money

Jdete nakoupit, do výplaty zbývá jen pár dnů, takže je vás rozpočet poněkud omezen. Proto chcete nákup omezit jen na nezbytně nutné potraviny a drogerii. Jenže vaše dítko nesdílí vaše předsvědčení a začne se dožadovat bonbonů či oplatky. Je na vás, abyste mu vysvětlila, že peníze se ve vaší kapse neobjevují jen tak, že je nemůžete utratit všechny a že je třeba peníze investovat s rozumem. Jak trénování finanční gramotnosti u dětí zvládnout?

Je prokázáno, že zvyšování finanční gramotnosti u dětí je velmi dobrou průpravou do jejich budoucího života. Na tuto gramotnost se začíná klást důraz již na druhých stupních základních škol a k tomuto tématu bylo vydáno i množství knih (učebnic), které s pomocí jednoduchých příkladů učí děti zacházet s penězi a vysvětlují jim základní principy ekonomiky, takže žáci pak mají možnost pochopit, jak fungují peníze v běžném životě, a jak s nimi nakládat tak, aby se dobře zhodnocovaly. Formou her, fiktivních příkladů a příběhů se vaše děti mohou naučit, jak být sám sobě dobrým hospodářem, a jak si vážit každé koruny a umět s ní dobře zacházet.

Děti a vztah k penězům

Nejmenší děti nemají tušení, odkud se peníze berou. Rodiče zkrátka sáhnou do kapsy nebo peněženky a vytáhnou bankovky. Zhruba v šesti až sedmi letech už ví, že aby byly peníze, musí dospělí pracovat. O dva roky později si díky školní výuce a jednoduchým úlohám v matematice uvědomuje vztah mezi hodnotou bankovek, mincí a cenou výrobku, který kupuje. Dokáže si spočítat, kolik dostane nazpět. Stále však netuší, jak fungují banky. Mohou se domnívat, že peníze, které si do banky vkládáte, budou zavřeny v nějakém trezoru, dokud si o ně zase neřeknete.

Je velmi důležité uvědomit si, jaký postoj k penězům zaujímáme, neboť tento postoj s největší pravděpodobností budou přejímat i naše děti. Měli bychom je naučit, že se peníze nemají bezhlavě utrácet, ani je úzkostlivě shromažďovat a uctívat. Naučte je, že existují i případy, kdy se nemusíte držet přesně dané osnovy a trochu se „rozšoupnout", například narozeniny, Vánoce nebo jiné oslavy.

Jak na kapesné a odměny?

Jednou z nejdůležitějších lekcí finanční gramotnosti je bezesporu kapesné. Děti se naučí hospodařit s malou částkou, kterou jim poskytneme. Bude si muset naplánovat výdaje - od kreditu na mobil přes jízdenky do školy až po lístky do kina. Díky kapesnému si dítě stanoví priority a zjistí, že nejprve bude muset uspokojit svoje potřeby, a až potom svá přání, že věci člověku nespadnou do klína, když si o ně řekne, ale musí našetřit.

money

 

Podle doporučení odborníků by malé děti měly dostávat kapesné v řádech desítek korun jednou či dvakrát týdně. Náctiletým přispívejte po stovkách jednou měsíčně s tím, že si předem stanovíte, jaké výdaje si bude z kapesného platit. Pokud si peníze utratí dřív, než dostane další, a bude žadonit o přidání, v žádném případě mu nepodléhejte. Nechte ho, ať si své starosti také užije, jinak se nenaučí s penězi hospodařit rozumně. Můžete udělat výjimku, jestliže se naskytly nečekané výdaje (například za školní pomůcky) nebo se to stalo poprvé. Nabídněte se, že mu příště pomůžete částku lépe rozpočítat a výdaje naplánovat. Jednou za rok se začátkem školního roku nebo o narozeninách dítěte je dobré po společné domluvě částku navýšit. Ze všeho nejdůležitější je stanovit si předem přesná pravidla a na nich trvat.

Existuje několik způsobů vyplácení kapesného. Pojďme se na některé z nich podívat.

  • Dvě stovky, nic víc, nic míň. Pokud se dohodnete na určité částce, vyplácejte ji pravidelně bez ohledu na to, jak se dítě chová, jak se učí, a zda vám pomáhá v domácnosti. Tento způsob výplaty doporučují dětští psychologové nejčastěji. Dítě se naučí s přesně stanovenou částkou hospodařit, a je tak menší pravděpodobnost, že za dva týdny už nebude mít na jízdenku do školy.
  • Bonus za úklid a známky. V rodinách je velmi oblíbené přepočítávání domácích prací nebo prospěch ve škole na peněžité odměny. Má to ovšem jednu velkou nevýhodu. Může se totiž stát, že později požádáte dítě o pomoc při úklidu, a ono se vás zeptá: „Co za to?" Děti by měly mít předem stanoveny povinnosti, za které by rozhodně peníze dostávat neměly. Upozorněte je, že i vy doma pracujete a nikdo vás za to neplatí, a že se učí pro své dobro, nikoliv pro odměnu, i když ta bývá jistou motivací. Finanční odměny dávejte například za fyzicky a časově náročnější práce či vlastní iniciativu. Méně rozšířenou, zato ale poněkud rozumnější variantou této formy kapesného jsou srážky ze stanovené výše kapesného za neuklizený pokoj, neumyté nádobí, špatnou známku nebo poznámku v žákovské.
  • Peníze na vyžádání. Některé rodiny kapesné nevedou a dítěti vyplácí potřebné peníze na vyžádání. Výhodou je, že máte přesný přehled o tom, kolik peněz dítě potřebuje a na co. Nevýhodou, že se během několika dnů můžete dostat do vysokých částek, a je proto důležité si předem stanovit měsíční limit, který by se neměl překročit.

Založte účet

Nejlepším učitelem je samozřejmě praxe. Skvělý přehled o hospodaření s penězi dítě získá při vedení účtu. Zkuste tedy vysvětlit svým potomkům, že lidé si nedávají peníze do bank jen proto, že se jim nevejdou do peněženky. Popovídejte si o tom, jak se dají peníze zhodnotit, a založte pro začátek např. spořicí účet. U menších dětí je efektivnější zavést pokladničku a notýsek, které nahradí opravdový účet. Do tabulky v notýsku si zapisujte vklady a výběry spolu s příčinou oněch výdajů.

Nejlepší věk pro založení účtu je podle našich odborníků 15 let. Rodiny v zahraničí spoří svým dětem často už od narození. Založení a vedení spořicího účtu již dnes není ve většině případů zpoplatněno. Vaše dítko si tak může bez obav vkládat své úspory a nebude ho to stát ani korunu. Místo notýsku vám podrobné informace o vkladech a výběrech z účtu poskytnou pravidelné výpisy nebo internetové bankovnictví, které dnes poskytuje většina bank, za všechny jmenujme například mBank, Českou spořitelnu nebo Raiffeisenbank.

Dáváte dětem kapesné? Platíte za domácí práce, nebo myslíte, že by to děti měly dělat bez odměny? Kolik je podle vás ideální kapesné?