrougalová.

Zdroj: tiskové informace, Štěpánka Štrougalová, Baby Club Juklík